DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

1) Vyplňte Kontaktní formulář domobrance a vyčkejte na propojení! Formulář najdete na www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem. Každého 1. dne v měsíci Vám pošleme aktuální kontaktní seznam domobranců ve Vaší obci nebo oblasti. Zkontaktujte se s nimi a zformujte novou skupinu Národní domobrany!

2) Sami oslovte kamarády nebo sousedy a zformujte novou skupinu Národní domobrany! Na www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem následně všichni vyplňte Kontaktní formulář domobrance a poté i Kontaktní formulář skupiny, který najdete v e-mailu zasílaném všem domobrancům každého 1. dne v měsíci. Tento způsob Vašeho zapojení oceňujeme nejvíce!

3) Zkontaktujte existující skupinu Národní domobrany a zjistěte, zda-li Vás přijme! Skupinu ve Vaší obci nebo oblasti oslovte prostřednictvím Mapy Národní domobrany na www.goo.gl/eI0MeX. Pokud ve Vaší obci nebo oblasti skupina žádná skupina nepůsobí nebo má-li plný doporučený stav (10 domobranců), postupujte podle bodů 1 a 2, případně 4 a 5 a nebo se zkuste obrátit na příslušnou územní radu (je-li už ustanovena), informace o které najdete v sekci www.narodnidomobrana.cz/o-nas/struktury-narodni-domobrany.

4) Jste-li spolkem nebo org. jednotkou jiné organizace, staňte se i naší skupinou! Pokud jste členy spolku, formální nebo neformální zájmové organizace (např. klubem vojenské historie, airsoftovým klubem, kynologickým spolkem, sportovním klubem, apod.), domluvte se navzájem a souběžně působte jako sehraná skupina Národní domobrany! Postupujte podle bodu 2.

5) Nemáte čas, necítíte se fyzicky fit nebo máte pocit, že jste příliš staří? Podpořte tedy ušlechtilou myšlenku domobranectví a rozvoj Národní domobrany alespoň libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny a sdílejte naše informace Vašim přátelům a známým!

Při své činnosti domobrance (individuálního nebo ve skupině) se můžete inspirovat doporučeními zveřejněnými v Minipříručce domobrance , kterou najdete na www.narodnidomobrana.cz/miniprirucka.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ