DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje neuvěřitelnou legislativu z dílny tuzemských vlastizrádců, která německé Bundespolizei umožňuje jakýkoliv zásah kdekoli na území České republiky bez souhlasu státních orgánů a použití zbraní na základě vlastního uvážení! Do jaké míry nás naše vláda už Německu zaprodala?

„Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se z reportáže „veřejnoprávní“ ČT dozvěděli, že mezi ČR a Německem existuje smlouva, která umožňuje německé policii zasahovat na našem území a to kdykoli, bez předběžného souhlasu našich orgánů. Původně platila pouze pro pásmo třiceti kilometrů kolem hranic, nyní platí celoplošně. Bundespolizei tedy může operovat kdykoliv a kdekoliv na území ČR, může zasahovat proti demonstracím a může použít zbraně a to nejen při sebeobraně! K tomu je oprávněna bez vyrozumění a souhlasu státních orgánů republiky. Sice prý může operovat v ČR pouze v mimořádných situacích, ale kdo to posoudí!? Bundespolizei v tak zvaně „naléhavých případech“ souhlas orgánů ČR nepotřebuje. Že to je zneužitelné, je nasnadě!

Česká policie prý také může provádět zásah za hranicemi. Ale jednak jde o možnost ryze hypotetickou, protože díky podlézavé politice našeho režimu nejsme pro Němce rovnocenní partneři a hlavně – proč by měla mít cizí policie možnost jakkoli a kdykoli zasahovat proti občanům státu úplně jiného? Mají snad naše státní orgány nebo naši volení zástupci vliv na německou policii!? Tohle jsou naprosto jasné a evidentní protektorátní poměry. Je namístě otázka – do jaké míry nás naše vláda už Německu zaprodala? Uvolnění prostoru německé Bundespolizei je výmluvné a mazlení se s Lansmanschaftem také ledacos napovídá. Ne náhodou se o nás mluví jako o přívažku Německa. Policejní cvičení v Krušných Horách se tváří jako dojemná péče o naše obecné dobré. Probíhá přece ku ochraně veřejného prospěchu a týká se zlovolných ekologických aktivistů, kteří by někdy něco chtěli narušovat – třeba přesuny chemických zbraní nebo článků jaderného paliva...

Ale asi nemusí jít jenom o aktivisty ekologické, kteří nám jsou tak prvoplánově stavěni před oči. Jde o nácvik potírání budoucích občanských protestů proti přesunům těžké vojenské techniky nebo proti rozmisťování jaderných zbraní? A nebo nácvik eliminace protestů proti přepravě velkokapacitních zásilek národních hostů na naše území?! Je to obrana naší společnosti před teroristy, kteří k nám budou pronikat z Německa? Ale NIKDO současné politické představitele Německa nebo ČR neoprávnil k tomu, aby sem tahali ty zástupy, ve kterých se teroristé skrývají! Jakým právem by si vláda chtěla dovolit občanské protesty napadat policejní silou?

Jak vláda chápe svoji povinnost pečovat o náš prospěch, to naznačuje také zákon o potírání terorismu – kdo bude „terorismus“ připravovat nebo jen schvalovat (třeba na internetové diskusi), půjde sedět na tři až dvanáct let. Ale jde o terorismus, nebo o záměr státní moci násilně umlčovat občany? Máme už dost zkušeností s postojem našeho režimu k ochraně občanů před násilnou kriminalitou ze strany sociálně nepřizpůsobivých, stejně jako s postojem západoevropských režimů – zejména toho německého – k ochraně svých občanů před násilnou kriminalitou migrantů. A tak není těžké představit si, že zákon proti terorismu je možná namířen především proti snahám občanů chránit sebe samotné. Cokoli uděláme na obranu před násilím, to státní moc může posuzovat jako přípravu terorismu či jeho schvalování. A pokud se nám to nebude líbit? Pokud vyjdeme opravdu masově do ulic? Nebo pokud se v některé postižené lokalitě občané vzbouří proti přísunu nežádoucího materiálu či kontigentu osob? Pak tu bude internacionální pomoc.

Němci mají s migranty problémy, ale i když je jejich policie přetížená, zatím si ví rady. Ale jak dlouho?! Běžně se hovoří o tom, že policisté ve čtvrtích ovládaných migranty nemají žádný respekt, agrese migrantů je beztrestná a nejen řadoví občané, ale ani policisté sami nemají téměř žádné možnosti legitimní ochrany. Každý měsíc evidují statistiky desítky policistů zraněných při incidentech. Obdobná situace velmi snadno nastane i u nás a mnozí policisté začínají chápat, že v takové společnosti, kterou nám lokajové EU elit chystají, budou také oni jen lidmi druhé kategorie. Proto je nutné mít zajištěny spolehlivé zahraniční policejní síly – legislativní normy na to už jsou, trénink a cvičení také. Konec konců, naše armáda také už několik let nacvičuje program přijetí zahraniční pomoci a rozvinutí součinnosti při potlačování občanských nepokojů.

My ale cizí policii nepotřebujeme. Potřebujeme pouze, aby se naše vláda přestala chovat kriminálnicky. Přihlédneme–li totiž k tomu, že nebezpečí terorismu je spojeno s migrační vlnou, je potřeba se ptát, jestli by náhodou podpora české vlády přísunu migrantů do Evropy a její ochota přijímat migranty u nás neměla být posuzována jako podezření z páchání trestného činu schvalování a napomáhání terorismu?! Přijímat migrační vlnu k nám jí nikdo z nás nedovolil, ale vláda tak činí! Migranti tady prý nejsou a prý ani nebudou a přesto nás vláda okouzluje svými plány na jejich integraci a vydává na to miliardy už teď.

Nikdo vládě nedal mandát, aby je sem tahala a tím vytvářela podmínky pro vznik nebezpečí terorismu, nárůstu kriminality, napětí ve společnosti a projevů interetnického násilí, které jak zkušenosti ukazují vychází především z prostředí příchozích migrantů. Ale vláda to dělá. A poslušna příkazů „páníčka“ nás ujišťuje, že tady zavládne mír a harmonie, protože ona se už postará, aby projevy rasismu, xenofobie a nenávisti, jakož i podněcování k těmto, byly tvrdě kriminalizovány a ze zákona potírány. K čemuž si nyní vypomůže i německou policií.

Vítejte v Protektorátu!”

--
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ