DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Přátelé domobranci,

před časem jsme se dohodli, že v pátek 28. října 2016 Národní domobrana nebude pořádat žádnou manifestaci a ani se organizovaně nezúčastní podobné akce pořádané někým jiným. Naposledy to bylo potvrzeno na setkání zástupců středočeských skupin v Kladně uplynulou neděli 23. října 2016. Bylo na rozhodnutí každého domobrance, jakým způsobem svátek vzniku republiky uctí.

Vývoj událostí v naší zemi nás ovšem předběhl a donutil změnit postoj. Dospěli jsme k závěr...u, že útoky sluníčkářů a havloidů směřované na prezidenta republiky, na stabilitu a demokratický řád v naší zemi přesáhly únosnou míru. Republika se vinou těchto zaprodanců ocitá ve skutečném nebezpečí.

Podle svých možností proto přijďte na některou z pátečních manifestací konaných v Praze, například na "Demonstraci za mír" pořádanou Aliancí národních sil od 14:00 hod. na Václavském náměstí u sochy sv. Václava (s následným pochod na žižkovský Vítkov) nebo na některou z dalších akcí uvedených v magistrátním přehledu (http://www.praha.eu/…/prehled_verejnych_shromazd…/index.html).

Necháváme na vaší úvaze, zda přijdete jednotlivě či ve skupinách, v občanském oděvu nebo v uniformě. Naše doporučení, které je zároveň prosbou, je jediné – kázeň, důstojná reprezentace Národní domobrany a občanská zodpovědnost.

představitelé rady Národní domobrany
pplk. v.z., MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková
por. v.v., PhDr. František Krejča

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ