DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Národní domobrana srdečně zve všechny občany na čtvrtek 17. listopadu 2016 do Prahy na Sjednocený protivládní pochod "V JEDNOTĚ JE SÍLA!". Pochod organizuje spolek Za naši kulturu a bezpečnou zem Lucie Haškové, který stál za úspěšným loňským pochodem, nezávislá iniciativa občanů Národní domobrana je spoluorganizátorem pochodu.

TRASA POCHODU
Praha, Letenské sady – nábřeží Edvarda Beneše – Čechův most – Pařížská – Jáchymova – Maiselova – náměstí Franze Kafky – U Radnice – Malé náměstí – Karlova – Jalovcová – Husova – Betlémské náměstí.

Orientační mapa pochodu: ...mapa pochodu...

DATUM/ ČAS
17. listopadu 2016, od 15:15 hodin

IDEA POCHODU
Den 17. listopad je symbolickým dnem boje za svobodu a sebeurčení českého národa. Sjednocený protivládní pochod, který jsme se rozhodli uspořádat, je pochodem nadstranickým. Je určen všem občanům, kteří chtějí projevit znepokojení nad konáním vlády a pražské kavárny dlouhodobě jednajících proti zájmům národa, a kteří chtějí vyjádřit svojí vůli po životě ve skutečně svobodné a demokratické České republice.

Pochod je řádně nahlášen. Načasování a trasa sjednoceného protivládního pochodu je navržena tak, aby se k němu mohli připojit všichni vlastenci, kteří budou 17. listopadu demonstrovat na různých místech v centru Prahy. Pochod projde centrem města a bude symbolicky zakončen na Betlémském náměstí na Starém Městě, před Betlémskou kaplí, odkud mistr Jan Hus před mnoha sty lety usvědčoval tehdejší „elity” ze lži, hlásal pravdu a přinášel českému lidu víru ve vlastní sílu a potřebnou naději.

Na tomto místě bude pochod důstojně zakončen krátkým poselstvím zaměřeném na naší společnou budoucnost a státní hymnou.

ZAHÁJENÍ POCHODU
Účastníci pochodu se shromáždí v Letenských sadech (na Letné, cca 5 minut pěšky ze stanic metra Hradčanská) a zformují se k pochodu. Pochod bude zahájen v 15:15 hodin.

TRASA POCHODU
Odhadovaná délka pochodu je zhruba 20 minut pomalým, vycházkovým krokem (1,6 km). Trasa pochodu vede těmito ulicemi: Letenské sady (start pochodu) – nábřeží Edvarda Beneše – Čechův most – Pařížská – Jáchymova – Maiselova – náměstí Franze Kafky – U Radnice – Malé náměstí – Karlova – Jalovcová – Husova – Betlémské náměstí (cíl pochodu).

S SEBOU
Světla všech typů (baterky), české státní vlajky a také cokoliv, co vydává hlasitý zvuk – píšťalky, trubky, vuvuzely nebo bubny!

BEZPEČNOST
Tento pochod bude probíhat v souladu se zákonem a budou jej chránit pořádkové síly Policie ČR. Případné nezákonné projevy účastníků pochodu nebudou organizátory tolerovány a budou řešeny v součinnosti s PČR. Uvidíte-li během pochodu ve svém bezprostředním okolí kohokoli, kdo se bude projevovat podezřele nebo porušovat zákon, upozorněte prosím organizátory a PČR.

UPOZORNĚNÍ PRO DOMOBRANCE (A DALŠÍ ÚČASTNÍKY)
Naše zákony nedovolují mít na demonstracích žádné legálně držené zbraně. Pamatujte prosím, že zbraní kategorie D je podle zákona kupříkladu i pepřový sprej. Doporučujeme proto všem účastníkům pochodu, aby osobní obranné prostředky nechali doma a vyvarovali se jakéhokoli nezákonného jednání. S ohledem na informace o možných provokacích, které jsme obdrželi, všem domobrancům doporučujeme, aby se na tento pochod dostavili v civilním oděvu, nikoli v uniformě (výjimkou budou domobranci čestné stráže jmenovitě určení radou Národní domobrany).

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ