DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

„V uplynulých dnech proběhla některými médii zpráva, že nelegitimní ukrajinský prezident Porošenko měl na sklonku loňského roku nechat vydat zatykač na Nelu Liskovou, představitelku rady Národní domobrany a honorární konzulku DNR v České republice. Samotnou Nelu Liskovou v této věci během uplynulých dní kontaktovala řada domácích systémových médií.

Informace o existenci zatykače byla před několika týdny Nele Liskové sdělena důvěryhodným zahraničním zdrojem, aniž byly uvedeny podrobnosti o jeho formě, která ovlivňuje jeho zveřejnění či nezveřejnění ze strany samozvané administrativy v Kyjevě. Pokud je nám známo, ke zveřejnění tohoto dokumentu zatím nedošlo.

Podle těchto informací měli rozhodování Porošenkových aparátčíků ovlivnit tři jedinci z České republiky za využití svých stávajících kontaktů s kyjevskými pučisty. Mělo jít o známé bojovníky za pravdu, svobodu a demokracii, lidská práva, spravedlnost a evropské hodnoty Jakuba Jandu, Miroslava Kalouska a Jaromíra Štětinu. Ti měli kyjevské pučisty přesvědčovat, že Nela Lisková je mimořádně nebezpečná teroristka, protože jezdí na Donbas pomáhat dětem a civilistům zasaženým válkou, kterou proti nim kyjevská vláda vede.

Pokud se tyto informace potvrdí, snaha těchto ušlechtilých bijců nikoho soudného neudiví. Vždyť tím, že vystupuje jako honorární konzulka nikým neuznaného státu DNR, Nela Lisková vlastně rozvrací právní řád a stabilní poměry politického uspořádání Evropy a potažmo celého světa! Jak ušlechtile ve srovnání s ní si naopak vede Miroslav Kalousek, který neváhá chodit na veřejnosti s vlajkou neexistujícího a nikým neuznaného tibetského státu a příkladně, s dechberoucí odvahou, tak činí v Praze, nikoliv v Pekingu nebo ve Lhase. Nela Lisková svým humanitárním působením projevuje neúctu k fašoidním dobrovolnickým gardám, které na Donbase vraždí pod vlajkou přímo odvozenou od symbolu hitlerovských jednotek SS. Jaká to neúcta k tomu, co respektuje a ctí Jaromír Štětina! Nelze se divit, že ho to irituje. Postoje Jakuba Jandy jsou rovněž pochopitelné - vždyť nejen že se Nela Lisková mužům líbí víc, ale její chování je doslova urážkou "evropských hodnot" a za ty je on vždy hotov bojovat celým svým tělem nebo alespoň jeho zadní částí.

Celkově vzato, tato trojice – věrna svým pohnutkám – by nemohla jednat jinak. My jejich motivaci rozumíme, ale jako představitelé rady Národní domobrany s ní nesouhlasíme. Co můžeme říci, když vidíme jak je naše kolegyně napadána? Mezi občany ČR se prostě vyskytují neotesanci nezdvořilých způsobů, kteří v mezních situacích, pohněvání chováním svých bližních, volají plným hlasem – no, co si to ty hovada vlastně dovolujou!? Ne tak my! Dobré vychování, zdvořilost, slušnost nám vlastní a úcta k mateřskému jazyku nám doslova brání volat něco takového. Tohle my prostě neříkáme. Tvrdíme jediné – o Nelu Liskovou se nejapně a uboze otírají jedinci, kteří jí nesahají ani po kotníky. Užíváme pojem jedinci, nikoliv muži nebo politici, protože to oni nejsou. Reprezentují skupiny, kterým v současném světě již začíná ujíždět vlak. Proto ta jejich nenávistná, křečovitá agrese.

Nela Lisková je statečná, půvabná a inteligentní žena, která právem může být vzorem pro většinu našich spoluobčanů. Útoky na ní chápeme jako snahu poškodit i nás samotné, protože její aktivity ve prospěch obyvatelstva Donbasu mají naše plné uznání a podporu. Nela Lisková je dlouhodobě vystavena vážným a brutálním výhrůžkám a není těžké pochopit, odkud tyto výhrůžky vycházejí. Pevně doufáme, že Policie ČR učiní své povinnosti za dost a Nele Liskové zajistí odpovídající bezpečí.“

představitelé rady Národní domobrany
pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel
ppor. v.v. PhDr. František Krejča

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ