DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Přetiskujeme redakčně upravený (krácený) článek ze serveru Rukojmí.cz, ve kterém se představitelka rady Národní domobrany Nela Lisková se zamýšlí nad cílenými útoky systému na archetypální roli mužů a žen ve společnosti, konkrétně v politice.

„Sleduji pozorně politickou scénu a zaujala mne v posledním roce zejména ta ženská část. Osobně nezastávám postoje feministek a jsem v tomto směru zcela odlišného názoru, tedy shledávám za nezbytné vyváženost a rovnováhu tak, jak je to v přírodě přirozené.

Takže – pokud mi muž podrží dveře, nabídne pomoc nebo zalichotí, vnímám to na rozdíl od feministek, jako zpříjemnění života, nikoli jako urážku nebo sexuální harašení. Proto si zejména v posledních letech kladu otázku, kam zmizely ženy, tedy ty v pravém slova smyslu a muži, tedy ti plní testosteronu a s jiskrou v oku?Nabízí se jednoduchá odpověď. S ohledem na to, kam naše země díky naši prozápadně orientované vládě spěje a zejména jaké hodnoty jsou většinové společnosti násilně a podprahově všemi dostupnými prostředky vnucovány, se z žen staly (tedy minimálně z těch na naši politické scéně neatraktivních), bezpohlavní monstra a z mužů politiků zženštilí a těžce definovatelní ochablí hermafroditi, tedy až na pár výjimek.

Jestliže vláda zastává ryze zájmy cizích mocností a potlačuje identitu vlastního národa, nemohlo to ani jinak, než totálním chaosem, dopadnout. Zatím co v Rusku je sociální politika nakloněna mladým heterosexuálním párům, aby jim stát umožnil mít děti a usnadnil vstup do rodinného života, v naší zemi se vedou boje ze strany neziskových organizací za plné podpory naší převážně 4% vlády za práva homosexuálů a za adopci dětí homosexuálními páry. Jedním slovem tragédie.

V čele průvodu Prague Pride vidíme ministra války a hlouposti Stropnického s jeho od přírody blond ženou, která se veřejně vyjadřuje na podporu homosexuálů a muslimských imigrantů znásilňujících bílé ženy v Evropě a toto omluví vyjádřením, že holt mají kluci pudy, tak, abychom to my bílé holky nebraly až tak osobně. Jasně, vždyť paní Žilková, jak se vyjádřila, by v pokojíčku pár černoušků uvítala a že jsou to nakažení, smrdutí a nevzdělaní primitivové a násilníci, to už shledává jen jako nepodstatný detail. Takto se vyjadřuje žena, která má sama dcery. Nepochopitelné.

Další výkvět "žen" političek, je madam Langšádlová, pro kterou je jediným řešením napjaté situace s Ruskem nukleární válka, která dle jejího vyjádření vyřeší vše. To má pravdu, vyřeší a nebude vítěze. Ministryně školství Valachová se prostřednictvím neziskovek a výhrůžkami sociálkou neposlušným rodičům – tedy těm, kteří naplno využívají svou mozkovou kapacitu – snaží ovlivňovat myšlení a vzdělanost našich dětí, což je zločin nejvyšší. Protože o tom jak si vychováme vlastní děti a jaké hodnoty budou zastávat, si v plném rozsahu rozhodujeme jen my, rodiče. Nikoli hloupá proamerická nána, která se formou nesmyslné inkluze, která nemá za cíl nic jiného, než snížit úroveň školství, aby i primitivní, negramotný, muslimský imigrant "stíhal", snaží našim dětem vymývat mozky záměrným překrucováním dějin, informací a potlačováním vlastní přirozenosti.

Takže máme tolerovat lži, polopravdy a potlačování všeho, co je pro náš národ identické a s úsměvem na tváři přijmout fakt, že z našich dětí jednou nevyrostou vyrovnané osobnosti se smyslem pro priority, ale ufňukané, nerozhodné a vystrašené trosky, které budou ze strachu o vlastní existenci poslušně snášet všechna příkoří a úchylárny psychicky nemocných vládních činitelů a úředníků tak, aby byl plněn plán NWO a elity si mohly mnout ruce nad tím, jak jim vše vychází.

Toto opravdu dopustíme? Protože přesně toto je obraz naši politické scény a obávám se, že bude hůř. Tedy v případě, že náš národ svůj laxní postoj nezmění. Marně si pokládám otázku, co tyto ženy mají společného se ženami a nenapadá mě jediná věc. Protože žena, potažmo matka, by měla oplývat inteligencí, empatií a smyslem pro priority. K tomu jsme předurčeny a tak je to přirozené. Nikoli zlobou, nenávistí a hloupostí, jak nám to "dámy" političky předvádějí.“

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ