DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

V neděli 23.4.2017 od 13.40 hod. se uskuteční v rámci Řípské pouti v obci Krabčice koncert Tomáše Ortela, určený všem vlastencům, kterým záleží na naší zemi.

Na základě zkušenosti z koncertu v Cítově, kde byli domobranci ze středočeského a pražského regionu fantasticky přijati návštěvníky koncertu i samotným Tomášem a skupinou Ortel, dovolujeme si Vás všechny pozvat také na tento koncert - ať už jste z českých krajů, z Moravy nebo ze Slezska.

Shromáždění účastníků z řad Národní domobrany je ve 12:15 před pokladnami. Vzdálenost od pokladen k podiu na úpatí Řípu je cca 1,6 km - předpokládaný společný odchod je cca ve 12:30.

Pokud se koncertu zúčastníte, doporučujeme uniformy nebo alespoň na oděvu viditelně umístěné označení Národní domobrany.

Využijte tuto příležitost a vezměte s sebou také svoje rodiny – pobavíte se a přispějete tím také k propagaci a zviditelnění Národní domobrany. Prapory Národní domobrany a české státní vlajky a zemské vlajky jsou vítány, z bezpečnostních důvodů pouze bez tyčí.

Po koncertě skupiny ORTEL bude následovat VLASTENECKÝ POCHOD NA ŘÍP.

Srdečně zve Rada Národní domobrany

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ