DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Útok armády USA na leteckou základnu v Sýrii komentují média a politici jako reálný počátek mezinárodního válečného konfliktu globálních rozměrů mezi Západem a Východem. Obhájci tohoto útoku tvrdí, že to byl spravedlivý trest za chemický útok, který Assadův "režim" provedl na vlastním civilním obyvatelstvu. Kritici útoku říkají, že jde o porušení mezinárodního práva, ke kterému USA neměly žádný důvod a vedla je k němu pouze jejich vlastní arogance.

Nestranní pozorovatelé jsou toho názoru, že je to všechno vlastně tak nějaké podivné. Důkazy, které předkládají obhájci útoku, nesou zřetelnou známku manipulace a překrucování. Útok chemickými zbraněmi provedený na rozkaz Assada je nesmysl, vždyť situace se obracela výrazně v jeho prospěch a v takové chvíli by od něj bylo doslova hloupé poštvat proti sobě světové mínění zločinem spáchaným na vlastním obyvatelstvu. Navíc – při chemickém útoku prý mělo jít o sarin, ale pouhopouhý kontakt s výpary sarinu z oděvu obětí by pro záchranáře byl smrtelný a záznamy TV a videa ukazovaly záchranáře, kteří se mezi obětmi pohybují bez jakýchkoli ochranných prostředků. Kontakt s výpary sarinu z oděvů obětí pro ně smrtelný nebyl! Možná ovšem tyto záchranáře před jistou smrtí chránil fakt, že patří k tzv. Bílým přilbám, tedy k proti-Assadovské milici, které se dostává podpory ze strany USA.

Což by potom vskutku vysvětlilo vše, protože podpora ze strany sil míru, pokroku, svobody a demokracie má evidentně větší moc než přírodní zákony platné na této planetě. Pokud na syrské, raketami USA bombardované základně byly chemické bojové látky, které Assad použil proti svému obyvatelstvu a nadále je tímto způsobem hodlal použít, potom by je výbuchy amerických raket aktivovaly a chemické látky by se ze základny volně rozšířily. Ale nic takového se nestalo, navzdory bombardování se ze základny žádné chemické bojové látky nešířily a to znamená, že tam žádné takové látky nebyly.

CIA tedy nepochybně podávala Trumpově administrativě lživé zprávy. Bylo to tudíž stejné, jako v těchto předchozích případech – např. Tonkinský záliv, Panama, Srebrenica, Račak, chemické zbraně Saddáma Husajna nebo Kaddáfího krvavý teror proti vlastnímu obyvatelstvu (a popravdě řečeno také stejné, jako zpráva o přistání astronautů USA na Měsíci). Roduvěrní Yankees tomu říkají „bullshit“. Jinak řečeno, jde o informaci, o jejíž věrohodnosti by bylo lze s úspěchem pochybovat. Pokud Trump nechal raketový útok na syrskou základnu provést z tohoto důvodu, potom nesporně vyhrává nad svými odpůrci, kterým tajné služby tlačí káru. Ale to zatím není jisté. Skutečný smysl útoku je pro nezasvěcené, kterými jsme vlastně my všichni, stále skryt.

Zdálo by se tedy, že situace je nečitelná. Ovšem pro nás, občany ČR, by tato situace nečitelná být neměla! Jako už tolikrát se pouze stačí podívat, kdo po nás nyní co požaduje. Kdo chce, abychom viděli útok na Sýrii pouze jako spravedlivou odplatu démonické tyranii Asada? Kdo v nás takový pohled utvrzuje voláním po dalších úderech? A kdo chce, abychom v konečných důsledcích jako skutečného viníka toho všeho viděli v Rusku a požaduje pro něj tvrdý trest – nejlépe válku? Strom poznáš po ovoci, říkali naši dědové. Jacíže stromové plodí ta jedovatá jablka válečnických tužeb? Jsou to stále ti samí novináři, publicisté, politologové, politici – všichni ti, kteří chtěli ČR v NATO a raketové základny USA na našem území, kteří chtěli válku v Jugoslávii, v Iráku, v Afghánistánu, v Sýrii, v Lybii, na Ukrajině a kteří po válce s Ruskem voĺají neustále. A to by nás také mělo přivést k lepšímu pochopení toho, co od téhle akce můžeme čekat my, občané ČR.

Ať má kdo v eskalaci války na Středním Východě zájmy jakékoli, jedno je jisté – podnítí to další vlnu odchodu tamních obyvatel, kterážto vlna zcela pochopitelně a plánovaně strhne masy migrantů, kteří už jsou v Turecku a čekají tam na svůj pochod do Evropy. A ze subsaharské Afriky přes Lybii budou proudit další a další davy migrantů, kteří také utíkají před válkou v Sýrii. Podmínky pro invazi migrantů z islámských asijských a afrických zemí do Evropy jsou už připraveny – EU má situaci pevně v rukách, právo na migraci je posvěcené, zákony pro přijímání migrantů jsou platné a zdroje pro financování jejich přijímání a integraci jsou zajištěny. O kvótách se přestalo mluvit, protože migranti do jednotlivých zemí EU budou směřováni přímo. Gruzie a Ukrajina už mají bezvízový styk s EU, takže tudy mohou proudit další migranti. A to je čtvrtá cesta migrační vlny, která vede do střední Evropy, tedy také k nám. Německo sice neví, kdo z migrantů odkud je, ale všem dává doklady platné v zemích EU a národní hosté se proto v ČR už také vyskytují naprosto běžně. A ačkoli nás naše vláda ubezpečuje, že u nás nejsou a nebudou, zdroje na financování programů integrace a na peněžní dávky pro ně už jsou připravené. My si nemůžeme sice být jisti, jestli to naše vláda zvládne, ale rozhodně si můžeme jisti být tím, že se o tom s námi nebude bavit.

A pokud se nám to nebude líbit!? No, však víme – komu se v ČR nelíbí ilegální migranti z islámských zemí, ten může odejít! Čechy v Čechách nechceme. Navíc, oni nás tady skutečně nemusejí chtít. Počítají s tím, že my se tomu nebudeme moci bránit, protože nebudeme mít čím. EU nám odebere zbraně beze zbytku a o tom už snad nikdo soudný nepochybuje. „Máme holé ruce!“ – jen to si budeme moci říkat a navíc jen hodně potichu. Eskalace napětí v oblasti Středního východu bude pro EU, US a NATO tím potřebným pseudolegitimním důvodem pro spuštění další masívní vlny ilegální migrace do Evropy. ČR z toho nevyvázne tak lehko, jako loni a předloni. Teď už jsme na řadě.

Za povšimnutí stojí, že německá vláda vyhrožuje Polsku, Maďarsku a také Slovensku, že se solidárně musí podílet na přijímání migrantů, ale o nás nemluví! Už není potřeba o nás mluvit? Zřejmě už je s vládou v Praze všechno domluvené. Co pro nás vyplývá z toho, co vidíme ve světě a co slyšíme od dobrodefekátorů, kteří tak horoucně a ušlechtile touží zachránit naši vlast od nebezpečí čecháčkovského extremismu, xenofobie a rasismu. Když je posloucháme, měli bychom konečně začít chápat, co nás čeká a co je tedy potřeba dělat. Musíme se připravit na AKTIVNÍ OBČANSKOU SEBEOBRANU. Je nejvyšší čas na zakládání domobrany!

Představitelé rady Národní domobrany
pplk. v.z., MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková,
por. v.v., PhDr. František Krejča

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ