DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje včerejší rozhodnutí ostravského soudu ve věci spolku, pod kterým formálně vyvíjel činnost Konzulát Doněcké Lidové republiky. Vyjádření Nely Liskové najdete zde: http://www.rukojmi.cz/…/4153-nela-liskova-je-to-politicky-p….

„V těchto dnech byl soudním rozhodnutím zrušen Spolek Konzulát Doněcké Lidové republiky (DNR). Je to kauza politicky motivovaná a pro naši současnost příznačná. Jaký je postoj českého ministerstva zahraničních věcí v této záležitosti? „Ministr zahraničních věcí argumentoval, že založení tohoto spolku je v rozporu s mezinárodním právem, na které odkazuje Ústava ČR zejména se závazkem ČR respektovat územní celistvost jiných států“ (citace tiskového odboru MZV).

Konzulát DNR je prý v rozporu s mezinárodním právem a se zájmy naší republiky! Snaha státu konzulát zrušit je v rozporu se základním občanským právem na spolkovou činnost a na svobodu projevu – jednoznačně. Jádrem problému je, že konzulát mohl být základem pro dobrý vztah ČR a Donbasu, což bylo a je ve strategickém zájmu republiky, ale překážel tím politickému postoji osy Brusel-Berlín (Paříž) a tak to oficiální místa v ČR nemohla nechat. To by je „páníčkové“ hnali! Tato kauza dokazuje, že potlačování základních občanských práv v naší zemi a nadřazování cizích zájmů na úkor zájmů ČR je pro naši politickou scénu samozřejmostí.

Takových příkladů je ovšem mnoho. Copak ale DNR nemá právo na existenci? A co třeba Kosovo? Bylo snad uznání této narkomafiánské entity v souladu s mezinárodním právem a s našimi zájmy? Rozhodně ne! Elity US-NATO-EU rozbily stát, který nám VŽDY prokazoval přátelství. Srbové stáli na naší straně už v dobách Rakouska-Uherska, během let mezi světovými válkami a v roce 1968. A jak se jim odvděčil český politický mainstream? Západ ukradl Srbům jejich historické území a popřel principy mezinárodního práva. Naší povinností bylo tyto principy chránit, ale opak byl pravdou! Nicméně, revokace je stále možná a její odůvodnění z ústavně právního hlediska třeskutě logické – totiž závazek ČR respektovat územní celistvost jiných států. Má ale naše současná zahraniční politika snahu to napravit? Ne a mít ani nemůže – „páníčkové“ by pražské mopslíky za neposlušnost pěkně hnali! Tehdy jsme jen poslouchali demagogické řeči o srbské agresivitě.

Nebo – ochrana zájmů ČR? Co třeba Kancelář Sudetoněmeckého Landsmanschaftu v Praze!? Je to předsunuté tykadlo seskupení, které k ČR přátelské city nechová a prokazuje snahu při jakékoli příležitosti poškozovat zájmy ČR. Profesionální aktivisté SL svojí aktivitou v konečných důsledcích nepřímo ohrožují vnitřní integritu našeho státu a neporušitelnost hranic, takže je zřejmě oprávněná domněnka, že činnost tohoto spolku by mohla být v mnohém ohledu přímo v rozporu s Ústavou ČR. Mají snad ústavně přepevní pilířové naší současné zahraniční politiky snahu to napravit? Tatáž otázka a tatáž odpověď současně: Nemají a mít ani nemohou – „panička“ z Berlína by neposlušné mopslíky z Prahy asi pěkně prohnala! Takže jsme nuceni poslouchat demagogické řeči o české agresivitě, o zločinu, který jsme odsunem spáchali.

Západ nám nyní předvádí srdceryvnou hru o svobodě, mezinárodním právu, demokracii, míru a pokroku ve věci Donbasu. To se nás týká naprosto bezprostředně, protože lidé na Donbasu mají v generacích svých otců a dědů mnoho těch, kteří padli při osvobozování naší republiky. Z celkového počtu sto čtyřiceti tisíc padlých příslušníků Rudé armády jich stovky a tisíce byly z Donbasu! Zemřeli, aby pomohli zachránit naše domovy a naši budoucnost – a pokud bychom tehdy neuspěli, mnozí z nás by neuchránili ani vlastní holé životy. Už jen proto bychom k nim měli mít dobrý vztah a porozumění. V současné době mají obyvatelé Donbasu jediný cíl – uchránit svoje domovy a svoji budoucnost před fašoidním kyjevským režimem.

A my!? Posloucháme demagogické řeči o ruském nebezpečí, o ruském imperialismu, o hrozbě války, kterou na nás Rusko chystá. Jako by nebylo dost hrozeb, imperiální agresivity a válečnického běsnění ze strany těch, kterým naši popřední politikáři lokajsky posluhují. Pokud na nás Rusko opravdu chystá válku – jak to, že není připravováno naprosto nic ve prospěch ochrany civilního obyvatelstva této země!? Jsou připravovány kryty a plány ochrany a zabezpečení civilistů? Samozřejmě, že ne!

Zdálo by se, že narušovat stabilitu a prosperitu země a její bezpečí a poškozovat její zájmy by mohl chtít jedině někdo cizí! Ale bohužel – přesně tohoto se dopouštějí ti z nás, kteří jsou námi voleni, aby o tuto zem a její obyvatele pečovali. Dělají to, protože: A) jsme tupý, nesvéprávný dav – a co je správné a pro nás opravdu dobré, to vědí jen naši političtí představitelé, kteří v jasnozřivém osvícení pochopí podstatu věcí poté, kdy jsou díky našim hlasům ve volbách z tuctového všedního prostředí povzneseni do výšin velkého světa mezinárodní politiky a nadnárodních elit. Nebo to dělají, protože: B) jsme řízeni prolhanou sebrankou bezcharakterních vlastizrádců a darebáků, kteří nejsou našimi zástupci a hospodáři v této zemi, ale jsou to slouhové korporací a elit a manipulují námi v jejich prospěch.

Je zřejmé, že – B) je správně. Mnoho politických představitelů stojí na opačné straně než většina společnosti. Pokud sledujeme, co se děje ve světě a kolem nás, pokud si uvědomíme, jaký je zájem nadnárodních elit, potom rozumíme tomu, proč naši političtí představitelé dělají to, co dělají. Naplno se dnes znovu projevuje jev v naší historii tak dobře známý – opět je zde zcela obnažená a na světlo světa naplno vydaná dichotomie – My a Oni. Potom ale také víme, co máme dělat my. MY JSME STÁT a jsme občanskou společností v tomto státě. ONI jsou ti, kdo demokratické principy uspořádání státu a společnosti porušují. ONI se ohánějí právem, zákonností a Ústavou, ale Ústava jasně hovoří o tom, že pokud jsou porušovány demokratické principy uspořádání státu a společnosti, mají občané právo na odpor! A občané – to jsme MY!“

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu! NÁROD SOBĚ!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ