DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Rada Národní domobrany reaguje na včerejší reportáž TV Prima o Krušných psech, skupině Národní domobrany 41501 Teplice.

„Ve středu 19. července 2017, ve zprávách v 18:55 hodin, uvedla TV Prima reportáž o „samozvaných“ ochráncích našich státních hranic, kteří konají obchůzky po česko-německé hranici v okolí Cínovce v Krušných Horách. Reportáž naznačuje, že se ti lidé dopouštějí něčeho neslýchaného! Vždyť oni jdou na hranice, aby zjistili, zda se v té oblasti neděje něco, co by mohlo narušit bezpečí tamních občanů – kupříkladu, jestli k nám tudy náhodou nepřicházejí ilegální migranti z německé strany. Jak si něco takového vůbec mohou dovolit v době, kdy náš stát ochotně plní požadavek evropských elit, aby k nám byl umožněn přísun ilegálních migrantů!? A kdy je navíc ponecháno jen na jejich libovůli, jak se budou chovat k domácímu obyvatelstvu.Přesto by tato reportáž byla záležitostí celkem bezvýznamnou. Ale jde o domobrance Národní domobrany (skupina Krušní psi) a protože nám, jakožto představitelům rady Národní domobrany, je známý účel jejich počínání, považujeme za nezbytné zaujmout k této věci stanovisko. Národní domobrana není ilegální, paramilitární organizací, není spolkem rozvratných, protistátních živlů. Je to seskupení aktivních, vlastenecky smýšlejících občanů, kteří od tohoto státu požadují, aby dodržoval platné zákony a aby zajistil klid a bezpečí obyvatelstva naší země. A domobranci Národní domobrany se sami a dobrovolně připravují na situace, které mohou nastat, pokud stát nebude schopen nebo ochoten tuto svoji povinnost sám plnit. Zatím bohužel vše nasvědčuje tomu, že může k takovým situacím docházet.

Domobrance skupiny Krušní psi kritizovala TV Prima za to, že se zajímají o ilegální migranty. Ale ti opravdu mohou pro naše občany jisté riziko představovat! Je to známý FAKT, důkazů už čas přinesl více než dost a prakticky den co den jsou přinášeny zprávy o dalších případech násilí, které páchají ilegální migranti téměř ve všech zemích EU, Německo nevyjímaje! Údaje o ilegálních migrantech na území Německa hovoří o průběžném nárůstu jejich počtů, mapa ubytovacích středisek pro ilegální migranty ukazuje, že mnoho jich leží v blízkosti našich hranic (jako v případě Cínovce) a navíc je naše republika součástí schengenského prostoru a v něm státní hranice nejsou překážkou pro nikoho, kdo je chce překročit ilegálně. A tak je zde logická otázka – jak jsou zabezpečeni před případnými násilnými ataky ilegálních migrantů naši občané? Ovšem otázka je zbytečná a odpověď je nasnadě – je tomu stejně, jako v kterékoli zemi EU, takže vlastně nijak.

Náš establishment je všemi možnými způsoby (nepochybně také materiálně a finančně) zainteresován na tom, aby ilegální migraci k nám dokořán otevřel dveře. Jsme přesvědčováni mainstreamem a různými neziskovkami, že migranti u nás nejsou a že by k nám ani nechtěli. Ale přesto je potkáváme na ulicích našich měst, aniž by se nám ovšem dostalo jakéhokoli vysvětlení ze strany úřadů, jak se sem dostali a proč tu vlastně jsou. Jak to, že se najednou řeší kupříkladu otázka koupání v burkinách, jestliže tu žádné nositelky burkin (a jejich muži) nejsou? Ale skutečnosti je, že oni tu jsou a že jich tu bude víc a víc. Proti tomu hlídky na hranicích skutečně nic nezmůžou. Ale ony také ten účel nemají! Vždyť by bylo nesmyslné chodit po „zelené“, když migranti k nám volně proudí po dálnicích, vlakem, letecky, atd. Nic takového nesledují tudíž ani Krušní psi a další domobranecké skupiny Národní domobrany, kteří se k nim brzy připojí.

Teď už všichni rozumní lidé chápou, že naše další setrvání v EU a v schengenském prostoru je užitečné snad jedině pro zemské škůdce, vlastizrádce a kolaboranty z řad establishmentu. Pro nás ostatní je to sebevražda! Jedinou záchranou pro tuto zem je odchod z EU a ze „Schengenu“. Poté bude nezbytné „zadrátovat“ hranice a chránit je proti narušení. A právě v tom okamžiku budou zkušenosti a znalosti těchto dnes „samozvaných“ strážců hranic nedocenitelné a jejich přítomnost na hranicích bude nezbytná. Proto se skupiny Národní domobrany cvičí a připravují. A soudným lidem to určitě nevadí. Národní domobrana svoje postavení zná lépe než její kritici. Domobranci jednotlivých skupin vědí, že zatím žádná zvláštní úřední práva a výsady nemají a že jevy nelegální a nebezpečné mohou většinou jen hlásit Policii ČR. Ale je snad trestné chodit přírodou a „hrát si na vojáky“? Určitě ne. Trestné ovšem je, pomáhat nezákonné migraci a záměrně porušovat platné zákony proto, aby se ilegálů k nám dostalo co nejvíce.

V dotyčné reportáži představitel místní samosprávy vyjádřil nad snahou domobranců údiv. Vždyť tam u nich se nic neděje a nic takového není zapotřebí, pravil. Ale přesně tohle svého času říkali evropští politici a představitelé samospráv evropských měst; stačí namátkou jmenovat – Londýn, Nice, Manchester, Paříž, Berlín, Brusel, Malmö, Stockholm. A všichni víme, co se v těchto městech dělo a děje. To samé se kdykoli může stát v dalších evropských městech, kde svého času představitelé samospráv také nechápali, proč by mohla přítomnost migrantů někomu vadit. Lidé u nás určitě o nic takového nestojí.

Mnohým představitelům našeho establishmentu chybí charakter a předvídavost, ale domobrancům Národní domobrany ne! Proto se formují do skupin, proto se vydávají na hlídkovou činnost do ulic a na hranice a proto se připravují, aby byli schopni napomáhat zajištění klidu a bezpečí, až to budou občané téhle země opravdu potřebovat. A proto my v reakci na reportáž TV Prima říkáme – Kamarádi ze skupiny Krušní psi, díky, patří vám uznání!“

Pplk. v.z., MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková
por. v.v., PhDr. František Krejča

Chcete-li Krušným psům vyjádřit svou podporu, můžete jim napsat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ