DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Infocentrum Národní domobrany informuje o jedné lukrativní letní nabídce.

Ne, že bychom neměli dost jiné práce, ale o tohle se s vámi prostě podělit musíme. Teploty jsou stále vysoké a nejedna hlava notně zapařená. Kromě metrosexuálních spratků z mainstreamuových médií, kteří v lodičkách poskakují po lesích a pronásledují naše domobrance (a rovněž mimo znuzené pracovníky tajných služeb, kteří nás zatím naoko sledují, ale přitom již toužebně očekávají politický pokyn k nemilosrdnému rozprášení bezpohlavních oblud ze skutečně extrémistických, zahraničím financovaných "ne"ziskovek usilujících o společenskou destabilizaci a definitivní likvidaci našeho státního útvaru), se objevují další vážní zájemci o kádry naší nezávislé iniciativy.

Představitelka rady Národní domobrany Nela Lisková byla totiž telefonicky oslovena čarodějnicí 1. stupně Strakovou z nejmenované organizace feministek existující díky potu a mozolům mlčící většiny, aby vystoupila na feministickém sletu, který má být zanedlouho uspořádán.

Straková totiž zahlédla Neliinu nedávno publikovanou fotografii v uniformě a celkem správně usoudila, že Nela je připravena k boji. Rozhodla se ji tedy získat pro myšlenku genderového džihádu, který tuzemské Baby Jagy již dávno předávno vyhlásily všem (naštěstí pro ně dosud neorganizovaným) příslušníkům opačného pohlaví.

Roztržitá Straková však svým drápem v Neliiných veřejných prohlášeních listovala příliš rychle a nepostřehla, že představitelka rady Národní domobrany je již dávno beznadějně zapletena do osidel genderových stereotypů a tím pádem naprosto nepoužitelná pro jakoukoliv kníratou revoluci. A tak byla logicky překvapena, když heterosexuální a šťastně vdaná Nela její lukrativní nabídku se smíchem odmítla a ještě se jí dotázala, ke kterému pohlaví vlastně patří. Taková troufalost! Odmítnout pochvalné mručení několika set fúrií rozkydlých v konferenčním sále, vzdát se vlastní kanceláře na kuří noze s deviantním asistentem a především vlastního koštěte, u kterého není třeba vykazovat knihu letů, to v dnešní době vyžaduje skutečně hodně stabilizovanou ženskou osobnost!

Ne, nežertujeme. Výše popsané se opravdu stalo. A my si klademe otázku: Kdo proti tvrdě pracujícím mužům neustále poštvává ty nebohé ženy s pološíleným výrazem v očích? Je snad celkem jasné, že jejich technologicky vyspělé dopravní prostředky, které ještě nikdo nikde neviděl tankovat a díky kterým se zjevují i tam, kde je vůbec nikdo nečeká, musí někdo financovat. Obdivovatelky přiblblého amerického Halloweenu, podobně jako jejich ideoví souputníci ze Skřeta v tísni, přece nemají žádné vlastní zdroje. Že by i v této věci tahal za nitky všudypřítomný žábák George? Nebo snad severské trolí fondy? U všech netopýrů a ropuch!

Doufáme, že alespoň některé tuzemské feministky (ideálně ty nejzuřivější) nakonec prozřou a v hodině dvanácté ve vlastním zájmu posílí první linie Národní domobrany a všem nepřátelům naší domoviny předvedou vskutku pekelný rej. Pokud totiž nepřiloží ruku k dílu a uspěje ten druhý džihád, téměř jistě a okamžitě jim nastanou opravdu krušné časy.

A nyní vážněji. Národní domobrana je konstruktivní, tvořivou a pozitivní silou. Proto si také klade řečnickou otázku, zda vůbec a jak bude možné výše zmíněné nešťastné dotační a grantové duše znovu zapojit do normální společnosti tak, aby byly skutečně prospěšné a potřebné, aby byly znovu žádány, milovány a respektovány jako partnerky, manželky a matky, které budeme ctít a chránit a pro které – slovy Jaroslava Vrchlického – půjdeme světa kraj.

Co si o tom myslíte vy? Napište nám do komentářů na Facebook!

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ