DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Pro domobrance a příznivce Národní domobrany, kteří nemají čas sledovat všechny extrementy mainstreamových médií týkající se naší nezávislé občanské iniciativy, zveřejňujeme pár zábavných odkazů.

---
Havlista František Roček, z německým kapitálem vlastněného protinárodního LITOMĚŘICKÉHO DENÍKU, zřejmě nutně potřebouje doplatit svou 80-ti letou hypotéku a tak čtenářům vědomě zalhal o tom, že "vláda varuje, že domobrany jsou hrozbou". Ne, česká vláda nikdy nic takového neprohlásila a neprohlásí. A skutečnost, že se Národní domobrana ocitla v práskačském seznamu "Zpráva MV o extrémismu" sestavovaném na základě podnětů kreatur ze Sorosových "ne"ziskovek, je naopak potvrzením toho, že se nachází ve velmi dobré společnosti stovek dalších subjektů, které pevně stojí na straně národa a jeho státu. Nebýt uveden v tomto seznamu je dnes jasným společenským Faux pas a hednikepem pro zítřek:
http://litomericky.denik.cz/z-regionu/domobrany-jsou-hrozbou-varuje-vlada-v-kraji-je-devet-bunek-20170805.html

---
Havloid Robert Malecký (na svém profilu zobrazen v přiteplalé západní kopii originálního ruského námořnického trička Фуфайка/ Fufajka) z protinárodního a protistátního serveru HLIDACÍ PES, si zase pohrál se slovy a zaměnil "pokyn" Marka Obrtela za "rozkaz" a "havloidní spratky z mainstreamu", kterým se Národní domobrana rozhodla již žádné informace ne poskytovat, za "veřejnost" jako takovou, což je poměrně odvážná konstrukce:
http://hlidacipes.org/uz-radek-havloidnim-spratkum-mainstreamu-narodni-domobrana-se-uzavira-pred-verejnosti/

---
Podivně ochmýřený havlista (přednášející sociologie a tzv. moderní literatury) Jan Jandourek z marihuanou zahaleného, protinárodního a protistátního časopisu REFLEX, se zase stal módním kritikem lidových krojů a pocítil nutkání vyvrhnout pár vtipných řádek o naší "Laře Croft" a dosáhnout tak na redakční prémii určenou největšímu prorežimnímu patolízalovi:
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/81038/narodni-domobrana-ma-diky-akcni-hrdince-liskove-jasno-ohledne-zenske-mody.html

---
V Německu desetiletí žijící zuřivý obhájce nelegální migrace a poučovatel všech českých občanů Jaroslav Šonka, se o nás, jako o „Nationale Heimwehr“, otřel v germánském SUDETENDEUTSCHE ZEITUNG Zeitung a obvinil nás z šíření "fašistické ideologie", což je od stoupence Sudetoněmeckého Landsmanšaftu docela drzá definice:
http://www.quintus-sertorius.net/news/jaroslav-sonka-pise-pro-sudetendeutsche-zeitung-o-narodni-domobrane/

---
Zjevně emocionálně nestabilní Radek Velička, šéfredaktor a jediný zaměstnanec amatérsky vedených a úsměvně názorově rozpolcených "VLASTENECKÝCH" LISTŮ, ucítil nutkavou potřebu ukojit se vytvořením obscénní grafiky na téma "To, po čem toužím a co nikdy nemohu a nebudu mít":
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=187286

---
Přehled mediálního slizu bychom mohli uzavřít třeba produkcí havlisty Štěpána Maláta z protinárodního a protistátního plátku FORUM24/ SVOBODNÉ FÓRUM, který naškrábal cosi o "fanatickém proruském vedení" (ačkoliv Národní domobrana, jako horizontální občanská iniciativa, v pravém slova smyslu žádné vedení nemá a "proruská" je pouze ve smyslu hájení normality, o kterou tzv. Západ připravili všichni Malátové a jim podobní) a v narůstajícím zoufalství z konečně se rodící "občanské společnosti" nabádá státní orgány, aby domobrance Národní domobrany všemožně špiclovali:
http://forum24.cz/nebojte-se-migrantu-domobrana-vyslala-na-hranici-dalsi-hlidacku-nelu-v-kroji/

---
To, že se ani jedno z těchto podivných médií neobtěžovalo získat souhlas s publikováním autorských fotografických materiálů patřících jednotlivým představitelům rady a PROTIPRÁVNĚ je přetisklo za účelem zvýšení čtenosti a tím dosažení většího zisku, asi nikoho nepřekvapí. Pro lokaje v cizáckých službách totiž zákony neplatí. Zatím.

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ