DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Vážení domobranci a sympatizanti,

Národní domobrana je nezávislou iniciatiivou občanů, domobranců. Veškerá domobranecká činnost se odvíjí především od osobní iniciativy a aktivity každého jednotlivého domobrance, který se (vyplněním KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE DOMOBRANCE) hlásí ke společným cíům a směrům vlastenectví a domobranectví v České republice, stanovenému v DEKLARACI RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY a navazujících dokumentech. Hlavními informačními kanály Rady Národní domobrany pro veřejné šíření domobraneckých myšlenek jsou webové stránky a profily na sociálních sítích (Facebook a Vkontakte), pro aktivní domobrance navíc pravidelně zasílaný DOMOBRANECKÝ INFOMAIL (vždy kolem 5.dne v měsíci).

Pro vlastní aktivní činnost domobrance v rámci Národní domobrany je přístup k těmto informačním kanálům důležitý (a v mnohém nenahraditelný), proto v následujících řádcích Informační centrum Národní domobrany (Infocentrum) připravilo několik souvisejících častých dotazů a "životních situací" domobrance s doporučeným návodem, jak v těchto případech postupovat.

---

CHCI SE STÁT DOMOBRANCEM, CHCI SE SPOJIT S OSTATNÍMI DOMOBRANCI A SKUPINAMI VE SVÉM OKOLÍ

Začněte vyplněním KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE DOMOBRANCE na webových stránkách v sekci STÁT SE DOMOBRANCEM.

Při vyplňování kontaktního formuláře dbejte na vyplnění všech povinných údajů (označených hvězdičkou), dodržujte požadované formáty údajů (např. telefonního čísla či PSČ) a jazykové zvyklosti (např. první velké písmeno u jména, názvu obce apod.). Výrazně tím urychlíte zpracování.

Zvláštní pozornost věnujte vyplnění platného e-mailu, na který vám přijde potvrzení o vyplnění formuláře a následně bude sloužit jako hlavní komunikační kanál pro zasílání dalších informací a pokynů.

Součástí formuláře (na konci) je zadání, resp. požadavek na opsání, ověřovacího kódu, který slouží k potvrzení, že údaje nezadává automaticky stroj, ale člověk. Zobrazení tohoto ověřovacího prvku nemusí podporovat všechny internetové prohlížeče (např. v mobilních telefonech), pro vyplnění formuláře využijte proto některý z obvyklých prohlížečů (např. Internet Explorer či Mozilla Firefox).

---

POTŘEBUJI ZMĚNIT NEBO DOPLNIT ZADANÉ OSOBNÍ ÚDAJE, CHCI ZRUŠIT REGISTRACI DOMOBRANCE

Pro změnu či doplnění osobních údajů použijte výhradně KONTAKTNÍ FORMULÁŘ DOMOBRANCE s volbou „Aktualizuji údaje“ v záhlaví formuláře. Ve formuláři znovu vyplňte všechny údaje, nejen ty, které chcete změnit.

Pozor, některé údaje (např. fotografie a údaje k průkazu domobrance) jsou dostupné pouze při volbě „Aktualizuji údaje“.

V případě, že chcete ukončit svoji činnost v Národní domobraně a vyřadit z evidence domobranců, sdělte nám tuto skutečnost na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením identifikačních údajů (ID domobrance, jméno a příjmení) a případně uvedením důvodu ukončení vaší činnosti.

---

CHCI ZMĚNIT ÚZEMNÍ PŘÍSLUŠNOST, PŘESTĚHOVAL JSEM SE A CHCI PŮSOBIT V JINÉ OBLASTI

Zařazení domobrance dle územní příslušnosti, tj. k jeho domovské oblasti (kraji, regionu), se odvozuje výhradně od zadaného PSČ v kontaktním formuláři domobrance. Chcete-li učinit změnu zařazení k územní příslušnosti, vyplňte novou adresu (především PSČ) v KONTAKTNÍM FOMULÁŘI DOMOBRANCE s volbou „Aktualizuji údaje“.

---

POTŘEBUJI ZASLAT FOTOGRAFII NA PRŮKAZ DOMOBRANCE

Fotografii je možné zaslat pouze v elektronické podobě v některé z grafických souborů s koncovkou .jpg, .png, .gif apod. Do uvedeného typu souboru ukládají fotografie všechny běžné digitální fotoaparáty včetně mobilních telefonů.

Soubor s fotografií pak vložte pomocí KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE DOMOBRANCE s volbou „Aktualizuji údaje“.

Jiný způsob zaslání (např. e-mailem nebo klasickou poštou) a dalšího zpracování není možný.

---

CO JE AKTIVAČNÍ POPLATEK DOMOBRANCE

Roční aktivační poplatek ve výši 100,- Kč je jeden z nástrojů ověření identity a aktivního přístupu domobrance. Aktivační poplatek je nutné uhradit, dle pokynů v domobraneckém infomailu, do tří měsíců od první registrace domobrance (vyplnění kontaktního formuláře) a pak vždy do konce března.

Úhradu aktivačního poplatku je možné provést pouze v celkové roční částce (100,- Kč) a pouze bankovním převodem. Jiná forma úhrady není možná.

V případě, že domobranec neprovede úhradu aktivačního poplatku v termínu uvedeném v domobraneckém infomailu, je nadále považován za neaktivního domobrance a je vyřazen z evidence domobranců.

---

PO VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE MI NEPŘIŠLO POTVRZENÍ NA E-MAIL

Velmi pravděpodobně jste zadal(a) chybně kontaktní e-mail. Vyplňte znovu KONTAKTNÍ FORMULÁŘ DOMOBRANCE s volbou „Aktualizuji údaje“ a zadejte správně platný e-mail.

Další možností je, že máte u svého poskytovatele poštovní schránky (vašeho e-mailu) nastavený filtr na nevyžádanou poštu. Ověřte a případně změňte nastavení vaší poštovní schránky. Veškeré infomaily vám budou chodit z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

---

BYL(A) JSEM REGISTROVÁN(A) PŘED 1.2.2017 A PŘESTALY MI CHODIT E-MAILY Z NÁRODNÍ DOMOBRANY

Velmi pravděpodobně jste neuhradil(a) aktivační poplatek dle pokynů ve výzvě domobrancům zasílané začátkem roku 2017. Chcete-li se i nadále podílet na aktivní činnosti v Národní domobraně, uhraďte roční aktivační poplatek ve výši 100,- Kč na účet č. 273167244 / 0300 s uvedením identifikačních údajů (ID domobrance, jméno a příjmení). Po připsání platby na náš účet vám začnou opět chodit infomaily.

---

UHRADIL JSEM AKTIVAČNÍ PŘÍSPĚVEK A PŘESTO NENÍ PŘÍSPĚVEK U MĚ EVIDOVÁN

V případě, že jste uhradil(a) aktivační poplatek, a přesto v následujícím domobraneckém infomailu není tato platba evidována, s největší pravděpodobností nebylo možné platbu identifikovat a správně přiřadit. Typicky se to stává při neuvedení dostatečných identifikačních údajů nebo při platbě pomocí poštovní poukázky A, kdy jsou identifikační údaje po automatickém strojovém čtení prakticky nečitelné.

Informujte nás na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením maxima údajů, které by nám pomohli vaši platbu identifikovat (datum, částka, číslo účtu …).

---

MÁM POCIT, ŽE NESPLŇUJI NĚKTERÉ PŘEDPOKLADY PRO DOMOBRANECKOU ČINNOST

Máte-li pocit, že pro činnost v Národní domobraně nesplňujete nějaké předpoklady (např. nízký či naopak vysoký věk, fyzická kondice, zdravotní problémy, …)? Národní domobrana NENÍ žádnou soukromou ARMÁDOU (ani podobnou organizací) a věřte, že každý může být v domobranecké činnosti nějak užitečný.

Veškeré aktivity (cvičení, semináře, setkání, …) jsou vždy dobrovolné a vždy je pouze na osobním zvážení každého domobrance, zda a jakých aktivit se zúčastní. Informace o veřejných i interních (pro domobrance) aktivitách a událostech ve vašem okolí najdete na webových stránkách v sekci UDÁLOSTI a v domobraneckém infomailu.

---

CHCI SE ZAPOJIT DO ČINNOSTI NĚJAKÉ SKUPINY NEBO ZALOŽIT VLASTNÍ SKUPINU

Na webových stránkách v sekci SKUPINY najdete informace o existujících skupinách, další informace a pokyny najdete v domobraneckém infomailu.

S formováním skupin a spojením na ostatní domobrance ve vašem okolí vám ochotně poradí a pomohou členové příslušné územní rady (okresní, krajské, regionální, …). Informace a kontakty na územní rady najdete (průběžně) na webových stránkách v sekci O NÁS / ÚZEMNÍ RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY nebo v domobraneckém infomailu.

---

CHCI ZAŘADIT DO SKUPINY, VYŘADIT ZE SKUPINY

Zařazení či vyřazení domobrance do/ze skupiny je možné pouze vyplněním seznamu ID domobranců v KONTAKTNÍM FORMULÁŘI SKUPINY. Odkaz na kontaktní formulář skupiny najdete v domobraneckém infomailu a jeho vyplnění (aktualizaci) provádí obvykle velitel příslušné skupiny.

---

MÁM JINÝ NÁMĚT, DOTAZ ČI PROBLÉM

Máte-li jakýkoliv jiný, v tomto textu neuvedený, dotaz či problém, případně námět související s vaší domobraneckou činností, obraťte se primárně na příslušnou územní radu.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ