DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se ohlíží za zákeřnou hromadnou vraždou spáchanou islámskými teroristy v ulicích Barcelony.

„Před několika dny najeli do davu lidí v Barceloně islámští teroristé autem a zabili čtrnáct osob. Byl to další útok z mnoha podobných, k jakým došlo od počátku migrační krize. Při tryzně za oběti útoku objal otec zabitého dítěte na důkaz odpuštění a usmíření imáma, muslimského duchovního. Evropa stojí na křesťanských základech a proto by snad byli někteří lidé dokonce ochotni říci – Ano, je psáno „Udeří-li tě kdo v pravou tvář, nastav levou!“ Ale platí tohle vždy? Teď také? Není snadné říci, co je správné v takové chvíli udělat. Ale je jasné, co je správné neudělat – správné je neobejmout!

Žijeme v pospolitostech, které jsou založeny na citových a generačních vazbách a vzájemné zodpovědnosti; nejvíce péče patří dětem. Všichni mají pečovat o děti své i těch ostatních a všichni je mají chránit – odedávna to tak v evropské tradici platilo a stále to ještě platí. Objímání působí sice hezky, ale je to špatně, protože v prostředí, ze kterého původci těchto útoků přicházejí, je usmiřování projevem slabosti. Pokud je v takové situaci odpuštěna vražda dítěte, je tím aktérům dalších takových zločinů dáno najevo, že vraždy našich dětí jim budou prominuty.

Každý muž má být obrazně řečeno pastýřem svého stádce. A stojí psáno: „Opásej bedra svá a bij vlka, pastýři!“ A tento imperativ patří k základům evropské kultury také! A pro tuto naší dobu platí plně a beze zbytku! Vlk obchází náš dům a dere se do ovčince? Tak ho musíme bít! A odehnat! Protože je naší povinností chránit ty, za které máme zodpovědnost!“

Níže uvedené odkazy na videa z barcelonských ulic obsahují scény, které mohou být rizikové pro mladistvé a osoby se zdravotními problémy.

https://www.youtube.com/watch?v=h6A5epdHeNQ 0:01 - 01:30
https://www.youtube.com/watch?v=9FvzGdjoJmc 3:50 - 4:23
https://www.youtube.com/watch?v=nDqyXstVQm0 2:10 - 2:45
https://www.youtube.com/watch?v=A8U0NVWPr-4 6:10 - 7:40

---
Vyplňte Kontaktní formulář domobrance na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci ve Vaší obci a oblasti! Domovinu ubráníme!

Rozvoj Národní domobrany můžete také podpořit libovolným finančním darem převedeným na účet č. 274733914/0300 vedený u Poštovní spořitelny. Předem děkujeme všem domobrancům a příznivcům Národní domobrany z řad veřejnosti za podporu!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ