DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Ředitel redakce Parlamentních listů Jaroslav Polanský znovu veřejně potvrdil svá slova o "vyhlazení" Nely Liskové a Národní domobrany jako takové a pokračuje tak ve svém agresivním, profesionálně neobhajitelném přístupu k naší autentické občanské iniciativě. Jeho nadřízení a majitelé Parlamentních listů k celé kauze zatím mlčí.

Nedlouho poté, co J. Polanský představitelku rady Národní domobrany Nelu Liskovou obtěžoval oplzlými zprávami zasílanými přes sociální síť Facebook a byl odkázán do patřičných mezí, Parlamentní listy začaly odmítat její, do té doby čtenáři vyhledávané a hojně čtené příspěvky. Přestože dříve redaktoři po Nele Liskové sami opakovaně požadovali zasílání nových článků a zajímali se o to, kdy napíše další, Parlamentní listy najednou přestaly referovat o jejích politických aktivitách a potažmo o aktivitách nezávislé občanské iniciativy Národní domobrana.

Nedávno, v polovině července 2017 (pravděpodobně z neznalosti poměrů panujících v redakci), požádal redaktor Parlamentních listů Jonáš Kříž Nelu Liskovou o rozhovor, který během několika dní na Parlamentních listech skutečně vyšel, aby byl po cca dvou hodinách bez vysvětlení stažen. Rozhovor byl následně v plném znění přetištěn na portále Břetislava Olšera Rukojmi.cz (1url.cz/xthg6), kde jej během krátké doby shlédlo na 30 tisíc čtenářů.

Stál za odstraněním rozhovoru zhrzený direktor Polanský nebo šlo o zásah z vyšších pater a tedy z jiných, neosobních důvodů? Nakolik jsou Parlamentní listy skutečně nezávislým a objektivním médiem? Skutečnost, že v něm dostávají prostor nejrůznější národu a státu nepřátelská individua, mohou dlouhodobě pozorovat mnozí čtenáři. Tím spíše by tedy neměl být problém s prezentací striktně, ale slušně a k věci vyjadřovaných postojů Nely Liskové a Národní domobrany jako takové. Z nějakého důvodu ale je.

Kromě národem milovaného Pavla Novotného a Radka Veličky, faktický i verbální postup v kauze Nela Lisková Jaroslavovi Polanskému nejnověji pochválil i dlouhodobě názorově rozpolcený Jiří Vyvadil (https://www.facebook.com/jiri.vyvadil), který Nelu Liskovou a domobrance Národní domobrany v diskusi na FB profilu Polanského (https://www.facebook.com/Jarda.Polansky) označil za "magory".

Skutečně jsou neargumentační, emocionální výlevy, veřejné schvalování genocidia vůči domobrancům a vulgarity k ženě (která je statečnější, než drtivá většina jejích mužských protějšků v politice) způsobem, jak získávat přátele, spojence a čelit nebezpečí hrozícímu České republice? Nebo jde spíše o další z mnoha projevů psychopatického a sociopatického jednání tak typického pro jedince pohybující se v politice?

Co si myslíte o postupu ředitele redakce Parlamentních listů? Co je podle vás skutečnou příčinou naší mediální blokády v Parlamentních listech? Uvítáme váš názor.

Aktuální zálohu diskuse probíhající na FB profilu J. Polanského najdete zde: http://nezaujaty-reditel-redakce-parlamentnich-listu.webnode.cz/.

Infocentrum Národní domobrany

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ