DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

České ženy půjdou za mnou, jsme inteligentní, hrdé a podvolovat muslimům se nikdy nebudeme... !

Po mém veřejném vzkazu panu Bělobrádkovi, kdy jsem se jako česká žena ohradila k jeho nehorázným výrokům na naši adresu v souvislosti s imigrační krizí, kdy se vyjádřil, ve smyslu, abychom se my české ženy podvolily muslimským imigrantům v rámci navýšení populace, se mi ozývají denně stovky žen, které se cítí být rovněž chováním nejen pana Bělobrádka, ale celé naši vlády dotčeny.

A je to pochopitelné, protože právě ženy jsou hlavním terčem v této šílené válce rozpoutané, jak jinak, než americkou administrativou, proti kultivované a ekonomicky silné Evropě.

 

Nejsem feministka a vždy mě potěší, když se setkám s muži, kteří jsou opravdovými chlapy a umožní nám ženám, býti ženami. Ovšem právě my ženy jsme pilířem společnosti, nositelkami života a tudíž pro společnost nepostradatelné. Právě proto je nezbytné, abychom si zachovaly svou hrdost a nedovolily jsme psychicky nemocným, uplaceným kriminálním zločincům z naši vlády, aby nás ženy předhodili, jako oběti v první linii pro potěšení muslimským, infikovaným a nejen virem HIV nakaženým špinavcům z arabských zemí.

Těm primitivním špinavcům, bez jakýchkoli hygienických návyků, kteří přijeli na příkaz a dle plánů USA, Saudské Arábie, Německa a Turecka vyvraždit a ekonomicky zlikvidovat Evropu, aby ji následně totálně zničenou mohli US fašisti, pod maskou dobročinnosti zachraňovat, tak jako to dělají ve všech zemích, které jako agresoři vždy napadnou, vyvraždí a zničí, s jasným cílem ji  ovládat a vydírat, případně se zbavovat jejich vládních představitelů, kteří se jim nechtějí podvolit.

Názorně toto vidíme v případě našeho pana prezidenta Miloše Zemana, který právě US administrativě zastoupené v naši zemi US velvyslancem Schapirem, svými vlasteneckými postoji leží hodně v žaludku. Proto se snaží, byť marně všemi možnými prostředky, především prostřednictvím prokletých neziskovek, které USA štědře v naši zemi sponzorují za účelem dělání veškeré špinavé práce, prezidenta veřejně dehonestovat.

Je uzavřen pakt mezi Německem a Tureckem, který podepsali největší vrazi a psychopati od doby konce druhé světové války. Všichni jsme se stali potenciálními obětmi a naše vláda nás sprostě zaprodala. Není to tak, že by v Evropě válka hrozila, válka v Evropě je stvrzena, podepsána a Evropa odepsána ! Toto je realita a pokud si to ještě někdo nechce stále připustit nebo v blahé naivitě očekává, že se to nějak samo vyřeší, tak musím jen s politováním konstatovat jediné, NE !  Toto bylo našim podnětem pro založení celorepublikové Národní domobrany, kde máme za cíl, stát se plnohodnotným partnerem bezpečnostních složek a v případě potřeby v počtu alespoň 2 milionů lidí organizovaně bránit sebe, své blízké a naši vlast.

https://www.facebook.com/narodnidomobrana/?fref=ts

Ženy se na mě obracejí s dotazy, jak se mohou k nám, tedy k Národní domobraně přidat a jak mohou být užitečné. Role ženy v Národní domobraně jsou různé a především velmi podstatné... Záleží na věku, schopnostech a fyzické kondici každé ženy. Například mohou být zdravotnicemi, hlídat děti mladším ženám, které budou v noci na hlídce, vařit pro ty, kteří budou aktivně bránit naši vlast, administrativně vypomáhat, organizovat a zajišťovat v součinnosti s koordinací nejrůznější věci. Takže smysluplné práce právě pro ženy je v Národní domobraně mnoho.

Musíme si uvědomit, že naši politici, zločiny, jako jsou brutální znásilňování žen a dívek podporují a dle vyjádření Stropnického a jeho "inteligentní" ženy o nic vlastně nejde a je to naprosto v pořádku, protože muslimové mají své pudy. Nehoráznost, která se nedá nijak omluvit ! A takových jako je Bělobrádek a Stropnický máme ve vládě 95 % !

Takže vážené dámy a pánové, tito nám ochranu života, zdraví a majetku nikdy nezajistí. Tito "makají" pro našeho úhlavního nepřítele a půjdou tvrdě proti nám, protože právě za to jsou mimo jiné i  US vrahy placeni ! Brzy nastane opravdový masakr a my se musíme připravit a organizovaně mu čelit. Do Evropy bude během několika týdnů vpuštěno dalších 500 000 muslimských teroristů, toto veřejně potvrdil maďarský premiér a vlastenec Orbán !!!

Máte pořád ještě pocit, že máme čas ? Tak se zamyslete například nad tím, proč umísťují vždy běžence strategicky do menších obcí a v objektech, které jsou umístěny v  blízkosti škol, školek, zdravotnických a sociálních zařízení... Odpověď je snadná, protože se pohybují kolem malých dětí, které jsou snadným cílem. A v případě, že ublíží dítěti, vzbouří se rodiče a začne to pravé peklo, na které naše vláda dle svých plánů čeká. Začne občanská válka, zabíjení, odebírání dětí od rodin a perzekuce nás rodičů, nikoli muslimských úchyláků a vrahů.

Ty naše vláda za plné spolupráce s Bruselem  podporuje a proto je láká na vysoké sociální dávky a omlouvá a přehlíží jejich brutální zločiny !

A tomu všemu můžeme zabránit jen v případě, že si budeme v rámci celorepublikové Národní domobrany vzájemně pomáhat a vždy budeme tam, kde nás bude aktuálně potřeba ! Budeme v každém městě, v každé obci, v každé sebemenší vesničce v každém koutě naši vlasti. Budeme tady jeden pro druhého a vzájemně si budeme ve všem pomáhat, protože jen tímto způsobem se dá efektivně čelit tomu, do čeho nás zločinci z naši vlády vědomě uvrhli.

Velmi opomíjená je otázka nemocí, infekcí, virů a parazitů, které jsou spolu s muslimskými imigranty, zejména ze zemí třetího světa do Evropy záměrně zavlečeny. I tato cílená ignorace naši vlády vůči těmto závažným rizikům je součástí plánu na efektivnější vyvraždění evropské civilizace. Co nepůjde silou, půjde ruku v ruce se závažnými onemocněními... Jedním z úkolů Národní domobrany je efektivně informovat naše občany i o těchto nepopiratelných rizicích...  Musíme se spojit s okolními státy V4 a naši spolupráci vzájemně koordinovat.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ