DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel Národní domobrany František Krejča komentuje Macronovu 66,6% výhru a bolestnou francouzskou prohru.

„Marine Le Penová prohrála prezidentské volby a to tak, že naprosto a přesvědčivě. Nabízela svým spoluobčanům konec ekonomického marasmu a eurosociálního inženýrství, totality a manipulace, zastavení migrační invaze, návrat Francie na pozici silné a vyspělé evropské mocnosti. Její protikandidát hovořil o tom, že tohle všechno, co Le Penová slibuje zastavit, bude pokračovat a proces, který Francii vede do bažin se bude prohlubovat s větší intenzitou. Němečtí politikové Francouze ujistili, že stojí za tímto kandidátem, jinými slovy je ubezpečili, že Francie zůstane ve vleku berlínského Orient expresu, což znamená – větší přísun migrantů z orientálních oblastí, více no-go zón, větší ohrožení obyvatelstva terorismem, větší ekonomická zátěž finančním zabezpečením migrantů. A tedy v důsledku toho všeho – větší úpadek tradiční Francie.

V časných hodinách začíná mohutný německý útok na Prahu, hoří Staroměstská radnice. Pokračují prudké boje, povstalci ničí množství obrněných vozidel a tanků nepřítele ukořistěnými pancéřovými pěstmi. Od dopoledne probíhají jednání ČNR se zástupci německé armády o volném odchodu z města. V pozdních odpoledních hodinách přechodně boje utichají, jednotky Wehrmachtu podepisují kapitulaci. Z Prahy prchají představitelé okupačních úřadů, němečtí civilisté, čeští kolaboranti a vlastizrádci. Početné jednotky Waffen–SS kapitulaci odmítají a pokračují v boji s povstalci.

Představitelka rady Národní domobrany Nela Lisková připomíná vojensky nesmyslné bombardování našich měst Američany ke konci války.

„Slavíme 72. výročí osvobození Československé republiky, ale připomeňme si i tato fakta. Dne 14. února 1945 svrhly během pětiminutového bombardování americké bombardéry na Prahu 152 tun bomb. Zahynulo 701 lidí a 1184 obyvatel bylo zraněno. Nálet zasáhl 2500 domů, z toho bylo 68 úplně zničeno. Nebyla to ovšem pouze Praha, kterou Američané na konci války záměrně bombardovali. Byla bombardována také města Plzeň, České Budějovice, České Velenice, Cheb, Kralupy nad Vltavou, Záluží u Mostu, Ústí nad Labem, Neratovice, Zlín, Ostrava a další průmyslová města s jasným cílem poškození průmyslu naší země.

Povstalci přeskupují síly a připravují se na další německé útoky. ČNR vede s jednotkami ROA generála Vlasova neúspěšná jednání, Vlasovci následně opouštějí Prahu. Do Prahy přijíždějí početné partyzánské jednotky a částečně tak kompenzují odchod jednotek ROA. Pokračují boje na barikádách, bojuje se na předměstích Prahy. Popravy zajatých povstalců a masakry civilistů nacisty pokračují. Němci připravují mohutný útok za použití pěchoty a tanků – jsou rozhodnuti probít se Prahou za každou cenu.

Přes noc v Praze vyrostlo na 2 000 barikád, povstalci je brání puškami, samopaly, lehkými kulomety a granáty. Vlasovci se aktivně zapojují do bojů proti německým okupantům, německé tanky se probíjejí do města. Probíhají boje ve vnitřním městě s německou posádkou, Němci se pokoušejí zmocnit důležitých objektů. Prahu bombardují německá letadla, nacisté ženou před svými tanky české muže, ženy, děti a starce. Do povstání se zapojují příslušníci protektorátního vojska a přivážejí povstalcům velké množství zbraní a munice. Znovu hoří prudké boje o Staroměstskou radnici, Plzeň a okolí osvobozeny americkou armádou.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY