DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitelka rady Národní domobrany Nela Lisková se zamýšlí nad zbabělostí našich politiků, kteří nevyužívají svého postavení a vlivu, aby ochránili náš národ a jeho stát.

„Obracejí se na mě politici včetně poslanců a senátorů s pozitivními komentáři, že mám ve všech svých veřejných prohlášení pravdu. Pánové, tak proč ta pravda nezazní také z vašich úst? Kašlu vám na komplimenty, když jste zbabělí a ze své pozice se nestavíte za svůj národ. Nezáleží na politické příslušnosti – já se stavím za všechny slušné lidi, vlastence, kterým není lhostejný osud naší země a především osud našich milovaných dětí.

Naše vláda podporuje ukrofašistickou vládu Porošenka systematickými dodávkami zbraní. A jen v klidu přihlíží, jak jsou na Východě Ukrajiny denně zabíjeni civilisté, děti nevyjímaje. S posvěcením naší vlády se na Ukrajinu z jednoho nejmenovaného závodu na opravu vojenské techniky vyvážejí tanky, které tam procházejí generální opravou. Několik letů největším ukrajinským přepravním letounem Mrija s těmito tanky bylo vypraveno z Mošnovského letiště údajně do Afriky, ale jak se ukázalo, byly určeny a dopraveny na Ukrajinu pro Porošenkovu armádu. Místo pomoci válkou zbídačenému civilnímu obyvatelstvu, podporuje naše vláda ukrofašistický režim. Za vším stojí opět a jen USA a jejich vojenskopolitické zájmy.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča o tom, že Národní domobrana je věcí všech věkových kategorií a životních situací.

„Často se objeví otázka – Mohu se stát domobrancem, když jsem nebyl na vojně, nemám zbraň, necvičím bojové sporty? Mohu se zapojit, i když jsem starý/á a nemůžu cvičit se zbraní, běhat po lese, sportovat, konat namáhavé aktivity? Odpověď je – Ano! Každý je v Národní domobraně užitečný, každý má svůj úkol a svoje místo, protože význam a účel domobrany je široký – nejen udržovat klid a bezpečí, bránit občany před útoky a napadáním, být garantem branné přípravy a civilní obrany, plnit úlohu dobrovolné druhé zálohy armády a podílet se na ozbrojené obraně státních hranic a suverenity a územní celistvosti státu, ale také hájit principy demokratického uspořádání společnosti, vést občany k aktivnímu zájmu o věci veřejné, dbát na vymahatelnost práva, chránit spravedlnost a dobré mravy ve vztazích mezi lidmi, vychovávat děti a mládež k vlastenectví a k úctě k národním tradicím, prosazovat ochranu národních zájmů. Pro tyto úkoly je potřebný doslova každý občan – muži i ženy, mladí i staří. Domobrana bude funkční, když bude už nyní schopna plnit všechna zadání, která vyplývají z důvodů jejího vzniku.

Ačkoli současná invaze nelegálních migrantů není jediným důvodem vzniku domobrany, je vážnou hrozbou! Ledaskomu naivnímu se ještě může zdát, že přeci jen mají pravdu ti, kteří potřebnost domobrany odmítají a zesměšňují; vždyť „žádní migranti tady nejsou a stejně k nám nechtějí!“ Jenomže oni u nás už jsou a budou jich tu statisíce! Do Evropy přicházejí s upřímným přesvědčením, že všechno, co tady vytvořily generace našich předků a co patří nám, je ve skutečnosti jejich. Proto jsou tak rozhořčeni, že jsou zadržováni na hranicích, že hned nedostávají domy a auta a tisíce euro kapesného, že si nemohou dělat, co by chtěli. Vědí, že na to všechno přeci mají právo – na naší poslušnost, na peníze, domy, naše děti, dcery, ženy. Tak je to učí jejich víra a tak jim to slibovali ti, kteří jejich migrační invazi připravují, organizují a řídí.

Představitelka rady Národní domobrany Nela Lisková o pokračujících psychopatických výlevech europoslance Štětiny a širších souvislostech, které ovlivňují naši svobodu a bezpečnost.

„Všichni, kteří máme všeobecný přehled a zajímáme se o politiku, jistě známe aktuální situaci na východě Ukrajiny.

Myslím tím, opravdu aktuální stav válečného konfliktu v Doněcko–Luhansku. Tedy pravdu a ne ty zcestné lži, které nám vnucují a neustále v zájmu USA podsouvají naše média v čele s prolhanou ČT, která byla mimochodem významně oceněna a kým jiným, než protektorem Schapirem cenou za "objektivní zpravodajství". Což sedí – oceněníza lháře roku si ČT oprávněně zaslouží. Já se o situaci na východě Ukrajiny intenzivně zajímám, osobně jsem Doněckou lidovou republiku navštívila, mám tam přátelé a denně aktuální informace o průběhu válečného konfliktu, na kterém se mimo jiné a ne zrovna málo podílí i naše vláda, která se hlásí k podpoře fašisty Porošenka a celý konflikt podporuje – jak finančně, tak dodávkami zbraní a tanků.

To vše mimochodem, jak jinak, než z našich daní. Propaganda a lži, že působí na východě Ukrajiny ruská vojska, je opět jen trapný výmysl našich médií. Při dnešních vyspělých technologiích, satelitních sledováních, které jsou schopny přečíst i nápis na krabičce od zápalek, nejsou USA schopny doložit jediný snímek s ruskými vojsky. A jen tak mimochodem – kdyby ruská armáda "vlítla" na Ukrajinu – tak je do týdne po válce a Porošenko a spol. už dávno visí.

Projev představitelky rady Národní domobrany Nely Liskové na setkání konaném 8. května 2016 při příležitosti 71. výročí povstání českého lidu a osvobození domoviny od tyranie. Toto setkání se odehrálo před velvyslanectvím Ukrajiny v Praze 6. Národní domobrana zde podpořila těžce zkoušené občany Doněcké a Luhanské lidové republiky, jejichž předkové se v roce 1945 podíleli na osvobození naší domoviny od nacistické krutovlády.

„Vážení občané,

děkuji, že jste vyslyšeli moji výzvu za Národní domobranu a zúčastnili jste se akce k 71. výročí osvobození Československé republiky, kterou jsem záměrně zvolila na tomto místě, před Ukrajinskou ambasádou, jako symbol protestu proti fašismu, který – bohužel i s odkazem na tragickou historii – přetrvává v dnešní době na Ukrajině, kde jsou díky válečnému konfliktu vyvražďováni fašistickou vládou Porošenka civilisté, dětí nevyjímaje.

Je nezbytné se vždy z historie poučit a neopakovat chyby našich předků. Bohužel, když se dostanou k moci psychopaté, kteří v sobě nemají kousek lidskosti a dostatečnou inteligenci, jsme svědky hrůz a zabíjení i v dnešní době.

Celý válečný konflikt na Ukrajině je opět v plné režii USA stejně jako v jiných zemích, kde Spojené státy rozpoutávají válečné konflikty pro své ekonomické zájmy. Bohužel, válku na Ukrajině podporuje i naše ryze proamerická vláda a to jak finančně, tak dodávkami zbraní a těžké techniky.

Naši vládní činitelé se nestydí veřejně podporovat americkou administrativou dosazené vrahy k moci jako je Porošenko a jeho vláda, nestydí se ani podporovat vražedkyni a teroristku Savčenkovou a těmto vrahům vzdávají hold a veřejnou podporu. A to vše jen proto, že v sobě nemají kousek slušnosti a lidskosti a ze strachu z vlivu USA se jsou schopni podvolit jakémukoli svinstvu.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ