DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany Marek Obrtel se zamýšlí nad tím, zdali je současná migrační krize opravdu jen „pouhým úprkem před válkou“ a nebo jde o řízenou akci globálních elit. Jsou islamisté (a jejich islám) mírumilovní nebo se jen po staletí pokoušejí pokořit Evropu a její „snad ještě stále“ křesťansky smýšlející obyvatelstvo?

„Uč se ode mne, jak sladko jest za vlast umírat.“ Tak zní nápis na náhrobku Stanislava Žolkiewského, polského státníka a válečníka, který padl v roce 1620 v boji u Cecory proti Turkům a Tatarům.

Tento článek nevzniká náhodou. Původně jsem měl v úmyslu vám zprostředkovat některá fakta o zdravotním stavu migrantů a některých zdravotně–bezpečnostních aspektech jejich chaotického přílivu do Evropy. Brusel a národní vlády o tom mlčí a rozbuška přitom doutná, ale o tom zcela jistě příště.

Nemohu si odpustit drobný povzdech. Lidé, o kterých jsem si myslel, že mají „všech pět pohromadě“, mají vzdělání, znalosti, jsou sečtělí a tzv. nad věcí, někdy dokonce mí dobří přátelé nebo lidé, kterých si stále ještě velmi vážím, mi najednou v poslední době píší (nejen v reakci na články mé odvážné a někdy trochu „uličnicky působící“ kolegyně Nely Liskové): „Jste za hranou, jste extremisté, nebo rasisté, fašisté...“

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se ptá, zdali vůbec ještě existuje někdo, kdo věří nekonečným lžím a žvástům bruselského aparátu a jeho domácích přisluhovačů, kteří celý Starý kontinent předhazují migrantům jako kost psovi a upozorňuje, že masový migrační příval do Evropy má díky těmto vlastizrádcům nyní otevřenou cestu skrze Turecko.

„Jednání EU – Turecko, které proběhlo v Bruselu 7. března a které se týkalo řešení migrační krize, přineslo překvapivé závěry – Turecko dostane tolik peněz, o kolik si řekne, dostane bezvízový styk, vstup do Schengenského prostoru a zahájení rozhovorů o přijetí do EU. Na oplátku bude Turecko „kontrolovat“ a regulovat migrační proud, což znamená, že přijme nazpět migranty, kteří nemají nárok zůstat v EU nárok, a umožní EU vybírat si adepty na přijetí přímo v uprchlických táborech na území Turecka. Byly dohodnuty jakési termíny pro bezvízový styk a pro vstup Turecka do Schengenského prostoru; o termínech zahájení návratového procesu migrantů z Turecka řeč nebyla. Vzápětí (10. března) ale Turecko prohlásilo, že se dohoda netýká těch desítek tisíc dalších migrantů, kteří v Řecku jsou od počátku letošního roku a stejně tak se netýká kohokoli z těch, kteří už jsou v dalších evropských zemích od loňska, a že si Evropa nebude sama vybírat z těch, kteří jsou připraveni v Turecku, a že nadále bude přijímat každého, kdo přijde s tureckými papíry.

Nela Lisková, představitelka rady Národní domobrany, navrhuje v České republice legální politickou cestou postavit islám, který vykazuje známky násilné a nenávistné ideologie, mimo zákon.

„V posledních měsících většina národa jen nevěřícně přihlíží, jak si z důvodu vlastního prospěchu udělala „naše” vláda složená většinově z parazitů a užitečných proamerických blbců z nás všech potenciální oběti muslimských teroristů. Jakým právem jedná Sobotka proti zájmům celého národa a ohrožuje naše děti a nás přímo na životech! Zkušenosti a denní realita z okolních států jsou katastrofální. Denně můžeme shlédnout nová videa plná hrůz, zabíjení a násilí ze strany muslimů.

Co mě, jako matku ovšem velmi znepokojuje, je skutečnost že jsou již od útlého věku vychovávány muslimské, řekněme děti (i když s ohledem na jejich agresi je význam slova dítě zcela popřen) k podřezávání hrdel a toto vše se natáčí jako příklad a vzor pro ostatní muslimské děti a patří to k nedílné součásti jejich takzvané výchovy. Valí se na nás černá muslimská vlna se zápachem smrti a Sobotka veřejně prohlásí, že bezpečnostní riziko je pro Českou republiku nulové! Zločinec!

Marek Obrtel, představitel rady Národní domobrany o dosavadním vývoji iniciativy, o některých vašich otázkách a o tom, že Národní domobrana je otevřena každému, kdo má srdce na správném místě.

„Mnohokrát jsem v různých rozhovorech, reportážích, přednáškách a článcích odpovídal na otázku, proč nemohla iniciativa Československých vojáků v záloze proti válce splnit svůj historický úkol a proč jsem byl nakonec donucen z jejího čela odejít. Proto se nebudu opakovat a pouze připomenu jednu zásadní myšlenku: zmíněná iniciativa se do značné míry zpronevěřila svému původnímu poslání a jednoduše nebyla schopna dostát svému slibu. Ztratila vůli bránit proradným politikům, zkorumpovaným státním strukturám a ostatním slouhům globálních elit ve službách Nového světového řádu v pokračující destabilizaci a dezintegraci České republiky a praktické likvidaci naší státnosti. Ztratila energii čelit vykořeňování přirozeného a nezbytného vlastenectví, národní hrdosti a sebevědomí, bránit zavlékání národů Evropy, včetně našeho státu, do válečného konfliktu (nejen) s Ruskem. Do konfliktu, po kterém globální prediktor tolik touží.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča shrnuje dosavadní slova a činy vyšinutých nebo zaprodaných politiků a jejich nadnárodních loutkářů, jakož i jejich obludné záměry s našimi životy.

„Celý minulý rok se do Evropy valila migrační vlna, která svým rozsahem daleko převýšila počty migrantů, kteří do Evropy přicházeli v uplynulých letech. A EU se snažila vzbudit dojem, že – je to normální a vlastně potřebné. Když tomu lidé nechtěli uvěřit, EU začala tvrdit, že – je to trochu nečekané, ale je to pod kontrolou! Potom začala sdělovat, že – je to překvapivé a musí se to řešit! Potom nás halasně ubezpečila, že jsou intenzívně hledány způsoby, jak řešení nalézt. A nakonec jsme se na přelomu minulého a letošního roku dozvěděli, že řešení bylo nalezeno a příliv běženců se sníží. Nějak do toho ale nezapadla informace z konce února tohoto roku, že za první dva měsíce tohoto roku přišlo do Evropy tolik migrantů, kolik jich bylo za téměř celé první pololetí loňského roku! Je někde chyba? Někde se něco jen zadrhlo? Nebo je to snad jinak? Ano! Je to jinak.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY