DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Po velkém zájmu veřejnosti o STŘELBY I se DEFENSO PATRIAM!, skupina Národní domobrany, rozhodla uspořádat akci STŘELBY II pro domobrance Národní domobrany i pro širokou veřejnost.

Termín konání akce: 5. června 2016 od 10:00 do cca 17:00

Místo konání akce: Střelnice Kolín

Cena akce: 1000 Kč za osob (pouze předem na bankovní účet)

Objednávky přijímáme výhradně prostřednictvím OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE.

Podrobnosti o místě konání a průběhu akce budou zaslány po uhrazení částky na bankovní účet. Případný zisk z akce bude řádně zdaněn a věnován na propagaci Národní domobrany.

Bližší informace o celé akci najdete na adrese www.defensopatriam.cz

Víte, že Národní domobrana má stránky na portále VK? Jde o celosvětově populární sociální síť se stamilióny uživatelů – obdobu Facebooku. Servery VK jsou umístěny mimo jurisdikci EU.

Doporučujeme všem domobrancům Národní domobrany i našim příznivcům, aby si na VK založili svůj osobní profil (VK je samozřejmě lokalizován i do češtiny), naše stránky navštívili a stali se jejich odběrateli.

V případě, že by naše facebookové stránky byly v budoucnu z jakéhokoli důvodu deaktivovány nebo zablokovány, VK se stane hlavní sociální sítí Národní domobrany.

Ahoj na https://vk.com/narodnidomobrana!

2 475 domobranců působících v 759 obcích ČR!

Za 13 týdnů od ustavení rady Národní domobrany a vyhlášení Deklarace, vedeni neochvějnou vírou ve správnost svého konání a s minimálními zdroji, jsme pro ušlechtilou myšlenku dobrovolné obrany domoviny před agresory dokázali získat více občanů, než kolik má po 13 letech Aktivní záloha AČR!

Přidejte se k nám!

Představitel Národní domobrany František Krejča se v tento slavný den, 9. května, zamýšlí nad událostmi před jedenasedmdesáti léty.

„V těchto dnech vzpomínáme 71. výročí konce II. světové války. Na počátku května 1945 se fronta na východě i západě Evropy hroutila, německá vojska ustupovala a západní mocnosti se začaly obávat vlivu Sovětského svazu. Potřebovaly sice spojence proti Hitlerovi, ale nepotřebovaly silného vítěze války. Část západních vojenskopolitických kruhů proto začala zvažovat možnost spojit se s bojeschopnými zbytky německé armády a zahájit válku proti Stalinovi. Němečtí vojáci přestávali bojovat a masově přecházeli do zajetí. To také vysvětluje nepoměr výše ztrát západních spojenců a Rudé armády. Jen při osvobozování Československa ztratila Rudá armáda 130 tisíc mužů, zatímco US Army ztratila v Čechách 116 mužů! Je strašný každý zmarněný život – ale tohle je nepoměr!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ