DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

2 475 domobranců působících v 759 obcích ČR!

Za 13 týdnů od ustavení rady Národní domobrany a vyhlášení Deklarace, vedeni neochvějnou vírou ve správnost svého konání a s minimálními zdroji, jsme pro ušlechtilou myšlenku dobrovolné obrany domoviny před agresory dokázali získat více občanů, než kolik má po 13 letech Aktivní záloha AČR!

Přidejte se k nám!

Představitel Národní domobrany František Krejča se v tento slavný den, 9. května, zamýšlí nad událostmi před jedenasedmdesáti léty.

„V těchto dnech vzpomínáme 71. výročí konce II. světové války. Na počátku května 1945 se fronta na východě i západě Evropy hroutila, německá vojska ustupovala a západní mocnosti se začaly obávat vlivu Sovětského svazu. Potřebovaly sice spojence proti Hitlerovi, ale nepotřebovaly silného vítěze války. Část západních vojenskopolitických kruhů proto začala zvažovat možnost spojit se s bojeschopnými zbytky německé armády a zahájit válku proti Stalinovi. Němečtí vojáci přestávali bojovat a masově přecházeli do zajetí. To také vysvětluje nepoměr výše ztrát západních spojenců a Rudé armády. Jen při osvobozování Československa ztratila Rudá armáda 130 tisíc mužů, zatímco US Army ztratila v Čechách 116 mužů! Je strašný každý zmarněný život – ale tohle je nepoměr!

Národní domobrana připomíná 71. výročí povstání českého lidu a osvobození domoviny od tyranie.

9. KVĚTEN 1945 – DEN PÁTÝ, KONEČNĚ OSVOBOZENI!

V časných ranních hodinách do Prahy vjíždějí první tanky maršála Koněva, začínají prudké střety s jednotkami Waffen–SS. Části SS divizí „Das Reich“ a „Wallenstein" kladou tuhý odpor, pokračují v boji a masakrech civilistů. Jednotky Rudé armády postupně eliminují početné odstřelovače ve vyšších patrech objektů a na střechách budov. Rudá ...armáda bojuje s esesáky a postupuje Prahou nadšeně vítána rozkvetlými šeříky, symbolem květnového povstání. V důsledku bojů v Praze a okolí umírá na 3 000 českých povstalců, na 700 vojáků Rudé armády a přes 300 Vlasovců. Květnové povstání českého lidu potvrzuje, že národ dokáže povstat proti nepříteli a bojovat za svou domovinu!

-------
Připojte se ke skupině Národní domobrany ve Vaší obci (oblasti) nebo zformujte skupinu novou! Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na
http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci! Domovinu ubráníme!

Představitelka rady Národní domobrany Nela Lisková o dekádách trvající americké agresi proti desítkám zemí světa a zabíjení za každou cenu.

„Slavíme 71. výročí osvobození Československé republiky, ale připomeňme si i tato fakta: dne 14. února 1945 americké bombardéry během pětiminutového bombardování svrhly na Prahu 152 tun bomb, v důsledku čehož zahynulo 701 lidí a 1 184 obyvatel bylo zraněno. Nálet zasáhl 2... 500 domů, z toho bylo 68 úplně zničeno. Nebyla to ovšem pouze Praha, kterou Američané na konci války záměrně bombardovali.

Bombardovány byly také Plzeň, České Budějovice, České Velenice, Cheb, Kralupy nad Vltavou, Záluží u Mostu, Ústí nad Labem, Neratovice, Zlín a další průmyslová města s jasným cílem poškození průmyslu naší země.

Původním cílem Američanů pro bombardování byly údajně německé Drážďany, na rozdíl od Prahy město v té době již totálně zničené válkou. Nikdo se za ta léta nepozastavil nad tím, jak si mohli piloti splést město, které je v troskách s městem, které není válkou postižené. Američané se následně vymlouvali na špatné počasí, poruchu radaru a pochybení velitele. V roce 2000 navštívila rekonstruovaný klášter v Emauzích skupina amerických veteránů z 398. bombardovací skupiny. Tito letci se omluvili za svůj tragický omyl, ovšem omluvy od americké vlády jsme se nikdy nedočkali.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ