DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

O jaký "mejdan" jde, víme všichni. Představitelka Národní domobrany Nela Lisková hodnotí útoky na svobody občanů ze strany washingtonských (bruselských) patolízalů v české vládě.

„Proamerická česká vláda ničí v naši zemi vše zdravé, přirozené a tradiční, systematicky likviduje vše smysluplné, potírá naše národní hodnoty a snižuje například úroveň vzdělanosti, která neměla ve světě obdoby. Naše školství patřilo mezi jedno z nejlepších ve světě. Místo toho se tady vyhazují miliardy za nesmyslné projekty typu inkluze, které mají účelově přibrzdit rozvoj, inteligenci a vzdělanost našich dětí, aby spadly na úroveň przničů domácího zvířectva z řad muslimských imigrantů.

Ministr Pelikán doslova ruku v ruce s americkým velvyslancem Schapirem vnucují našemu slovanskému národu zvrhlé západní hodnoty a vyzdvihují odporný pochod homosexuálů Prague Pride nad naše národní hodnoty. Výhružky vlastencům naší země ze strany ministra Pelikána jsou už za vrcholem arogance moci.

Ale podívejme se i na ženy v proamerické české vládě. Záměrně užívám tento termín, protože my, vlastenci, nemáme aktuálně vládu. Vládne nám americká administrativa a ta nemá s českým národem a se zájmy naší země nic společného. „Političky” jako například Langšádlová, která se veřejně vyjádřila, že si přeje nukleární válku, Valachová, která vědomě ničí tradiční české školství a prodává ho za muslimský primitivismus a ohrožuje naše děti přímo na zdraví i na životě, Němcová, která veřejně haní a dehonestuje našeho prezidenta, nesvéprávná baba Šabatová o které raději ani nemluvme. Ani jedna z těchto „žen” nedokázala nic, než působit našemu státu nevratné škody a svou nebetyčnou hloupostí a „inteligentními” výstupy zesměšňovat naši zem. Patrně nejsou ženami v pravém slova smyslu. Působí na mě jako objekty neidentifikovatelného pohlaví. Protože žena, matka by nikdy nebyla schopna takto uvažovat už s ohledem na obavy o své děti!

Představitel Národní domobrany Marek Obrtel o občanské odvaze, větší účasti na správě veřejných věcí a o tom, že ZLU je třeba se odhodlaně a organizovaně postavit na odpor.

„Představte si situaci. Venku je zima a vy sedíte v dobytčáku speciálního vlaku, který míří do vyhlazovacího tábora. Dveře jsou zavřeny, pak je ještě přijde někdo zamknout, pak přidá plombu na zámek. Ven můžete vidět jen malým průzorem okénka v horní části vagonu a postupně se stmívá... Jedete pro vás naprosto neznámou krajinou, na schůdcích a plošinách jsou slyšet cizojazyčné hlasy dozorců a dovnitř vagónu občas vnikne kouř z jejich cigaret. Na zastávkách se bachaři vymění, místa těch původních zaujmou noví a vše pokračuje ve stejném duchu. Po čase ale zjistíte, že byste se z vagónu mohli dostat ven a že existují krátké okamžiky nebo výjimečné situace, kdy byste z něj mohli vyskočit a zmizet ve tmě. Ano, je tu velká míra rizika, že se zabijete nárazem o sloup, pádem na násep, spadnete pod vlak a nebo vás strážný zastřelí na útěku, ale šance, že uprchnete a znovu získáte svobodu existuje, byť se s každým ujetým kilometrem se zmenšuje. Když se to nepodaří, nebudete si alespoň vyčítat, že jste to nezkusili. Pokud se nepokusíte utéct, s největší pravděpodobností zemřete v koncentráku.

My všichni dnes sedíme v dobytčáku s logem Čtvrté říše a řítíme se po globalizačních kolejích. Ta dráha se zdá vcelku pohodlná, ve vagónech je dokonce místy teplo, občas přinesou i kafe, zahraje hudba, z amplionu neustále zaznívá melodický hlas, který se vám snaží vysvětlit, že po jiných kolejích jet nemůžete, že jen tyto jsou jediné možné. Bachaři se sem tam usmějí, ale bez zájmu, bez účasti, jen tak, aby se neřeklo. Problém je v tom, že cílovou stanicí tohoto vlaku je koncentrák NWO nebo FEMA. A důvod je prostý. My, lidé, jsme systémům, které vyrostly na naší krvi a potu, jednoduše nepohodlní. Máme svůj názor, snažíme se dávat si věci do souvislostí, odmítáme globalizaci, nechceme dát svou zemi zadarmo, nehodláme vymývat mozky vlastním dětem nebo dovolit jiným, aby jim je vymývali a dělali z nich duševní mrzáky nebo devianty, kterým je v pěstounských rodinách homosexuálů nebo transsexuálů (možno ověřit např. na skandinávských modelech juvenilní justice) vštěpováno, že není jisté, zda jsou chlapečky nebo holčičkami! Jsme nepohodlní, je nás mnoho a máme jít z cesty těm globálním „elitám“, které se rozhodly zotročit zbytky lidstva, které bude mít „štěstí“ a přežije jimi připravované válečné běsnění a destrukci celých kontinentů. Zbytky, které budou zdegenerovány nejen geneticky, vlivem nepřirozeného míšení, ale i psychicky a duchovně vlivem výchovy, ideologie, juvenilní justice a dalších systémových nástrojů.

Naléhavé poselství generací našich předků, kteří nás nabádají ke stejné odvaze v boji se zlem! Představitel rady Národní domobrany František Krejča se zamýšlí nad dnešním svátkem Svatého Jiří a legendou a podobenstvím věčného boje dobra proti zlu.

„Pokud si v paměti vybavíme obrázek rytíře na koni, který bojuje s drakem, tak víme o koho jde a stejně tak nás k tomu přivede pohádka o princi nebo selském chasníkovi, který zabíjí draka. Jak umělecká vyobrazení, tak lidové pohádky mají svůj původ v legendách a mýtech, za kterými se musíme vydat do dávných časů a dalekých krahů - až do oblasti Východního Středomoří a do doby rozpadu Říše římské a počátků křesťanství. Jde o mimořádně závažný kulturně historický fenomén, který je společným dědictvím celé Evropy a který nabývá opět na významu v současné době, kdy jsou bytostně ohroženy samotné základy evropské kultury. Původ tohoto svátku je dávný, ale jeho smysl je aktuální. Je to naléhavé poselství generací našich předků, kteří nás nabádají ke stejné odvaze v boji se zlem, jaké byli schopni oni sami v těžkých dobách našeho kontinentu.

Zhruba od konce čtvrtého století našeho letopočtu se na území Byzantské říše (někdejší Východořímské) traduje legenda o statečném bojovníkovi s drakem. Byzanc byla křesťanská a proto také dotyčný bojovník, o kterém legenda vypráví, byl křesťan. Ale tajný křesťan, protože děj legendy se odehrává v době přelomu třetího a čtvrtého století, kdy bylo v Římské říši křesťanství zakázané a pronásledované. Trestalo se smrtí a křesťané měli proč svoji víru tajit. Římská říše byla v otázkách náboženství velmi velkorysá, každý mohl uctívat zcela volně jakékoli bohy, ale pod tou podmínkou, že bude, kromě svých bohů, uctívat jako boha také římského císaře, protože císař byl živoucím bohem na trůnu! A to bylo naprosto nepřijatelné pro ty, kteří věří pouze v jediného Boha – pro židy a samozřejmě pro křesťany.

Domobranci Národní domobrany z Plzeňska a příznivci klubu REBEL Alfa Music Club srdečně zvou domobrance Národní domobrany a příznivce myšlenky Národní domobrany z Plzně a okolí na prezentační setkání Národní domobrany, které se uskuteční dne 7. května 2016 od 16:00 hodin v REBEL Alfa Music Clubu na adrese Americká 663/17 v Plzni, Jižním Předměstí.

Jako host vystoupí představitel Rady Národní domobrany, por. v.v. PhDr. František Krejča.

Místo konání: http://www.alfarebel.cz/kontakt.

Převýší-li zájem veřejnosti kapacitu sálu, budou upřednostněni zájemci, kteří se přihlásí k této facebookové Události. Děkujeme za pochopení.
 

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ