DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Dne 19.dubna 2016 proběhla beseda Klubu českého pohraničí (KČP) s představitelem Rady Národní domobrany pplk. v.z. MUDr. Markem Obrtelem v Olomouci. Předseda pořádající OO KČP Ing. Karel Šimek přibližuje průběh besedy:

„Rozkaz z Washingtonu zní jasně. Evropu je třeba destabilizovat. Platit je třeba dolarem. Proto žádná spojenectví Německa a Ruska. Žádný BRICS. Žádný South Stream. Více problémů je třeba. Lidé se musejí bát, musejí být zaměstnáni sami sebou, pak budou poslouch...at.

V duchu výše uvedeného vyjádření pplk. v záloze MUDr. Marka Obrtela se nesla beseda dne 13.4.2016, kterou uspořádala v Olomouci Okresní organizace KČP Olomouc spolu s VSA Olomouc. V zasedací místnosti bylo 44 žádostivých posluchačů, byli nejen z pořádajících klubů, ale také jednotlivci ze spřízněných organizací.

MUDr. Marka Obrtela přivítala naše členka Adéla Valentová, která mu představila vedoucí našich klubů - předsedu KR KČP v Olomouci Dr. Jaroslava Sedláčka, předsedu OR KČP Ing. Karla Šimka, předsedkyni VSA Olomouc Jaroslavu Hemerkovou a Zemského předsedu VSA Dr. Josefa Lišku.

Besedu vedl předseda pořádající OO KČP Ing. Karel Šimek. Dr. Obrtel se představil, a to od svého mládí až do současnosti s tím, jaké měl funkce – zejména v zahraničí a na našem Generálním štábu, kde všude byl na zahraničních misích, co vše na nich zažil, jaké poznání a závěry ze svých konkrétních prožitků učinil. Všichni zúčastnění pozorně naslouchali zajímavému vyprávění. Zajímavé bylo jeho vyhodnocení dějin novodobé Evropy od roku 1492 do současnosti, v tomto také ve spojitosti s migrací a výbojemi v minulosti i v současné době.

Samozřejmě nesmírně zajímavé byly závěry jeho poznání o NATO, které vesměs zúčastnění posluchači již dobře znají. V celém jeho vystoupení byla cítit jeho velká a hluboká lidskost a vlastenectví. Nakonec nám představil novou občanskou iniciativu, které byl iniciátorem – a to Národní domobranu.

Po jeho úvodním vystoupení přišly na pořad naše dotazy a jeho odpovědi ke všemu, co přednesl a také k jiným zajímavým soudobým problémům u nás i ve vztahu k zahraničí. Opět jsme Dr. Obrtelovi „viseli“ na ústech s očekávanou odpovědí, opět jsme se přesvědčili, že tento člověk je milující bytostí se vztahem k lidstvu, ke svobodě a svému národu. Naše uspokojení s jeho vystoupením a jeho vlasteneckými postoji jsme všichni vyjádřili velikým děkovným potleskem.

Děkujeme Ti MUDr. Marku Obrteli!"

Klub českého pohraničí http://www.klub-pohranici.cz/

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se vrací k nedělní repríze propagandistického dokumentu vlastizrádné České televize „Domobrana“.

„Dne 14.4.2016 ve 22:00 hodin, a následně pak v repríze dne 17.4.2016 v 18:00 hodin, Česká televize na svém druhém programu ČT2 v rámci projektu Intolerance odvysílala „dokumentární“ snímek Domobrana.

Po jeho shlédnutí nelze pochybovat, že jeho cílem je otevřená dehonestace Národní domobrany. Stejně tak jeho načasovaní není náhodné, ale přichází právě v době, kdy tato iniciativa začíná nabývat na popularitě a na síle.

Autoři pořadu naprosto nesmyslně dávají Národní domobranu do spojitosti s konkrétními skupinami příznivců vojenské historie či airsoftu a jejich vlastními aktivitami a rovněž tak s již zaniklou iniciativou Českoslovenští vojáci v záloze proti válce připravované velením NATO. (Na její dehonestaci se ČT „čistě náhodou“ rovněž podílela.) Nejapným způsobem se snaží veřejnosti naznačovat, že Národní domobrana představuje jakési násilnické, paramilitární seskupení, které zamýšlí do společnosti vnášet nepokoj a rozbroje! Ale cílem Národní domobrany je pravý opak.

Lživě Národní domobranu dávají do přímé spojitosti s politickou stranou Národní demokracie, ačkoli od prvních momentů, kdy projekt Národní domobrany v létě 2015 začal vznikat, bylo touto stranou veřejně proklamováno, že tolik potřebný vznik Národní domobrany iniciuje, metodicky podporuje a propaguje, ale že jí v nerozvíjí jako vlastní politickou nebo snad dokonce ozbrojenou složku a že Národní domobrana je iniciativou zcela nadstranickou a všelidovou. Připomínám, že Národní demokracie dne 26. ledna 2016 v Praze předala agendu Národní domobrany do rukou nově ustavené Rady Národní domobrany ve složení pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a por. v.v. PhDr. František Krejča.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje včerejší odvysílání propagandistického dokumentu vlastizrádné České televize „Domobrana“, který v druhé půli roku 2015, dlouho před vznikem rady Národní domobrany a jejím představení v únoru 2016, na politickou objednávku zplácal havloidní propagandista Břetislav Rychlík.

„V současné době je celá Evropa a tedy také naše země vystavena nebezpečí, které přináší migrační invaze – milionové masy ilegálních migrantů hrozí nejen rozvrácením stability evropských zemí, ale přímo zničením základů evropské kultury a civilizace. Evropské mocenské elity tomu všemožně napomáhají a v souladu s jejich pokyny se státní moc evropských zemí (včetně té naší) nejen že se nikterak nesnaží hájit zájmy svých občanů, ale naopak se přímo staví proti nim! Je proto logické, že reakcí na to jsou po celé Evropě spontánní snahy občanů vytvářet oddíly domobrany. V souvislosti s tím se naskýtají otázky: Kde je hranice mezi tolerancí k jinakosti a nezbytností bránit se agresívnímu cizorodému živlu? Dokdy se mohou občané spoléhat na stát a od kdy se musí spolehnout sami na sebe?

Česká televize se pokusila na věc nahlédnout a v rámci projektu Intolerance uvedla na programu ČT2, ve čtvrtek 14.4.2016, od 22:00 hodin pořad o domobraně s názvem „Domobrana“. Domobrana je pojem, který označuje snahu lidí bránit svoje domovy za situace, kdy státní moc není schopna či ochotna obyvatelstvu země bezpečí a stabilitu zajistit, intolerance je nesnášenlivost ba dokonce nenávist k tomu, co je odlišné a Česká televize je veřejnoprávní subjekt, který má za peníze českých občanů přispívat k informovanosti a k prosazování hodnot demokracie, občanských svobod a názorové plurality v české společnosti.

za její postoj a podporování války na východě Ukrajiny! Představitelka Rady Národní domobrany Nela Lisková stručně komentuje právě proběhlou cestu delegace Národní domobrany do Doněcké lidové republiky.

„Před pár dny jsem se vrátila z východní Ukrajiny, konkrétně z Doněcka. Vývoj a průběh válečného konfliktu sleduji již od samého počátku. To, jak nám prezentují situaci na východě Ukrajiny naše média a naše vláda, je absolutní lež. Vždy jsem s ohledem na kontakty měla informace takzvaně z první ruky a především z mnoha zdrojů, takže nebylo až tak těžké si na celý válečný konflikt podporovaný mimo jiné i naší vládou, vytvořit objektivní názor. Ovšem není nad osobní zkušenost a musím konstatovat, že to, co jsem viděla osobně, ty hrůzy a zoufalé lidské osudy, které má na svědomí Porošenkův fašistický režim, ve mě zanechaly hluboký dojem.

Bombardováním zničená lidská obydlí, školky, školy, internáty, nemocnice, ale zejména spousty mrtvých a raněných, to vše je realita, která mi velmi připomíná „humanitární bombardování“ v Srbsku, které tak podporoval „mírotvorce“ Havel. Jak může někdo podporovat zabíjení nevinných civilistů jen pro své vlastní ekonomické zájmy? Za vším stojí opět USA, kterým jde o tuto lokaci z důvodu zmocnění se nerostného bohatství, například břidlicového plynu.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ