DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje včerejší odvysílání propagandistického dokumentu vlastizrádné České televize „Domobrana“, který v druhé půli roku 2015, dlouho před vznikem rady Národní domobrany a jejím představení v únoru 2016, na politickou objednávku zplácal havloidní propagandista Břetislav Rychlík.

„V současné době je celá Evropa a tedy také naše země vystavena nebezpečí, které přináší migrační invaze – milionové masy ilegálních migrantů hrozí nejen rozvrácením stability evropských zemí, ale přímo zničením základů evropské kultury a civilizace. Evropské mocenské elity tomu všemožně napomáhají a v souladu s jejich pokyny se státní moc evropských zemí (včetně té naší) nejen že se nikterak nesnaží hájit zájmy svých občanů, ale naopak se přímo staví proti nim! Je proto logické, že reakcí na to jsou po celé Evropě spontánní snahy občanů vytvářet oddíly domobrany. V souvislosti s tím se naskýtají otázky: Kde je hranice mezi tolerancí k jinakosti a nezbytností bránit se agresívnímu cizorodému živlu? Dokdy se mohou občané spoléhat na stát a od kdy se musí spolehnout sami na sebe?

Česká televize se pokusila na věc nahlédnout a v rámci projektu Intolerance uvedla na programu ČT2, ve čtvrtek 14.4.2016, od 22:00 hodin pořad o domobraně s názvem „Domobrana“. Domobrana je pojem, který označuje snahu lidí bránit svoje domovy za situace, kdy státní moc není schopna či ochotna obyvatelstvu země bezpečí a stabilitu zajistit, intolerance je nesnášenlivost ba dokonce nenávist k tomu, co je odlišné a Česká televize je veřejnoprávní subjekt, který má za peníze českých občanů přispívat k informovanosti a k prosazování hodnot demokracie, občanských svobod a názorové plurality v české společnosti.

za její postoj a podporování války na východě Ukrajiny! Představitelka Rady Národní domobrany Nela Lisková stručně komentuje právě proběhlou cestu delegace Národní domobrany do Doněcké lidové republiky.

„Před pár dny jsem se vrátila z východní Ukrajiny, konkrétně z Doněcka. Vývoj a průběh válečného konfliktu sleduji již od samého počátku. To, jak nám prezentují situaci na východě Ukrajiny naše média a naše vláda, je absolutní lež. Vždy jsem s ohledem na kontakty měla informace takzvaně z první ruky a především z mnoha zdrojů, takže nebylo až tak těžké si na celý válečný konflikt podporovaný mimo jiné i naší vládou, vytvořit objektivní názor. Ovšem není nad osobní zkušenost a musím konstatovat, že to, co jsem viděla osobně, ty hrůzy a zoufalé lidské osudy, které má na svědomí Porošenkův fašistický režim, ve mě zanechaly hluboký dojem.

Bombardováním zničená lidská obydlí, školky, školy, internáty, nemocnice, ale zejména spousty mrtvých a raněných, to vše je realita, která mi velmi připomíná „humanitární bombardování“ v Srbsku, které tak podporoval „mírotvorce“ Havel. Jak může někdo podporovat zabíjení nevinných civilistů jen pro své vlastní ekonomické zájmy? Za vším stojí opět USA, kterým jde o tuto lokaci z důvodu zmocnění se nerostného bohatství, například břidlicového plynu.

aneb proč musí naše iniciativa zůstat nadstranickou a veřejně apolitickou. Představitel Národní domobrany Marek Obrtel uvažuje nad současnou a budoucí rolí Národní domobrany ve světě, kde jsou plánovaně a systematicky odstraňovány naše občanské svobody.

„V posledních dnech a týdnech se odehrála spousta věcí, které mají, ač si to někteří nechceme stále přiznat, velký vliv na náš (zejména budoucí) život. Ač si to mnozí také nedokážeme spojit dohromady, a nebo bychom „v tom“ spojení nikdy nehledali, ono tam ve skutečnosti je a já si dovolím říci, že silná Národní domobrana může být v některých věcech, které nás v posledních týdnech dostihují, obklopují a některé dokonce válcují, přímo rozhodující. Tento příspěvek vznikl na podkladě mnoha rozhovorů, které jsem vedl s lidmi jen tak, nezávazně, ale také zcela oficiálně, při představování Národní domobrany v obcích či městečkách. Pojal jsem tedy úmysl, že se o své zkušenosti musím podělit a některé aspekty vyzvednout na pravdu Boží a vysvětlit je.

O tom, že nám do Evropy proudí hordy migrantů, z nichž naprostá většina nemá nic společného se statutem válečného uprchlíka, že nám Brusel a naše národní vlády lžou, jak je situace pod kontrolou a jak se na „bruselském summitu“ prostřednictvím smlouvy mezi EU a Tureckem podařilo všechno vyřešit, že po uzavření balkánské cesty se znovu do krizové situace dostala Itálie, kde je statisticky počet migrantů už nyní dvojnásobný, než ve stejném období loňského roku, že je očerňován, démonizován a dehonestován téměř každý, kdo se jakkoliv postaví proti tomuto zlu a hrozící evropské sebevraždě, včetně několika osvícených evropských politiků na nejvyšší úrovni, o tom a dalších aspektech (plánované a řízené) uprchlické krize nyní psát nechci. Pouze na to nesmíme zapomínat (což snad ani za dané situace nejde) a musíme si umět dávat věci do souvislostí a vidět je celostně.

Po sedmi dnech pobytu, v předvečer 2. výročí vyhlášení "domobraneckých" republik DLR a LLR, delegace české nezávislé iniciativy občanů Národní domobrana ukončila oficiální návštěvu Doněcké lidové republiky. Návštěva proběhla pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí DLR. Členy delegace byli představitelé Rady Národní domobrany Nela Lisková a František Krejča, člen Národní domobrany František Blažek a další spolupracovníci.

V průběhu 7 dní delegace průběžně navštěvovala oblasti DLR, které byly nejvíce zasaženy běsněním kyjevské, Západem podporované pučistické bandy – konkrétně Oktyabrsky, Doněck, Ilovaysk, Debaltsevo a Uglegorsk. Delegace se zajímala se o humanitární situaci v oblasti a dopady vojenských akcí nepřítele na životy obyvatel republiky. Členové delegace promlouvali s civilisty, domobranci, představiteli Ministerstva zahraničních věcí DNR, vyjadřovali jim morální podporu a prozkoumávali možnosti, jakou konkrétní formou by Národní domobrana mohla napomoci zmírnit jejich složité životní podmínky. Delegace se rovněž zajímala o praktické zkušenosti domobranců s obranou teritoria DLR a LLR proti agresorům a nezapomněla se seznámit i s kulturním životem těžce zkoušené domobranecké republiky – navštívila výstavní síň Art-Donbass a Park kovaných skulptur v centru Doněcka.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ