DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča shrnuje dosavadní slova a činy vyšinutých nebo zaprodaných politiků a jejich nadnárodních loutkářů, jakož i jejich obludné záměry s našimi životy.

„Celý minulý rok se do Evropy valila migrační vlna, která svým rozsahem daleko převýšila počty migrantů, kteří do Evropy přicházeli v uplynulých letech. A EU se snažila vzbudit dojem, že – je to normální a vlastně potřebné. Když tomu lidé nechtěli uvěřit, EU začala tvrdit, že – je to trochu nečekané, ale je to pod kontrolou! Potom začala sdělovat, že – je to překvapivé a musí se to řešit! Potom nás halasně ubezpečila, že jsou intenzívně hledány způsoby, jak řešení nalézt. A nakonec jsme se na přelomu minulého a letošního roku dozvěděli, že řešení bylo nalezeno a příliv běženců se sníží. Nějak do toho ale nezapadla informace z konce února tohoto roku, že za první dva měsíce tohoto roku přišlo do Evropy tolik migrantů, kolik jich bylo za téměř celé první pololetí loňského roku! Je někde chyba? Někde se něco jen zadrhlo? Nebo je to snad jinak? Ano! Je to jinak.

Do Evropy stále přicházejí masy běženců. V loňském roce se oficiální propaganda snažila veřejnost evropských zemí přesvědčovat, že přeci jde o válečné uprchlíky ze Sýrie, kteří utíkají před Assadovým zrůdným režimem a lidem v nouzi přeci musíme pomáhat a že je naší povinností „vítat je a přijímat“. Ale celý rok do Evropy směřovali v drtivé většině pouze statisíce mladých zdravých mužů bez rodin a nikdo nevysvětlil, proč vůbec tito muži do Evropy přicházejí? Proč utíkají od své povinnosti bránit svoji zem před nepřítelem a svoje rodiny zanechávají napospas hrůzám válek?

Pozvolna pak vycházelo najevo, že migraci někdo organizuje a řídí – a mnoho zpráv hovořilo o amerických organizacích a saúdských penězích. Migranti jsou údajně Syřané, ale přitom jdou ze subsaharské a severní Afriky, ze Somálska, Eritreje, ze zemí Blízkého Východu a bůh ví odkud ještě... A všichni směřují do Evropy! Proč!? Vždyť to jsou muslimové, tak proč nejdou ke svým souvěrcům? Proč je s výjimkou Libanonu a Turecka sousední islámské země nepřijímají?

České ženy půjdou za mnou, jsme inteligentní, hrdé a podvolovat muslimům se nikdy nebudeme... !

Po mém veřejném vzkazu panu Bělobrádkovi, kdy jsem se jako česká žena ohradila k jeho nehorázným výrokům na naši adresu v souvislosti s imigrační krizí, kdy se vyjádřil, ve smyslu, abychom se my české ženy podvolily muslimským imigrantům v rámci navýšení populace, se mi ozývají denně stovky žen, které se cítí být rovněž chováním nejen pana Bělobrádka, ale celé naši vlády dotčeny.

A je to pochopitelné, protože právě ženy jsou hlavním terčem v této šílené válce rozpoutané, jak jinak, než americkou administrativou, proti kultivované a ekonomicky silné Evropě.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

DOMOBRANECKÉ UDÁLOSTI

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZPRAVODAJ OBRANA NÁRODA