DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Národní domobrana tvrdě odsuzuje teroristické činy spáchané dnes, 22. 3. 2016, v belgickém Bruselu a VYZÝVÁ všechny občany, aby se stali domobranci Národní domobrany a připravovali se na obranu vlasti.

NIKDY NEDOVOLÍME, aby se díky zaprodaným a neschopným politikům tyto hrůzné scény odehrávaly v České republice.

Domovinu ubráníme!

V předvečer 2. výročí vyhlášení "domobraneckých" republik DLR a LLR, do Doněcké lidové republiky přijela delegace české nezávislé iniciativy občanů Národní domobrana. Návštěva probíhá pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí Doněcké lidové republiky.

Zdroj: Televizní kanál Union, http://tk-union.tv/ (Toto video je zatím dostupné pouze v ruštině. Děkujeme za pochopení.)

Dnes (22.3.) odpoledne je na programu oficiální setkání s vedením Ministerstva zahraničních věcí DNR. Delegace průběžně navštěvuje oblasti DLR, které byly nejvíce zasaženy běsněním kyjevské, Západ...em podporované pučistické bandy – konkrétně Doněck, Ilovaysk, Debaltsevo a Uglegorsk. Delegace se zajímá o humanitární situaci v oblasti a dopady vojenských akcí nepřítele na životy obyvatel republiky. Členové delegace promlouvají s civilisty, domobranci a s představiteli vedení DLR, vyjádřují jim morální podporu a prozkoumávají možnosti, jakou konkrétní formou by Národní domobrana mohla napomoci zmírnit jejich složité životní podmínky. Delegace se rovněž zajímá o praktické zkušenosti domobranců s obranou teritoria DLR a LLR proti agresorům.

Představitel Národní domobrany Marek Obrtel komentuje současné i budoucí snahy systémových médií o diskreditaci Národní domobrany.

„Tak jsme se konečně dočkali aneb zájem profláknutých mainstreamových médií o Národní domobranu narůstá. Nenechme se však „opít rohlíkem“, nepropadejme falešnému optimismu a raději si řekněme, co od takové „popularity“ můžeme čekat a jaká „podobenství“ nám jednotlivá média postupně přiřknou a hlavně – vymyslí. Po týdnech mediální ignorace jsme v uplynulých dnech byli postupně osloveni třemi známými internetovými vydavateli. Již jména redaktorů dávala tušit, jaký výrobek můžeme z jejich dílny očekávat. Na tom výrobku bude samozřejmě velmi cenné, ponese-li formálně vytesaný text, hlásající, že ten či onen představitel Rady Národní domobrany byl osloven a sdělil nám, že... A ačkoliv sdělil, že dvě a dvě jsou čtyři, redaktor, který musí přesvědčit čtenáře, že dvě a dvě jsou pět, udělá pro tento cíl naprosto všechno. Udělá to za každou cenu a za jakýchkoliv podmínek, protože tak si to jeho oligarcha vlastnící médium a zároveň jeho chlebodárce přeje. Proto si také přece ta mnohdy ztrátová média koupil – rozhodně ne proto, aby psala objektivně, natož pravdu.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se zamýšlí nad příčinami dnešního, havlistickými médii a jejich zahraničními vlastníky záměrně vytěsňovaného a bagatelizovaného výročí obsazení okleštěné Československé republiky vojsky hitlerovského Německa a říká jasně: "Kdo se sám, dobrovolně vzdá – ten prohrává víc než kolik by ztratil, kdyby se bránil. Dobrovolně se vzdát, znamená prohrát a ztratit vše nebo téměř vše!"

„Na 15. březen připadá výroční jedné z nejvíce tragických událostí v českých moderních dějinách. Je tomu 77 let, kdy hitlerovské Německo obsadilo území zrazené, zaprodané a rozbíjené Československé republiky. Naše vlast byla již dříve z rozhodnutí mezinárodních elit zbavena velké části svého území. Stalo se tak na základě mezinárodních dohod, kdy se jednalo o nás bez nás. Ztracené území, které naší zem ohraničuje, bylo a vždy bude mimořádně důležité z hlediska vojenské obrany státu. Tehdejší republika tím ztratila možnost obrany, podstatnou část svého ekonomického potenciálu a značné množství obyvatelstva. Byla donucena odzbrojit a rozpustit armádu. Do té doby byla naše země demokratickým prosperujícím státem. Nyní v ní nastal ideový chaos a zmatek, vlastenecké až vypjatě národovecké názory byly konfrontovány s poraženectvím, ustrašeností, zrádcovstvím a nezastíranou ochotou či přímo připraveností ke kolaboraci s novými pořádky a s novými pány a důležité úřady a instituce, soudy a média pozvolna ztrácely schopnost být oporou pro demokratickou společnost.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ