DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

aneb proč musí naše iniciativa zůstat nadstranickou a veřejně apolitickou. Představitel Národní domobrany Marek Obrtel uvažuje nad současnou a budoucí rolí Národní domobrany ve světě, kde jsou plánovaně a systematicky odstraňovány naše občanské svobody.

„V posledních dnech a týdnech se odehrála spousta věcí, které mají, ač si to někteří nechceme stále přiznat, velký vliv na náš (zejména budoucí) život. Ač si to mnozí také nedokážeme spojit dohromady, a nebo bychom „v tom“ spojení nikdy nehledali, ono tam ve skutečnosti je a já si dovolím říci, že silná Národní domobrana může být v některých věcech, které nás v posledních týdnech dostihují, obklopují a některé dokonce válcují, přímo rozhodující. Tento příspěvek vznikl na podkladě mnoha rozhovorů, které jsem vedl s lidmi jen tak, nezávazně, ale také zcela oficiálně, při představování Národní domobrany v obcích či městečkách. Pojal jsem tedy úmysl, že se o své zkušenosti musím podělit a některé aspekty vyzvednout na pravdu Boží a vysvětlit je.

O tom, že nám do Evropy proudí hordy migrantů, z nichž naprostá většina nemá nic společného se statutem válečného uprchlíka, že nám Brusel a naše národní vlády lžou, jak je situace pod kontrolou a jak se na „bruselském summitu“ prostřednictvím smlouvy mezi EU a Tureckem podařilo všechno vyřešit, že po uzavření balkánské cesty se znovu do krizové situace dostala Itálie, kde je statisticky počet migrantů už nyní dvojnásobný, než ve stejném období loňského roku, že je očerňován, démonizován a dehonestován téměř každý, kdo se jakkoliv postaví proti tomuto zlu a hrozící evropské sebevraždě, včetně několika osvícených evropských politiků na nejvyšší úrovni, o tom a dalších aspektech (plánované a řízené) uprchlické krize nyní psát nechci. Pouze na to nesmíme zapomínat (což snad ani za dané situace nejde) a musíme si umět dávat věci do souvislostí a vidět je celostně.

Po sedmi dnech pobytu, v předvečer 2. výročí vyhlášení "domobraneckých" republik DLR a LLR, delegace české nezávislé iniciativy občanů Národní domobrana ukončila oficiální návštěvu Doněcké lidové republiky. Návštěva proběhla pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí DLR. Členy delegace byli představitelé Rady Národní domobrany Nela Lisková a František Krejča, člen Národní domobrany František Blažek a další spolupracovníci.

V průběhu 7 dní delegace průběžně navštěvovala oblasti DLR, které byly nejvíce zasaženy běsněním kyjevské, Západem podporované pučistické bandy – konkrétně Oktyabrsky, Doněck, Ilovaysk, Debaltsevo a Uglegorsk. Delegace se zajímala se o humanitární situaci v oblasti a dopady vojenských akcí nepřítele na životy obyvatel republiky. Členové delegace promlouvali s civilisty, domobranci, představiteli Ministerstva zahraničních věcí DNR, vyjadřovali jim morální podporu a prozkoumávali možnosti, jakou konkrétní formou by Národní domobrana mohla napomoci zmírnit jejich složité životní podmínky. Delegace se rovněž zajímala o praktické zkušenosti domobranců s obranou teritoria DLR a LLR proti agresorům a nezapomněla se seznámit i s kulturním životem těžce zkoušené domobranecké republiky – navštívila výstavní síň Art-Donbass a Park kovaných skulptur v centru Doněcka.

Národní domobrana tvrdě odsuzuje teroristické činy spáchané dnes, 22. 3. 2016, v belgickém Bruselu a VYZÝVÁ všechny občany, aby se stali domobranci Národní domobrany a připravovali se na obranu vlasti.

NIKDY NEDOVOLÍME, aby se díky zaprodaným a neschopným politikům tyto hrůzné scény odehrávaly v České republice.

Domovinu ubráníme!

V předvečer 2. výročí vyhlášení "domobraneckých" republik DLR a LLR, do Doněcké lidové republiky přijela delegace české nezávislé iniciativy občanů Národní domobrana. Návštěva probíhá pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí Doněcké lidové republiky.

Zdroj: Televizní kanál Union, http://tk-union.tv/ (Toto video je zatím dostupné pouze v ruštině. Děkujeme za pochopení.)

Dnes (22.3.) odpoledne je na programu oficiální setkání s vedením Ministerstva zahraničních věcí DNR. Delegace průběžně navštěvuje oblasti DLR, které byly nejvíce zasaženy běsněním kyjevské, Západ...em podporované pučistické bandy – konkrétně Doněck, Ilovaysk, Debaltsevo a Uglegorsk. Delegace se zajímá o humanitární situaci v oblasti a dopady vojenských akcí nepřítele na životy obyvatel republiky. Členové delegace promlouvají s civilisty, domobranci a s představiteli vedení DLR, vyjádřují jim morální podporu a prozkoumávají možnosti, jakou konkrétní formou by Národní domobrana mohla napomoci zmírnit jejich složité životní podmínky. Delegace se rovněž zajímá o praktické zkušenosti domobranců s obranou teritoria DLR a LLR proti agresorům.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ