DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

„V uplynulých dnech proběhla některými médii zpráva, že nelegitimní ukrajinský prezident Porošenko měl na sklonku loňského roku nechat vydat zatykač na Nelu Liskovou, představitelku rady Národní domobrany a honorární konzulku DNR v České republice. Samotnou Nelu Liskovou v této věci během uplynulých dní kontaktovala řada domácích systémových médií.

Informace o existenci zatykače byla před několika týdny Nele Liskové sdělena důvěryhodným zahraničním zdrojem, aniž byly uvedeny podrobnosti o jeho formě, která ovlivňuje jeho zveřejnění či nezveřejnění ze strany samozvané administrativy v Kyjevě. Pokud je nám známo, ke zveřejnění tohoto dokumentu zatím nedošlo.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se zamýšlí nad mrazivou aktuálností březnových událostí roku 1939, které vyvrcholily 16. března 1939 vyhlášením tzv. Protektorátu Čechy a Morava, a paralelami, které je spojují s dneškem.

„Milovníci národní historie a tradic mají v oblibě výročí slavných dějinných událostí. Jednou takovou jsou březnové dny roku 1939, konkrétně 15. a 16. březen. Letos je tomu 78 let. To není právě kulaté výročí, ale jde o událost natolik významnou, že je vždy nezbytné se nad ní zamyslet. Poselství, které s sebou nese, shrnuje odkaz naší moderní historie a je dokonalým naplněním staré pravdy, že – Ustoupit o píď znamená ztratit míle!

Na základě dotazu zveřejňujeme odkaz na obsáhlý, dvouhodinový rozhovor představitele rady Národní domobrany por. v.v. PhDr. Františka Krejči z 11. října 2016 na Svobodném rádiu: https://www.youtube.com/watch?v=-3UvwWCVqlA

V sekci MINIPŘÍRUČKA byly přidány dvě nové části:

Část 6. - Metodika domobranecké hlídky (autoři: David Buchtela a Ivan Veselý)

Část 7. - Konfliktní situace a jejich řešení (autor: David Buchtela)

Pro vydání v brzké době připravujeme:

Část 8. - Rádiové spojení domobranců

Představitelé Rady Národní domobrany budou v sobotu 4. března 2017 v Pardubicích a setkají se s občany a domobranci.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin před kašnu na Pernštýnském náměstí. V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) setkání proběhne.

Těšíme se na shledanou!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY