DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Národní domobrana vstupuje do druhého kalendářního roku svého trvání. Neměli jsme to vždy jednoduché. Od samého počátku jsme byli terčem útoků, dehonestací, osočování a dokonce vyhrožování policií a tajnými službami. Námezdní škrabálkové z mainstreamu nás všechny nálepkovali a jejich škála označování byla široká – sahala od nebezpečných extremistů a nenávistných xenofobů, přes neofašisty, neonacisty, extrémní nacionalisty a paramilitární železné pěsti různých politických seskupení, až po skupinky starších pánů, kteří se jen scházejí u piva a nostalgicky vzpomínají na léta strávená na vojně. Vám, členům Národní domobrany patří upřímné poděkování za to, že jste se nenechali těmito útoky zaskočit a zůstali jste ideálu Národní domobrany věrni. Slouhům zkorumpované části establishmentu jste tím zřejmě radost neudělali, ale rozumným lidem a vlastencům z řad široké veřejnosti určitě ano. Je potřeba s uznáním říci, že v těchto prvních zkouškách, kterým Národní domobrana byla vystavena, jste prokázali odvahu a obětavost.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča bude v sobotu 3. prosince 2016 v Praze a setká se s občany a domobranci.

Chcete–li s ním v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin do haly Hlavního nádraží (před restauraci Potrefená husa, která je hned vedle proskleného hlavního vchodu).

V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) setkání proběhne.

Těšíme se na shledanou!

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se ohlíží za nedávným pochodem "Za lidskou svobodu a skutečnou demokracii" spolupořádaném Národní domobranou a hysterií, kterou vyvolala jeho trasa.

„Znáte tu starou židovskou anekdotu, jak se setkají Khon a Roubíček? Roubíček s tajemným výrazem ve tváři vytáhne krabici svíček a nabízí jí Khonovi ke koupi. „Dám lacino, Khon“, říká. „Vždyť nemají knot; s těma se nedá svítit!“ zvolá Khon. Roubíček se rozhořčí: „No tak, Khon! Chtějí svítit nebo obchodovat!?“ Přesně v tomto duchu postupovali někteří sionisté při líčení událostí 17. listopadu 2016 v Praze, zejména pak při popisu pochodu vlasteneckých sil, kterýžto směřoval z Letné na Betlémské náměstí. Před Betlémskou kaplí, ve které kázal Mistr Jan Hus, se měly symbolicky završit a zakončit národovecky orientované mítinky ten den v Praze pořádané.

Představitelé rady Národní domobrany Marek Obrtel a František Krejča se v sobotu 26. listopadu 2016 setkají s občany a domobranci v Českých Budějovicích.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 14:15 hodin na Náměstí Přemysla Otakara II (ke kašně). V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od cca 14:30 - 18:30 hodin) setkání proběhne.

Těšíme se na shledanou!

„Na cestě životem je potřeba hledět kupředu a také ohlédnout se; bývá to smutné, veselé, poučné, ale nikdy ne marné. Nejinak je tomu u příležitosti uplynulého výročí 17. listopadu. Co při tomto ohlédnutí spatříme? Nejen celkem tristní stav české neparlamentní vlastenecky orientované opozice, ale také záblesky naděje. Stejně jako loni, také letos oslavy proběhly na několika místech a dlouho očekávané a žádané sjednocení všech (vlasteneckých) aktivit se bohužel neuskutečnilo. Jednotlivá seskupení pořádala oddělené akce a oslavy 17. listopadu vypadaly podle toho. Ale ten den se týká všech vlastenecky uvažujících občanů a je nezbytné, aby se prezentovala také Národní domobrana; jsme iniciativou, která je připravena ke spolupráci s každým, s kým máme společné nejdůležitější programové zásady, stojíme mimo strany a nad ideovými skupinami a máme proto kontakt se všemi. To jsme prokázali také 17. listopadu. Na všech vlasteneckých akcích byli domobranci Národní domobrany přítomni a všude její zástupci vystoupili s projevem.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY