DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Snaha protektorátní vlády o vyhlášení „Českomoravské republiky” ztroskotala, předseda vlády R. Bienert zatčen. Občané spontánně odstraňují německé nápisy a vyvěšují čsl. vlajky, Pražský rozhlas vysílá první výzvu obyvatelstvu. Primátor Říha odevzdává vedení magistrátu zástupcům NV Praha, ČNR formuluje prohlášení o konci protektorátu. Němečtí vojáci začínají střílet do lidí na ulicích, Pražský rozhlas následně vysílá výzvu k boji proti okupantům. V pražských ulicích propukají urputné boje, jednotky SS útočí na Staroměstskou a Novoměstskou radnici a rozhlas. Ku Praze se přesouvají početné Schörnerovy svazy, esesáci pod velením von Pücklera pokračují v boji proti povstalců.

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.

Představitelé rady Národní domobrany pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel a por. v.v. PhDr. František Krejča budou pracovně v sobotu 6. května 2017 v Jihlavě.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin před Neptunovu kašnu na Masarykově náměstí (jsou zde dvě kašny – ta Neptunova je téměř přímo naproti historické radnici). V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) proběhne setkání s občany a domobranci z Vysočiny a se všemi dalšími, kteří se také budou chtít zúčastnit a přijedou i z jiných regionů.

Těšíme se na shledanou!

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se zamýšlí nad legendou svatého Jiří a připomíná paralelu jeho boje se zlem s dnešní politickou situací v Evropě.

„Už bezmála tisíc let se v Evropě slaví 24. dubna, svátek svatého Jiří, mučedníka a drakobijce. Příběh vypráví, jak se u jakéhosi města usídlil drak, který ničil a zabíjel všechno živé a lidé, aby přežili, mu pravidelně museli přivádět oběť. Los určil, kdo to má být. Jednoho dne los padl na královskou dceru. Když byla princezna vedena k dračí sluji, objevil se tam udatný voják, jménem Jiří, který právě projížděl kolem. Nedbal nebezpečí, které mu od nestvůry hrozilo, svedl s drakem boj, zvítězil a princeznu zachránil.

Okamžik jeho vítězství byl od té doby nesčíslněkrát zachycen a zpodobněn v malbě, sochařství, v písních, legendách, pověstech a pohádkách. K oné události došlo ovšem v době, kdy v římské říši vrcholilo pronásledování křesťanů a tak, když se udatný Jiří veřejně přiznal, že také patří mezi křesťany, byl bez ohledu na své drakobijecké zásluhy na přímý rozkaz císaře zatčen, krutě mučen a následně pak popraven. Protože zemřel mučednickou smrtí pro víru, byl křesťany prohlášen za svatého.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ