DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Útok armády USA na leteckou základnu v Sýrii komentují média a politici jako reálný počátek mezinárodního válečného konfliktu globálních rozměrů mezi Západem a Východem. Obhájci tohoto útoku tvrdí, že to byl spravedlivý trest za chemický útok, který Assadův "režim" provedl na vlastním civilním obyvatelstvu. Kritici útoku říkají, že jde o porušení mezinárodního práva, ke kterému USA neměly žádný důvod a vedla je k němu pouze jejich vlastní arogance.

Nestranní pozorovatelé jsou toho názoru, že je to všechno vlastně tak nějaké podivné. Důkazy, které předkládají obhájci útoku, nesou zřetelnou známku manipulace a překrucování. Útok chemickými zbraněmi provedený na rozkaz Assada je nesmysl, vždyť situace se obracela výrazně v jeho prospěch a v takové chvíli by od něj bylo doslova hloupé poštvat proti sobě světové mínění zločinem spáchaným na vlastním obyvatelstvu. Navíc – při chemickém útoku prý mělo jít o sarin, ale pouhopouhý kontakt s výpary sarinu z oděvu obětí by pro záchranáře byl smrtelný a záznamy TV a videa ukazovaly záchranáře, kteří se mezi obětmi pohybují bez jakýchkoli ochranných prostředků. Kontakt s výpary sarinu z oděvů obětí pro ně smrtelný nebyl! Možná ovšem tyto záchranáře před jistou smrtí chránil fakt, že patří k tzv. Bílým přilbám, tedy k proti-Assadovské milici, které se dostává podpory ze strany USA.

Představitelé rady Národní domobrany budou v sobotu 1. dubna 2017 v Plzni a setkají se s občany a domobranci.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin před kašnu "Anděl" na náměstí Republiky. V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) setkání proběhne.

Těšíme se na shledanou!

Domobrance Národní domobrany i její příznivce z řad široké veřejnosti upozorňujeme, že nadnárodní korporace Facebook, v uplynulých 14 dnech zrušila osobní i politický facebookový účet představitelky rady Národní domobrany Nely Liskové a opakovaně pak i její nově založené účty, zatímco v provozu, i přes protesty mnoha uživatelů Facebooku a jejich žádostí o deaktivaci, stále ponechává její falešný profil, který byl založen přesně v den, kdy jí byly deaktivovány oba výše zmíněné účty. Na tomto profilu se objevují dezinformace, dehonestace a vulgarity na její adresu, které poškozují její osobnostní práva a dobrou pověst. Informace zveřejňované na falešném profilu zveřejňované proto prosím ignorujte. Nela Lisková celou věc aktivně řeší se svým právním zástupcem a této zvůli se hodlá bránit. O vývoji této kauzy vás budeme informovat. V tuto chvíli (a nelze odhadnout na jak douho) má Nela Lisková k dispozici profil se značně omezenou funkčností na adrese: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015735751084.

Přetiskujeme redakčně upravený (krácený) článek ze serveru Rukojmí.cz, ve kterém se představitelka rady Národní domobrany Nela Lisková se zamýšlí nad cílenými útoky systému na archetypální roli mužů a žen ve společnosti, konkrétně v politice.

„Sleduji pozorně politickou scénu a zaujala mne v posledním roce zejména ta ženská část. Osobně nezastávám postoje feministek a jsem v tomto směru zcela odlišného názoru, tedy shledávám za nezbytné vyváženost a rovnováhu tak, jak je to v přírodě přirozené.

Takže – pokud mi muž podrží dveře, nabídne pomoc nebo zalichotí, vnímám to na rozdíl od feministek, jako zpříjemnění života, nikoli jako urážku nebo sexuální harašení. Proto si zejména v posledních letech kladu otázku, kam zmizely ženy, tedy ty v pravém slova smyslu a muži, tedy ti plní testosteronu a s jiskrou v oku?

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ