DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča se zamýšlí nad mrazivou aktuálností březnových událostí roku 1939, které vyvrcholily 16. března 1939 vyhlášením tzv. Protektorátu Čechy a Morava, a paralelami, které je spojují s dneškem.

„Milovníci národní historie a tradic mají v oblibě výročí slavných dějinných událostí. Jednou takovou jsou březnové dny roku 1939, konkrétně 15. a 16. březen. Letos je tomu 78 let. To není právě kulaté výročí, ale jde o událost natolik významnou, že je vždy nezbytné se nad ní zamyslet. Poselství, které s sebou nese, shrnuje odkaz naší moderní historie a je dokonalým naplněním staré pravdy, že – Ustoupit o píď znamená ztratit míle!

Na základě dotazu zveřejňujeme odkaz na obsáhlý, dvouhodinový rozhovor představitele rady Národní domobrany por. v.v. PhDr. Františka Krejči z 11. října 2016 na Svobodném rádiu: https://www.youtube.com/watch?v=-3UvwWCVqlA

Představitelé Rady Národní domobrany budou v sobotu 4. března 2017 v Pardubicích a setkají se s občany a domobranci.

Chcete–li s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin před kašnu na Pernštýnském náměstí. V dosahu místa srazu je rezervován prostor, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) setkání proběhne.

Těšíme se na shledanou!

Bezpečnostní expert zcela vážně: Radím všem. Jestli se na to cítíte, určitě si udělejte zbrojní průkaz a co nejdříve si pořiďte zbraň!
 
Probíhající záplava evropského kontinentu migranty z naprosto nekompatibilních kultur vzbuzuje obrovské obavy veřejnosti. Není proto divu, že se jednotliví občané, v souladu s úrovní vlastního chápání probíhajících společenských procesů, zamýšlejí nad možnostmi obrany vlastní rodiny, národa a státu – jako například bezpečnostní expert a publicista Lukáš Visingr v úvaze zveřejněné na serveru Parlamentní listy: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bezpecnostni-expert-zcela-vazne-Radim-vsem-Jestli-se-na-to-citite-urcite-si-udelejte-zbrojni-prukaz-a-co-nejdrive-si-poridte-zbran-474310.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ