DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Chcete se vidět s Markem Obrtelem, Nelou Liskovou a Františkem Krejčou?

Zveřejňujeme kalendář veřejných setkání představitelů rady Národní domobrany s občany a domobranci, abyste si mohli naplánovat svůj čas.

U příštího setkání v Ostravě došlo k posunutí termínu z 22. na pátek 28. října 2016. Setkání proběhne ve 14:00 hodin, místo bude upřesněno v následujících dnech.

Volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu PČR potvrdily mnoho dlouhodobých předpokladů. Celkem samozřejmé bylo, že největší kus koláče si budou dělit silné parlamentí strany. Ale jeden dílčí výsledek voleb byl ohromující – naprostý neúspěch malých neparlamentních, vlastenecky orientovaných politických subjektů. Nedalo se očekávat, že se tyto strany dokáží sjednotit do většího celku, který by mohl zaznamenat výraznější úspěch. Ale nedalo se ani očekávat, že namísto alespoň minimálního zisku se dostaví porážka takřka apokalyptických rozměrů.

Pravda, ozývají se hlasy, že existuje oprávněné podezření na možnou manipulaci volebními výsledky režimem. A nebylo by divu! Programy neparlamentních stran byly zaměřeny proti migraci, proti setrvání našeho státu v EU a v NATO a jejich rétorika byla výrazně kritická vůči současné vládní politice! To značné části české veřejnosti dávalo naděje na alespoň mírnou korekci dosavadního směřování země, ale rozhodně to vyvolávalo u příslušníků politickému establishmentu mrazení v zádech.

Proslov představitele rady Národní domobrany pplk. v.z. MUDr. Marka Obrtela, který přednesl na demonstraci "SPOLEČNĚ ZA VYSTOUPENÍ Z EU" nejen“ konané dne 17. září 2016 v Praze na Václavském náměstí. Představitelé rady Národní domobrany byli pozváni organizátorem této akce, spolkem Za naši kulturu a bezpečnou zem Lucie Haškové.

„Vážení přítomní, dámy a pánové!

Na úvod mi dovolte, abych z účasti na dnešní akci omluvil naši kolegyni, členku rady Národní domobrany, Nelu Liskovou, která se nemůže zúčastnit z důvodu nemoci, která ji postihla krátce po návratu z Doněcké lidové republiky, kde řešila problematiku spojenou s fungováním nově vytvořeného Zastupitelského centra DNR v ČR. Jak jistě víte, tento její počin způsobil v České republice velký rozruch, jistými kruhy je nazýván zločinem a Nelu za něj chtěli dokonce trestně a nebo alespoň (jak uvedl pravdoláskařský demagog a zaprodanec bruselsko–washingtonské kliky Jaromír Štětina) politicky stíhat, my ji však za tuto její aktivitu děkujeme a jako rada Národní domobrany ji v jejím úsilí podporujeme.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

DOMOBRANECKÉ UDÁLOSTI

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZPRAVODAJ OBRANA NÁRODA