DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča domobrancům a široké veřejnosti připomíná stále živé záříjové mezníky našich dějin a destruktivní konání minulých i současných tzv. politických elit: „Kapitulací se nikdy nic nedá získat. V těžkých dobách musíme být jednotni a nesmíme se vzdát – to je odkaz zářijových dnů!”

„Tato doba nám dává měrou vrchovatou možnost plně prožívat prastarou pravdu – kdo nezná svoji historii a neumí si z ní vzít poučení, ten jí musí prožívat znovu. Je to všední a banální, vždyť lidé mohou prožívat připomínky dějin denně. Některé dny ovšem souvisí s událostmi, které by opravdu neměly být zapomenuty. Dvojnásobně to platí o dějích tragických.

Představitelka rady Národní domobrany a honorární konzulka DNR v České republice Nela Lisková podala návrh na pozastavení činnosti vlastizrádné ČSSD! Právníci Nely Liskové žádají soudy o pozastavení činnosti strany z důvodů bezdůvodného vylučování členů, rušení „nepohodlných” místních organizací a prokazatelnou celkovou KRIMINALIZACI strany.

Představitelé rady Národní domobrany Marek Obrtel a Nela Lisková se tuto sobotu 1. října 2016 setkají s občany a domobranci v Olomouci.

Chcete–li si s nimi v klidu pohovořit, přijďte ve 13:45 hodin před hlavní vchod Zimního stadionu Olomouc (v ulici Hynaisova 1091).

V dosahu místa setkání je rezervována místnost, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) odpolední setkání proběhne.

Těšíme se na shledanou!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

DOMOBRANECKÉ UDÁLOSTI

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZPRAVODAJ OBRANA NÁRODA