DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča o o masivní řízené migraci z Afriky a Asie a o tom, že jsme v pravém slova smyslu ve válce, kterou proti evropským národům vedou světové finanční elity.

„Migrační vlna neustala. Trvá, jen se o ní méně píše. Balkánskou cestu nepřichází tolik lidí jako loni, ale i tak Řecko praská ve švech. A počet migrantů z Lybie, které „zachraňuje“ Frontex ve Středozemním moři, už nyní přesahuje počty lidí, kteří touto cestou do Itálie přišli za celý minulý rok. Nezměnily se řeči politiků, jsou stejně stupidní a lživé jako loni; mění se jen počty migrantů – zvyšují se. A nikdo si už nemůže myslet, že jde jen o nedopatření.

Ve čtvrtek 1. září 2016, se na Sokolské třídě v Moravské Ostravě otevřelo Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky (DNR).

Za skřípění zubů probruselských nohsledů domácího Ministerstva zahraničních věcí a pisálků systémových médií se tak Česká republika prostřednictvím odvážné představitelky rady Národní domobrany Nely Liskové stala první evropskou zemí, ve které má DNR svoje oficiální zastoupení. Tyto věci se někdy stávají, když státní instituce ztratí důvěru občanů – styky se subjekty mezinárodního práva si jednoduše začnou ošetřovat sami. A vláda DNR (spolu s vládou LNR) je jednoznačně subjektem mezinárodního práva, protože je jediným legitimním pokračovatelem a nástupcem Západem násilně svržené Janukovičovy vlády.

Představitel rady Národní domobrany PhDr. František Krejča bude v sobotu 27. srpna 2016 pracovně v Karlových Varech.

Chcete–li se s ním setkat a v klidu pohovořit, přijďte před hlavní vchod Městské tržnice (Horova 1223/1) ve 13:45 hodin.

V dosahu místa setkání je rezervována místnost, kde následně (od cca 14:00 - 16:00 hodin) proběhne krátké odpolední setkání.

Těšíme se na shledanou!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

DOMOBRANECKÉ UDÁLOSTI

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZPRAVODAJ OBRANA NÁRODA