DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

NÁRODNÍ DOMOBRANA K 31. ČERVENCI 2016 je prostřednictvím individuálních domobranců a skupin zastoupena v 695 obcích (851 unikátních PSČ – městských částí nebo čtvrtí), 76 okresech a 14 krajích České republiky. Domobranci Národní domobrany jsou nyní přítomni v cca 13,62% unikátních PSČ České republiky. Aktuální mapu najdete zde: https://goo.gl/eI0MeX. Domobranci i zájemci z řad veřejnosti mají možnost některé skupiny zkontaktovat přímo. Mapa obsahuje 92 skupin v 75 obcích (36% nárůst oproti naposledy zveřejněnému stavu), které nám se zveřejněním kontaktních údajů udělily svůj souhlas. Upozorňujeme, že některé skupiny se veřejně prezentovat nechtějí nebo nové domobrance nepřijímají.

Nově přicházející domobranci Národní domobrany navazují kontakty s domobranci stávajícími a na základě doporučení Rady formují nové skupiny ve svých obcích a oblastech. Propojování nově příchozích domobranců s těmi stávajícími probíhá vždy 1. a 15. dne v měsíci. Dne 1. srpna 2016 byl odeslán 11. propojovací e-mail, 12. propojovací e-mail bude odeslán 15. srpna 2016.

Představitel rady Národní domobrany Marek Obrtel: „Bojíme se islamistů, připravované války s Ruskem, ale je zde jedna neméně závažná hrozba – TTIP – smlouva, která může navždy změnit osud České republiky!“

„Na Evropu a její „ubohé“ (zejména pak ty menší) státy, se toho v poslední době valí opravdu hodně a není sebemenšího důvodu k optimismu.

Migrační krize, o které jsme „hlásnou troubou“ Bruselu a mnohými jejími přisluhovači v České republice přesvědčováni, že vlastně žádná není – případně, že je již vyřešena nebo přímo zažehnána – tak tato krize je v současné době takzvaně „larvována“ za pomoci (nechce se mně říkat díky) Turecku, které však v posledních dnech prodělalo „zpackaný“ převrat prozápadních sil a výsledkem bude zřejmě jistá „izolace“ Turecka a dost možná také změna jeho politické orientace.

Představitel rady Národní domobrany Marek Obrtel o blouznění prorežimních médií: Národní domobrana se prý „ozbrojuje“, napsaly Lidovky a neopomněly přidat několik ismů a zaručených pravd. A bývalý agent–rozumbrada Koller tomu pak nasadil korunu.

„Ve svém životě se nemohu pochlubit sbírkou citátů. Vymyslel jsem jich jen několik. Jeden z nich, v současné době ten nejdůležitější, zní: „Národní domobrana je eposem o obrovské občanské odpovědnosti“. Působení v ní chce celé chlapy, což je samozřejmě obrazně řečeno, protože velkou roli v ní hrají právě ženy, mnohdy hybatelky všeho dění, a to nepřeháním.

Právě obrovská občanská odpovědnost nám zabraňuje v tom, abychom byli takoví, jaké se nás snaží vykreslit systémová média a nebo, a to je velmi smutné, například Martin Koller, rádoby statečný bojovník proti NWO. Občanská odpovědnost je něco, co nám nedovoluje (jakkoliv se mohou najít jednotlivci, kteří selžou, stejně jako v kterékoliv jiné organizaci včetně armády a policie) chovat se jako extrémisté, rasisté, antisemité či xenofobové v nejčistší podobě těchto pojmů.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

DOMOBRANECKÉ UDÁLOSTI

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZPRAVODAJ OBRANA NÁRODA