DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, vytvořit si vlastní skupinu nebo se zapojit do již existující skupiny. Budete-li se chtít zapojit do některé ze stávajících domobraneckých skupin, napište nám na e-mail info@domobrana.org. Ozveme se Vám ihned, jakmile to bude možné a propojíme Vás se skupinou ve Vašem okolí. Ostatní již bude na Vás.
 
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje nezbytnost vytváření domobraneckých skupin v momentu ohrožení: „Stávající establishment nedostal mandát k tomu, aby otevřel migrační invazi cestu do země a aby zbavoval české občany základních práv a svobod!”

„Účast představitelů rady Národní domobrany a také domobranců na demonstraci Společně za vystoupení z EU! konané v sobotu 19. září 2016, povzbudila tvůrčího ducha mainstreamu a v pražském deníku po delší době opět probleskla zmínka o Národní domobraně. Prorežimní odborníci si notují, že domobranu a národní gardy rozhodně nepotřebujeme, jsou nebezpečné, musí být hlídány a stát sám zabezpečí ochranu občanů. Ano, to by měl, je to jeho povinnost. Ale je opravdu schopen a ochoten tak činit?

Představitel rady Národní domobrany František Krejča o proběhlém plzeňském jednání sudetoněmeckých činitelů s naší pátou kolonou: „Chtěli zpět do Říše, do své staré domoviny, tak ať tam jsou šťastni!”

„V minulých dnech proběhlo v Plzni jednání sudetoněmeckých činitelů a jejich přátel z Čech. Jako vždy zazněly tytéž požadavky – chtějí omluvu a odškodnění. Češi jim ukřivdili a nemají žádnou snahu to napravit! A my můžeme jen žasnout nad jejich špatnou pamětí.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča o o masivní řízené migraci z Afriky a Asie a o tom, že jsme v pravém slova smyslu ve válce, kterou proti evropským národům vedou světové finanční elity.

„Migrační vlna neustala. Trvá, jen se o ní méně píše. Balkánskou cestu nepřichází tolik lidí jako loni, ale i tak Řecko praská ve švech. A počet migrantů z Lybie, které „zachraňuje“ Frontex ve Středozemním moři, už nyní přesahuje počty lidí, kteří touto cestou do Itálie přišli za celý minulý rok. Nezměnily se řeči politiků, jsou stejně stupidní a lživé jako loni; mění se jen počty migrantů – zvyšují se. A nikdo si už nemůže myslet, že jde jen o nedopatření.

Ve čtvrtek 1. září 2016, se na Sokolské třídě v Moravské Ostravě otevřelo Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky (DNR).

Za skřípění zubů probruselských nohsledů domácího Ministerstva zahraničních věcí a pisálků systémových médií se tak Česká republika prostřednictvím odvážné představitelky rady Národní domobrany Nely Liskové stala první evropskou zemí, ve které má DNR svoje oficiální zastoupení. Tyto věci se někdy stávají, když státní instituce ztratí důvěru občanů – styky se subjekty mezinárodního práva si jednoduše začnou ošetřovat sami. A vláda DNR (spolu s vládou LNR) je jednoznačně subjektem mezinárodního práva, protože je jediným legitimním pokračovatelem a nástupcem Západem násilně svržené Janukovičovy vlády.

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

BROŽURA KE STAŽENÍ