DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Představitel rady Národní domobrany František Krejča o obludných protinárodních plánech bruselských psychopatů a jejich loutkovodičů.

„Před nedávnem oznámila Evropská komise, že chce, aby vybrané státy Afriky a Blízkého Východu bránily „spontánní“ migraci svých obyvatel do Evropy tím, že budou provádět migraci „řízenou“. Za to jim EK dá miliardy euro. Jinými slovy – do téhle doby migranti od vás k nám chodili tak říkajíc načerno, ale teď nám budete migranty posílat oficiálně a my vám za to budeme platit. Až přespříliš z toho vysvítá záměr elit EU vyvolat migrační vlnu z těchto zemí tak, že se s nimi zahájí rozhovory o možnosti takovou vlnu vytvořit.

Představitel rady Národní domobrany František Krejča k 1. červenci 2016 ukončil své členství v politické straně Národní demokracie, kde vykonával funkce předsedy MO České Budějovice, Armádní a obranné komise a byl také členem Kontrolní rady. Doktor Krejča se nyní hodlá plně věnovat časově náročné práci pro Národní domobranu. Připomínáme, že všichni členové rady Národní domobrany jsou tímto dnem bezpartijní.

OTEVŘENÝ DOPIS NÁRODNÍ DOMOBRANY VELVYSLANCI UKRAJINY V ČR BORYSOVI ZAJČUKOVI VE VĚCI OBČANSKÉ VÁLKY NA VÝCHODĚ UKRAJINY.

k rukám pana Boryse Zajčuka,
mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Ukrajiny v České republice...
Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
Charlese de Gaulla 29, 160 00 Praha 6

V Praze, dne 28. června 2016

Věc: O T E V Ř E N Ý D O P I S

Vážený pane velvyslanče!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

DOMOBRANECKÉ UDÁLOSTI

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZPRAVODAJ OBRANA NÁRODA