DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky, vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů, 

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země. Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu, všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

 

Číst dále ...

CO JE NÁRODNÍ DOMOBRANA?

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

 

Číst dále ...

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY

Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany. Skupiny si vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady.

Skupiny se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců.

Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají pro pozdější použití.

 

Číst dále ...

STAŇTE SE DOMOBRANCEM

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.
 
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit.
 

 

Číst dále ...

Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých domobranců.

Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákon...odárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti, které jim ukládá zákon.

Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.

Připojte se ke skupině Národní domobrany ve Vaší obci (oblasti) nebo zformujte skupinu novou! Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na http://narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci! Domovinu ubráníme

Národní domobrana připomíná 71. výročí povstání českého lidu a osvobození domoviny od tyranie.

7. KVĚTEN 1945 – DEN TŘETÍ, PŘESKUPENÍ SIL.

Povstalci přeskupují síly a připravují se na další německé útoky. ČNR vede s jednotkami ROA generála Vlasova neúspěšná jednání, Vlasovci následně opouštějí Prahu. Do Prahy přijíždějí početné partyzánské jednotky a částečně tak kompenzují odchod jednotek ROA. Pokračují boje na barikádách, bojuje se na předměstích Prahy. Popravy zajatých pov...stalců a masakry civilistů nacisty pokračují. Němci připravují mohutný útok za použití pěchoty a tanků – jsou rozhodnuti probít se Prahou za každou cenu.

https://www.youtube.com/watch?v=xz0TAYoqf4U

Hudební doprovod: Smetanova Šárka z cyklu MÁ VLAST, diriguje Rafael Kubelík.

-------
Připojte se ke skupině Národní domobrany ve Vaší obci (oblasti) nebo zformujte skupinu novou! Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na
http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci! Domovinu ubráníme!

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje kroky Evropské unie a jejích domácích nohsledů směřující k odzbrojení občanů s cílem vystavit je teroru ze strany ilegálních migrantů.

”V současné době je už jasné, že migrační invazní vlna brzy naplno zasáhne také nás a že to bude doprovázeno stejným nárůstem kriminality, jaký vidíme na Západě a ve Skandinávii – pouliční násilí, přepadání, loupeže, znásilnění, vraždy. Je až zarážející samozřejmost, s jakou se migranti kriminálních činů dopouštějí. Lidé byli dlouho ohlupováni tím, že jde o nešťastníky zasažené válkou, kteří ani za svoje činy nejsou odpovědni a prakticky ve všech zemích zaplavených migrační invazní vlnou měla policie od samého počátku příkaz přehlížet drobnější kriminalitu – tedy nejen krádeže a vloupání, ale mnohdy také sexuální obtěžování nebo dokonce znásilnění. Pak se sice ukázalo, že ti, kteří opravdu přicházejí z válečných oblastí, tvoří v celkovém počtu menšinu – ale postoj policie se nezměnil!

Lidé nyní už konečně pochopili, že to není jednání lidí poznamenaných válkou, ale bezohledná agresivita vetřelců. Dokonce se zdá, že tady snad jde o záměr, jakoby migranti měli mít volnou ruku pro páchání kriminálních činů!? Proč by tomu tak mělo být? Je to zdánlivě nepochopitelné, ale pokud se podíváme na některá konkrétní opatření, která vlády zemí Evropské unie přijímají, ledacos se ukáže v pravém světle. Pokud nekontrolovaný příval migrantů přináší nárůst kriminality, kterou nedokáže policie zvládnout, pak by občané měli mít samozřejmou možnost zajistit si bezpečí a ochranu sami – tedy mít legální možnost zakládat domobranu a vyzbrojit se.

Národní domobrana připomíná 71. výročí povstání českého lidu a osvobození domoviny od tyranie.

6. KVĚTEN 1945 – DEN DRUHÝ, STAVBA BARIKÁD.

Přes noc v Praze vyrostlo na 2000 barikád, povstalci je brání puškami, samopaly, lehkými kulomety a granáty. Vlasovci se aktivně zapojují do bojů proti německým okupantům, německé tanky se probíjejí do města. Probíhají boje ve vnitřním městě s německou posádkou, Němci se pokoušejí zmocnit důležitých objektů. Prahu bombardují německá letadla, nacisté ženou před svými tanky české muže, ženy, děti a starce. Do povstání se zapojují příslušníci protektorátního vojska a přivážejí povstalcům velké množství zbraní a munice. Znovu hoří prudké boje o Staroměstskou radnici, Plzeň a okolí osvobozeny americkou armádou.

https://www.youtube.com/watch?v=8dGrkint0BE&feature=youtu.be

Hudební doprovod: Smetanova Vltava z cyklu MÁ VLAST, diriguje Rafael Kubelík.

-------
Připojte se ke skupině Národní domobrany ve Vaší obci (oblasti) nebo zformujte skupinu novou! Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na http://www.narodnidomobrana.cz/stat-se-domobrancem a my Vás propojíme s ostatními domobranci! Domovinu ubráníme!

Národní domobrana připomíná 71. výročí povstání českého lidu a osvobození domoviny od tyranie.

5. KVĚTEN 1945 – DEN PRVNÍ, VYPUKNUTÍ POVSTÁNÍ.

Snaha protektorátní vlády o vyhlášení „Českomoravské republiky” ztroskotala, předseda vlády R. Bienert zatčen. Občané spontánně odstraňují německé nápisy a vyvěšují čsl. vlajky, Pražský rozhlas vysílá první výzvu obyvatelstvu. Primátor Říha odevzdává vedení magistrátu zástupcům NV Praha, ČNR formuluje prohlášení o konci protektorátu. N...ěmečtí vojáci začínají střílet do lidí na ulicích, Pražský rozhlas následně vysílá výzvu k boji proti okupantům. V pražských ulicích propukají urputné boje, jednotky SS útočí na Staroměstskou a Novoměstskou radnici a rozhlas. Ku Praze se přesouvají početné Schörnerovy svazy, esesáci pod velením von Pücklera pokračují v boji proti povstalcům.

Hudební doprovod: Smetanův Vyšehrad z cyklu MÁ VLAST, diriguje Rafael Kubelík.

-------
Připojte se ke skupině Národní domobrany ve Vaší obci (oblasti) nebo zformujte skupinu novou! Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na http://narodnidomobrana.cz/stat-se-do... a my Vás propojíme s ostatními domobranci! Domovinu ubráníme!

VIDEA NÁRODNÍ DOMOBRANY

MAPA NÁRODNÍ DOMOBRANY

NÁŠIVKY