V sedmém díle Minipříručky domobrance se bude David Buchtela (velitel regionu ČECHY-STŘED) zabývat problematikou konfliktních situací a případného zásahu domobrance (nebo občana) proti útočníkovi. Tato část Minipříručky tak navazuje na předchozí část věnovanou domobraneckým hlídkám, kdy se může hlídka nebo jednotlivý domobranec velmi snadno ocitnout v konfliktní situaci. V souvislosti s teroristickými útoky v řadě evropských zemí a připravované novele ústavního zákona o bezpečnosti ČR se tato část věnuje i problematice případného použití palné zbraně na veřejnosti (např. proti teroristovi).

KONFLIKTNÍ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ

Většina lidí se snaží řešit případné potíže s ostatními nekonfliktní, diplomatickou cestou, v mezích a s využitím platných zákonů. Bylo by příjemné, kdyby se všichni k sobě chovali přátelsky a s pochopením, bez ohledu na situaci. Bohužel všichni lidé takoví nejsou, proto můžete dříve nebo později narazit na někoho, kdo bude prosazovat svůj názor hrubou silou. Je tedy nezbytné být na takovou konfliktní situaci připraven.

V šestém díle Minipříručky domobrance psané Davidem Buchtelou se budeme zabývat problematikou hlídkové činnosti skupin Národní domobrany s využitím praktických zkušeností a doporučení z hlídkové činnosti skupiny POLABSKÁ LEGIE z Brandýsa nad Labem sepsaných velitelem této skupiny a náčelníkem štábu regionu ČECHY-STŘED Ivanem Veselým.

ČINNOST SKUPIN NÁRODNÍ DOMOBRANY

Nejdůležitější součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost domobranců. Při své činnosti se skupina řídí doporučeními a metodickými pokyny rady nebo aplikuje vlastní osvědčené postupy. Forma výcviku je podřízena výsledku – zvyšování funkčnosti a akceschopnosti skupiny. Skupiny navazují užitečné kontakty v rámci obce i mimo ni, dokonale obec a její okolí zmapují, připraví krizové scénáře a plány postupu pro případ zhoršení místní i celostátní bezpečnostní situace. Podle svého uvážení a svých možností se vybaví spolehlivými radioelektronickými prostředky (vysílačkami, mobilními telefony) a vhodnými prostředky osobní ochrany. Skupiny věnují zásadní pozornost zvyšování fyzické připravenosti a přípravě na možné konfliktní a krizové situace.

V pátém díle Minipříručky se bude Jaromír Jelínek, nový velitel skupiny Národní domobrany DEFENSO PATRIAM!, věnovat obranným prostředkům a jejich vhodnosti i nevhodnosti pro domobrance. Jednotlivé kapitoly této minipříručky zveřejňujeme na pokračování.

V následujícím textu se budeme věnovat volně prodejným a tedy snadno dostupným obranným prostředkům. Tato kategorie je však natolik obsáhlá a rozmanitá že je velmi těžké postihnout všechny možnosti.

TELESKOPICKÝ OBUŠEK

Jedná se o zbraň snadno skrytě nositelnou, v rukou člověka, který s ním prodělal výcvik, také velmi účinnou. Ovšem v rukou domobrance, který s obuškem neumí zacházet, se velmi snadno může stát pro jeho zdraví dokonce nebezpečný. Nikdy totiž dopředu nemůžete odhadnout, jaký útočník před vámi skutečně stojí.

Hodnotit ho jen podle vzhledu a prvního dojmu může být velmi nebezpečné. Teleskopický obušek je totiž zbraní kontaktní, tedy musíte se k útočníkovi přiblížit na velmi malou vzdálenost, abyste ho mohli použít, a v tom je kámen úrazu. Pokud útočník nějaký výcvik prodělal a to vy předem vědět nemůžete, velmi snadno se vám může stát, že než ho vůbec stačíte použít, vaše zbraň se octne v rukou útočníka. A to je to poslední, co můžete potřebovat.

Neradno zažít následky úderu teleskopickým obuškem. I malou silou značně poškozuje tkáně a láme kosti. V rukou zkušeného může být i smrtící zbraní.

Ve čtvrtém díle Minipříručky domobrance psané Davidem Buchtelou, se bude Jaromír Jelínek, zástupce velitele skupiny Národní domobrany DEFENSO PATRIAM!, věnovat zbraním kategorie B, C (na zbrojní průkaz) a kategorie D (volně prodejným zbraním po dovršení 18 let, tedy skutečně dostupných pro každého).

 

Pro účely obrany doporučujeme legální držení dvou zbraní:

1. krátké zbraně, na nošení, pro obranu svoji a svých blízkých na kratší vzdálenost (účinný dostřel je cca 50 metrů)

2. dlouhé zbraně – pušky pro obranu na větší vzdálenost (účinný dostřel až stovky metrů) nebo pro možnost obstarat si maso, ať se děje co s děje

Ve státech, kde má domobrana dlouholetou tradici (např. ve Švýcarsku), má každý u sebe doma dostatečně účinnou krátkou zbraň (např. Cal. 9 mm) a krabičku nábojů. V případě krizové situace mu tato zbraň umožňuje se dostat do místa, kde má uskladněnu výkonnou dlouhou zbraň, obvykle samonabíjecí pušku (známou jako útočnou) nebo loveckou pušku (kulovnici). Pro svůj zastavovací účinek proti pohybujícím se nebo skupinovým cílům lze doporučit i brokovnici.

Staré střelecké pořekadlo říká: "Je dobré zbraň mít a nepotřebovat ji, než zbraň nemít a potřebovat ji!“

Ve třetím dílu Minipříručky domobrance nás David Buchtela, velitel DEFENSO PATRIAM!, skupiny Národní domobrany, seznámí se zásadami a výběrem vhodného nože a sekery jako základních nástrojů (i obraných prostředků) domobrance.

 

NŮŽ

NŮŽ je v krizové situaci nepostradatelnou pomůckou a neměl by chybět v základní výbavě žádného domobrance. Nože jsou však nebezpečné a lze je použít jako zbraň. Nikdy by se proto neměly vytahovat za napjatých nebo podivných okolností, zvláště pokud si nejste dostatečně jistý, že dokážete nůž použít jako zbraň (velmi snadno se může stát zbraní v rukou protivníka).

Nůž je natolik důležitou součástí vybavení domobrance (v nouzi bude vaším věrným pomocníkem a přítelem), že by se rozhodně neměla zanedbat fáze výběru vhodného nože a především následná péče o něj.

První krok při výběru nože je rozhodnutí, zda si pořídit skládací nůž nebo nůž s pevnou rukojetí. Skládací nůž s více čepelemi (a případně dalšími nástroji) je užitečnou pomůckou, v malém provedení jistě vhodnou do KPZ, ale pokud máte pouze jeden nůž, je vhodnější nůž s pevnou rukojetí. V krizové situaci budete potřebovat nějaký silnější, účinnější a pohodlnější nůž, který se dá použít jak k ořezávání stromů, tak ke stahování zvířecí kůže nebo krájení masa a zeleniny. Některé nože mají v rukojeti zabudovaný kompas nebo otvor pro uložení malé KPZ. Tyto zdánlivé výhody budou ale k ničemu, pokud se dutá rukojeť zlomí nebo se kompas při řezání stromů rozbije.