Struktura územních rad Národní domobrany respektuje územní (správní) členění České republiky s ohledem na velikost území, počet obyvatel a převládající pocitovou příslušnost. Mezi hlavní náplně činnosti územních rad patří (v rámci "svěřeného" území) sdílení informací mezi skupinami a domobranci (např. o konání různých výcvikových a dalších akcí), poradní a metodická činnost pro nové skupiny, domobrance i zájemce z řad veřejnosti, organizace setkání, navazování spolupráce s orgány místní samosprávy apod. S tím souvisí i přístup ke kontaktním údajům domobranců a skupin daného území pro ustanovené představitele příslušné rady. V kompetenci rady je mimo jiné i posouzení oprávněnosti požadavků (převážně od skupin) na vyřazení neaktivních domobranců z kontaktních e-mailů.
 
 

REGIONÁLNÍ RADA ČECHY - STŘED

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rada patří pod působnost vyšší územní rady ZEMSKÁ RADA ČECHY
Rada pokrývá svojí působností území nižších rad

KRAJSKÁ RADA HL.M. PRAHA

KRAJSKÁ RADA STŘEDOČESKÝ KRAJ

 
PŘEDSTAVITELÉ ÚZEMNÍ RADY

npor. v.z. Ing. Ivan Veselý

regionální velitel

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ivan Veselý se narodil v roce 1960. Do roku 1990 sloužil u útvarů 9. TD, 15 let působil v bezpečnostních službách, dále při ochraně vazební věznice Ruzyň, v ČKD, Aero Vodochody a jako šéf bezpečnosti na VŠE v Praze, nyní pracuje jako auditor. Jeho předkové bojovali a umírali v legiích, odboji, Svobodově armádě a proti Banderovcům. Posledním impulsem pro vstup do Národní domobrany byly lži a napadení demonstrací na jaře 2016, kterých se aktivně účastnil. Jeho krédem je, že musíme být lepší než nepřátelská přesila.
 

kpt. v.z. Ing. Václav Fiala, CSc.

regionální zástupce velitele

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Václav Fiala se narodil v roce 1943 v Plzni.Po absolvování plzeňské strojní průmyslovky odešel  studovat na Leteckou fakultu Vojenské  akademie v  Brně. Vojnu bral jako školu rozhodování, zodpovědnosti a rozvíjení smyslu pro pořádek. Vzhledem k zájmu o technická řešení dal přednost technice před trvalým působením v armádě, kde dosáhl hodnosti kapitána v záloze. Pracoval postupně ve vývojových střediscích několika podniků a vědeckých ústavů, později jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti strojírenství, elektrotechniky a chemie. Aktivně se zajímá o vztahy člověka a přírody, především o šanci přežití v ekologicky i sociálně narušeném prostředí. Soudí, že dnešní společnost spotřebního typu nedává člověku příliš mnoho možností se na případné problémy včas připravit a soudobá škola je většinou přehlíží. Z toho důvodu vítá možnost působení v Národní domobraně. Domnívá se, že zde může jak rozšířit svoje znalosti a dovednosti, tak přispět mnoha dalším lidem k jejich osobnímu rozvoji v daném směru.
 
 

Dagmar Myšková

regionální náčelník štábu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.