ČLÁNKY
Od
AKCE STŘELBY PRO VAŠI SKUPINU

Skupina DEFENSO PATRIAM! organizovala v minulých měsících dvě (dle zpětné vazby od účastníků) úspěšné akce STŘELBY I a STŘELBY II. V rámci těchto akcí se účastn…íci seznámili s palnými zbraněmi…

1 22 23 24 25 26 32