DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY 2016

My, občané České republiky,

vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů,
v okamžiku nelegálního překračování hranic evropských států milióny migrantů,
v předvečer rozpadu Evropské unie a jejích domácích struktur,
v časech velkých nebezpečí hrozících našim domovům a našemu státu,
nedůvěřujíc vládě nedbající hlasu lidu a nehájící naši bezpečnost,
s pocitem, že žádné osobní nepohodlí a oběti nejsou dost velké
jde–li o bezpečí našich domovů, zdraví a životy našich rodin,
vyjadřujíc nezlomné přesvědčení, že všem hrozbám přítomným i budoucím
je třeba odhodlaně a statečně čelit,

ustavujeme radu Národní domobrany, abychom napomohli
rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka
a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země.
Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu,
všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu
za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel
Nela Lisková (členství ukončeno k 29.8.2019 *)
por. v.v. PhDr. František Krejča (členství ukončeno k 1.1.2019 *)

Praha 26. ledna 2016

 * na vlasní žádost