DOMOBRANCI NÁRODNÍ DOMOBRANY

Stavebními kameny Národní domobrany jsou domobranci. Domobrancem Národní domobrany se může stát každý občan České republiky, který je ochoten a připraven všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Preambule a Deklarace rady Národní domobrany. Na důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní domobranou a domobrancem.

Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit. Domobranec by však měl skupinu vytvořit nebo se do již existující skupiny zapojit ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

Domobranec může být členem politické strany nebo hnutí. Domobranci v uniformě, skupiny Národní domobrany, rada a Národní domobrana jako celek, však při své činnosti na veřejnosti vystupují apoliticky a nadstranicky v tom smyslu, že nepropagují žádnou konkrétní politickou stranu, hnutí nebo politicky činné osoby.

Domobranec je povinnen zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškodilo myšlenku domobranectví a Národní domobrany. Ve styku s veřejností domobranec za všech okolností jedná slušně a dobře reprezentuje svoji skupinu a Národní domobranu.

Být domobrancem Národní domobrany je záležitostí občanské cti, pevného charakteru a odvahy. Domobranci Národní domobrany jsou v těchto neklidných a historicky přelomových dobách průkopníky ušlechtilé myšlenky domobranectví a nesou na svých bedrech velkou odpovědnost za obranu své domoviny a budoucí existenci státu. Jednomu každému z nich patří hluboká úcta ostatních domobranců, koordinačního centra i rady ND, celé iniciativy a všech vlastenců České republiky.