KDO JSOU KRAJŠTÍ KOORDINÁTOŘI (KK)

Krajští koordinátoři jsou mezistupněm mezi KC ND a skupinami a členy ND. Podílejí se na chodu ND v jednotlivých krajích. Každý domobranec by měl mít spojení na svého KK a opačně.