VÝSTROJ A SYMBOLIKA NÁRODNÍ DOMOBRANY

VÝSTROJ NÁRODNÍ DOMOBRANY

Výstroj si domobranec pořizuje na vlastní náklady. Tvoří ji civilní oblečení nebo doporučený stejnokroj, pevná obuv, batoh, dalekohled, svítilna, mobilní telefon, vysílačka, modul GPS/GLONASS, prostředky osobní ochrany a další výstrojní doplňky osobní volby. Platí, že v rámci celé národní domobrany a skupiny by měly být uniformy pokud možno jednotné. Jednotícím výstrojním doplňkem skupin Národní domobrany je rukávová nášivka. Koordinační centrum průběžně doporučuje některé konkrétní výstrojní součásti ve formě Výstrojního řádu, nechává však na úvaze a možnostech domobranců, jakou výstroj si zvolí.

SYMBOLIKA NÁRODNÍ DOMOBRANY

Symbolem Národní domobrany je lví hlava se zkříženými meči. Lev je odvěkým symbolem českého státu, reprezentuje sílu a odvahu, je skutečným vládcem svého teritoria. Zkřížené meče jsou tradičním bojovým symbolem a domobrancům připomínají nezbytnost neustálé připravenosti k obraně domoviny.