CO JE KOORDINAČNÍ CENTRUM ND (KC ND)

Je to vlastně tým lidí, organizační výbor, který má za úkol stanovit strategické směřování (cíle) ND a také hledání cest a navrhování postupů činnosti, které k těmto cílům mají vést. KC ND tvoří 9 členů ND a je voleno členskou schůzí (ČS) na dobu schválenou ČS.

KC ND se schází v plánovaných termínech, stanovuje si aktuální úkoly související s chodem spolku Národní domobrana ČR , z.s., přiděluje tyto konkrétní úkoly svým členům k řešení a vyhodnocuje jejich plnění.