PŘEDSTAVITELÉ RADY

pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, lékař

Marek Obrtel se narodil v prosinci 1966 v Přerově, kde vystudoval Gymnázium Jakuba Škody. Po maturitě nastoupil jako posluchač Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kterou úspěšně absolvoval v roce 1991 a po vyřazení získal hodnost nadporučíka. V roce 1994 složil atestaci ze všeobecného praktického lékařství.
V kapitánské hodnosti řídil jako náčelník Posádkové ošetřovny zdravotnické zabezpečení výcviku veškerých vojsk ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde tak získal většinu svých znalostí z vševojskové přípravy, ale uplatnil také v plném rozsahu své teoretické znalosti v urgentní medicíně. Během služby ve VVP absolvoval v letech 1998 – 1999 také své první zahraniční mise AČR v Bosně a Hercegovině.
Po návratu ze zahraničí zastával funkci zástupce velitele operačního velitelství vojskové zdravotnické služby v Hradci Králové a v roce 2001 byl pak převelen k Sekci vojenského zdravotnictví Generálního štábu AČR, kde pracoval jako zástupce náčelníka odboru výstavby voj. zdravotnictví. Odtud byl v roce 2002 vyslán do operace ISAF v Afghánistánu jako velitel kontingentu a náčelník 11. polní nemocnice AČR a následně v roce 2003 do Kosova jako zdravotnický poradce velitele Mnohonárodnostní brigády Střed v Prištině.
Po návratu z Kosova se pplk. MUDr. Marek Obrtel následkem osobních zkušeností a postřehů již nemohl dále ztotožnit s praktikami NATO a jeho „leaderů“ a na vlastní žádost činnost na GŠ AČR ukončil, byl převelen na odbornou lékařskou funkci v Centru biologické ochrany v Těchoníně a po skončení závazku armádu opustil.
Od roku 1999 do roku 2006 vykonával funkce s plánovanou hodností plukovník. Po celou dobu své vojenské kariéry se pplk. Obrtel aktivně věnoval práci lékaře–záchranáře a všeobecného praktického lékaře.
Po odchodu z armády v roce 2006 se potom stal ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, kterou vybudoval a v roce 2010 se potom jako lékař ZZS Olomouckého kraje vrátil do svého rodiště u Přerova. Zde žije a pracuje jako lékař v oboru urgentní medicíny dosud.
Na sklonku roku 2014 se Marek Obrtel dostal ve známost svým otevřeným dopisem Ministru obrany ČR, kterým odsoudil politiku USA, Západu a NATO, kdy tuto organizaci označil za zločineckou, což také v mnoha publikačních pracech opakovaně prokázal. Jako velitel iniciativy ČSL vojáků v záloze proti válce působil téměř rok jako opozice současné vládní politiky, vedoucí naši zemi k destabilizaci a k nebezpečí války, zejména pak ignorací mnoha bezpečnostních rizik.
Marek Obrtel je podruhé ženatý, má pět dcer (dvě z prvního a tři z druhého manželství) a se svojí druhou manželkou plánuje další potomky.

Alois Konečný, podnikatel

Alois Konečný narozen v roce 1953 ve znamení Kozoroha ve Frýdku-Místku. Vzdělání středoškolské ve stavebním oboru ukončeném maturitou. Absolvent základní vojenské služby s účastí na pravidelných výcvicích záloh. Řidič skupiny C a speciálních vojenských vozových jednotek. Má velmi dobré organizační schopnosti, jeho přednosti jsou čestnost, preciznost a spolehlivost.

Je národností české, vlastenecky smýšlející občan bez stranické příslušnosti, je ženatý a má pět dcer.

 

Ing. Václav Fiala, CSc., LL.M.

Aktivně se zajímá o vztahy člověka a přírody, především o šanci přežití v ekologicky i sociálně narušeném prostředí. Soudí, že dnešní společnost spotřebního typu nedává člověku příliš mnoho možností se na případné problémy včas připravit a soudobá škola je většinou přehlíží.

Z toho důvodu se stal v roce 2016 jedním ze zakládajících členů aktivní  středočeské skupiny Národní  domobrany s cílem jak rozšířit svoje znalosti a dovednosti, tak i přispět mnoha dalším lidem k jejich osobnímu rozvoji v daném směru.

Narodil se v Plzni a po absolvování strojní průmyslovky studoval na letecké fakultě Vojenské akademie v Brně. V současnosti pracuje v oboru civilního letectví.