PREAMBULE : Čím chce být Národní domobrana

PREAMBULE : čím chce být Národní domobrana

Vcelku vyčerpávající odpověď na tuto otázku i na specifikaci uvedenou v problematickém sněmovním tisku 669 (návrh nadstavbového zákona) dává citát z knihy RUKA NOCI PODANÁ, Základy rodinné a krizové připravenosti, autorů: Václav Cílek, Ferdinand Šmikmátor, Josef Juránek, Lukáš Heinz a Petr Horký , nakladatelství Dokořán r. 2018 první vydání, str. 75:

Zajištěni bezpečnosti v době krizové situace“

„Bezpečnostní složky, jejich personální stav a jejich rezervy jsou v demokratických režimech dimenzovány na normální stav a jsou schopny zvládnout krátkodobé krizové stavy. V okamžiku dlouhodobé krize se mění priority a úkoly bezpečnostních složek. Jinak řečeno, bezpečnostní složky státu jsou schopny chránit veřejný pořádek po velmi omezenou dobu. Při vleklých krizích se pozornost bezpečnostních složek přesune na ochranu kritické infrastruktury, jako jsou vládní objekty, elektrárny, zásobníky vody, nemocnice, rozvodny elektřiny, evakuační střediska apod. Zajištění veřejného pořádku přestává být prioritou. Majetek, zdraví a život jednotlivce v krizových situacích, kdy je nutné se starat o celou společnost, přestává být důležitým. Zkušenosti z krizových oblastí ukázaly, že nejlepším řešením pro obyvatele, je vytvoření stmelených komunit, které dokážou vytvořit velící strukturu, zajistit obecnou bezpečnost a ochranu života v rámci komunity, pomocí svých dostatečně kvalifikovaných a vybavených členů. Je třeba rozlišovat mezi ozbrojenými členy komunit zajišťujícími veřejný pořádek a bezpečnost, a členy paramilitantních bojůvek, které v době krize vznikají téměř okamžitě, parazituji na civilním obyvatelstvu a terorizují jej. Právě proti těmto bojůvkám je nutné vytvářet v době krizí komunitní bezpečnostní struktury. Asi netřeba připomínat, že základním požadavkem člena komunitní bezpečnosti není ani tak schopnost ovládat zbraně, ale především vysoký morální status, který odlišuje paramilitanta od osob kvalifikovaně chránících ostatní členy komunity. Je to obsaženo již ve slově „domobrana”, tedy skupiny lidí bránících svůj domov.“