DEKLARACE RADY NÁRODNÍ DOMOBRANY

My, občané České republiky,

vědomi si závažnosti probíhajících zahraničních i domácích dějů,
v okamžiku nelegálního překračování hranic evropských států milióny migrantů,
v předvečer možného rozpadu Evropské unie a jejích domácích struktur,
v časech velkých nebezpečí hrozících našim domovům a našemu státu,
nedůvěřujíc plně vládě nedbající dostatečně hlasu lidu a potenciálně nehájící naši bezpečnost,
s pocitem, že žádné osobní nepohodlí a oběti nejsou dost velké
jde–li o bezpečí našich domovů, zdraví a životy našich rodin,
vyjadřujíc nezlomné přesvědčení, že všem hrozbám přítomným i budoucím
je třeba odhodlaně a statečně čelit,

po dosavadním volném sdružení nyní ustavujeme
spolek Národní domobrana ČR, z.s., IČO : 088 59 469
abychom napomohli
rozvoji a úspěchu domobranectví v České republice.

Nechť je náš čin inspirací všem vlastencům dneška i zítřka
a tato nadějná zvěst pronikne do všech koutů naší země.
Národní domobrana je otevřena všem občanům připraveným bránit domovinu,
všem, kteří se chtějí vydat na nesnadnou, ale správnou cestu
za bezpečnou, svobodnou a svrchovanou Českou republikou!

pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel
Ing. Alois Konečný
Ing. Václav Fiala, CSc

Praha 15.2.2020

Archiv: Původní deklarace z roku 2016