PODPORUJEME BULHARSKÉ VLASTENCE

0

NÁRODNÍ DOMOBRANA PODPORUJE BULHARSKÉ VLASTENCE!

Společná cesta a cíl – ochrana našich domovů, národních kulturních tradic a základních hodnot evropské civilizace!

„Národní domobrana uzavřela s bulharskou vlasteneckou organizací BNO–Šipka dohodu o vzájemné spolupráci a pomoci. Bulharští domobranci jako jediní ve všech zemích EU dobrovolně ochraňují své hranice, které jsou vnějšími hranicemi EU, před přívalem ilegální migrační vlny. Jsou pro nás velkou inspirací a máme se od nich co učit! Jejich odvaha a odhodlání se musí stát vzorem pro všechny ostatní Evropany a v tom my můžeme udělat mnohé. Budeme informovat o skutečné a reálné situaci a to nejen v balkánské části Evropy, ale i v jiných zemích, protože BNO-Šipka je v kontaktu s dalšími podobnými domobraneckými vlasteneckými organizacemi v Evropě a my také od nich budeme přinášet informace.

Evropská civilizace je ve smrtelném ohrožení a povinností všech slušných a poctivých Evropanů je přispět k její ochraně. Bulharští vlastenci pozvedli prapor jako první a my jsme hrdí na to, že s nimi můžeme spolupracovat. Mnozí lidé u nás to jistě podpoří a takové rádi přivítáme v Národní domobraně. Ale multikulturní vítači a eurohujeři na nás asi budou nenávistně plivat a poštěkávat. Pro ně máme jedinou odpověď – Jsme Evropané, Slované a s bulharskými vlastenci stojíme v jednom šiku.

O autorovi

Rada ND

Rada Národní domobrany