Národní domobrana navázala spolupráci s iniciativou “KULOVÝ BLESK – The Lightning Bolt” !!!
Zejména na podkladě odporu proti řízeným krokům likvidace naší domoviny řadou nesmyslných opatření v souvislosti s COVID – terorem 2020, a to těch, která již probíhají a zejména těch, která by teprve měla přijít, navázala Národní domobrana úzkou a hlavně aktivní spolupráci s iniciativou Kulový blesk. Společně s touto platformou sledujeme také povolební dění v USA, které se, jak pevně doufáme, stane odrazovým můstkem pro řadu zásadních změn v celosvětovém měřítku s dopadem i na Evropu a na naši vlast. Také v této oblasti budeme nápomocni procesu obnovy suverenity a nezávislosti naší domoviny po všech stránkách.
Tímto krokem ani v nejmenším nevybočujeme z principu přísné nadstranickosti Národní domobrany a svým počínáním nechceme narušit ani její statut veřejné apolitičnosti ve smyslu jejího zpolitizování.
Národní domobrana bude vždy a za všech okolností hájit zájmy naší české, moravské a slezské domoviny a jejích čestných, spravedlivých a oddaných občanů. Je ochotna se však postavit každému, kdo by chtěl z budoucích znovunabytých svobod týt a parazitovat na nich.
K poctivé a čestné spolupráci voláme také další organizace a iniciativy vlasteneckého charakteru bez přívlastků.
V souvislosti s navázání spolupráce, vznikne zde na stránkách nový seriál “Kulový blesk v ND” kde budete moci sledovat veškeré dění.
Rada ND a koordinační centrum ND.
Sdílet.

O autorovi

admin