Představitel rady Národní domobrany František Krejča se ptá, zdali vůbec ještě existuje někdo, kdo věří nekonečným lžím a žvástům bruselského aparátu a jeho domácích přisluhovačů, kteří celý Starý kontinent předhazují migrantům jako kost psovi a upozorňuje, že masový migrační příval do Evropy má díky těmto vlastizrádcům nyní otevřenou cestu skrze Turecko.

„Jednání EU – Turecko, které proběhlo v Bruselu 7. března a které se týkalo řešení migrační krize, přineslo překvapivé závěry – Turecko dostane tolik peněz, o kolik si řekne, dostane bezvízový styk, vstup do Schengenského prostoru a zahájení rozhovorů o přijetí do EU. Na oplátku bude Turecko „kontrolovat“ a regulovat migrační proud, což znamená, že přijme nazpět migranty, kteří nemají nárok zůstat v EU nárok, a umožní EU vybírat si adepty na přijetí přímo v uprchlických táborech na území Turecka. Byly dohodnuty jakési termíny pro bezvízový styk a pro vstup Turecka do Schengenského prostoru; o termínech zahájení návratového procesu migrantů z Turecka řeč nebyla. Vzápětí (10. března) ale Turecko prohlásilo, že se dohoda netýká těch desítek tisíc dalších migrantů, kteří v Řecku jsou od počátku letošního roku a stejně tak se netýká kohokoli z těch, kteří už jsou v dalších evropských zemích od loňska, a že si Evropa nebude sama vybírat z těch, kteří jsou připraveni v Turecku, a že nadále bude přijímat každého, kdo přijde s tureckými papíry.

Celá věc se zdá být tak mnohotvárná, květnatá a rozsochatá, že šťouraví skeptikové by ji snad dokonce chtěli komentovat a vysvětlovat více způsoby. Ale evropská veřejnost může být klidná – EU bdí, celou věc sleduje a na podzim jí vyhodnotí. Takže dobrá věc se podařila a můžeme být spokojeni. Ale není tomu tak. V podstatě Turci mohou všem migrantům na svém území dát turecké papíry a poslat je v rámci bezvízového styku do Evropy, kde pravidla Schengenu komukoli umožní pohybovat se bez překážek, takže každý tak zvaný uprchlík dostane turecký pas a půjde volnou cestou do Evropy. To nikdo z migrantů neodmítne a Turecko to bude dělat – jednak se zbaví migrantů a jednak se opět stane Mečem a Světlem islámu, který šíří pravou víru do zemí dosud nepodrobených, tak jako tomu bylo v dobách rozkvětu Osmanské říše. A pak, po přijetí Turecka do EU, se na území Evropy přelijí desetimilióny dalších migrantů a Turků samotných, takže těch požadovaných 100 – 159 (nebo možná až 180) miliónů migrantů z Afriky a Asie se do Evropy během několika mála let dostane! Už není pochyb o tom, že jsme v průšvihu, jehož dosah ještě nejsme ani schopni dohlédnout. EU nás prostě předhazuje migrantům jako kost psovi! Celou dobu nám evropské „veličiny“ lžou a protahují svoje veledůležitá, zásadní a přelomová jednání jen proto, aby nic neohrozilo trvalý proud migrantů, aby mu nic nestálo v cestě. A teď už ani není potřeba situaci zastírat. Masový migrační příval má do Evropy otevřenou cestu skrze Turecko.

„A vo tom to je!“, jak praví bodrý lid. Tohle byl pravý smysl nekonečného maratonu dohod, jednání, schůzek, summitů, prohlašování, vyhlašování, ujišťování… Tohle byl a je záměr světových elit a úkol pro jejich lokaje a poskoky na postech vůdců EU. Zdálo by se, že zadavatelem úkolů pro jejich jednání a postup přeci musejí být sami občané států EU, ale skutečnými nadřízenými představitelů EU jsou „tajemní neznámí“ v zákulisí, loutkáři a tahači nitek. Ale jako o neznámých a tajemných o nich není potřeba uvažovat; stačí se podívat na to, komu migrační invaze prospívá, kdo ji organizuje, podporuje a „přijímá a vítá“! Copak je to za lidi!? V celkovém součtu není těch jmen tak mnoho – nikde, v žádné evropské zemi! Jejich pohnutky a zájmy jsou také zřejmé, stejně jako jejich bohatství, moc a pohrdání lidmi!

Pokud snad ještě byli tací, kteří si mysleli, že EU přeci jen ve věci migrantů něco pozitivního udělá a že s Tureckem chce vyjednávat o skutečném řešení krize, pak snad konečně prohlédli také. A nebo ještě někdo stále těmto žvástům věří!? Jediné, co myslícího člověka musí logicky napadnout je, že představitelé EU jsou jen bandou prodejných lhářů a ničemů, kteří zrazují občany svých zemí. Otázka českým občanům by mohla znít – Co asi myslí většina našich politických představitelů, publicistů, VIP, lidskoprávních ochranitelů a neziskovkářů svojí věrností evropským hodnotám? Ovšem ta otázka je věru naivní. A náš premiér!? Jak on je na tom se svými snahami hájit zájem republiky a postoje české veřejnosti!? Věru, také hloupá otázka. Premiér předstírá, že alespoň něco chce uhájit, ale jak už vyplynulo z e-mailové korespondence, která nedopatřením unikla na veřejnost, je jasné, že ví přesně, co se po něm chce. Jeho čerstvé prohlášení zní – EU je zárukou toho, že se „mnichov“, jednání o nás bez nás, nebude opakovat! A to je svatá pravda. „Mnichov“, tedy jednání o nás bez nás, se skutečně ani opakovat zatím ještě nemusí – ono totiž stále trvá! Po celou dobu se jedná o nás bez nás!

Obratnou manipulací bylo v uplynulém roce dosaženo toho, že po Evropě se bez kontroly pohybují statisíce neevidovaných jedinců. Ti, kteří přijdou nyní, prostě s nimi bez problémů mohou splynout, takže ať už půjdou kamkoli, dávky a zabezpečení budou dostávat a EU je bude usazovat všude tam, kdekoli podle jejího uvážení bude potřeba, tedy také u nás. A na území Turecka jsou další miliony migrantů, které my nezbytně potřebujeme a kteří nezbytně potřebují nás. Prostě se potřebujeme navzájem; my je finančně zabezpečíme, oni nás multikulturně obohatí. A vstup Turecka do Schengenu otevírá pro uspokojení těchto potřeb vrata dokořán. Loni jsme se hrozili, že migrační vlna by mohla být letos vyšší, ale utěšovalo nás, že ten příliv snad bude přeci jen omezen a regulován. Teď je jasné, že bude mnohonásobně, možná až desetinásobně větší!

Na co ještě chceme čekat a co si ještě můžeme myslet!? Kdy konečně česká veřejnost pochopí, že jsme doslova nad propastí!? Co vůbec ještě děláme v EU a v NATO!? Hrozí nám zavlečení do cizích válek a hrozí nám vážné konflikty přímo v naší vlastní zemi! Jde nám doslova o samotnou existenci! Pokud náš svět má alespoň částečně zůstat takový, jaký ho doposud známe, musíme vytvářet a formovat domobranu! ”

 

Sdílet.

O autorovi

František Krejča