OBČANÉ BEZE ZBRANĚ!? NEEXISTUJE!

0

Představitel rady Národní domobrany František Krejča komentuje kroky Evropské unie a jejích domácích nohsledů směřující k odzbrojení občanů s cílem vystavit je teroru ze strany ilegálních migrantů.

”V současné době je už jasné, že migrační invazní vlna brzy naplno zasáhne také nás a že to bude doprovázeno stejným nárůstem kriminality, jaký vidíme na Západě a ve Skandinávii – pouliční násilí, přepadání, loupeže, znásilnění, vraždy. Je až zarážející samozřejmost, s jakou se migranti kriminálních činů dopouštějí. Lidé byli dlouho ohlupováni tím, že jde o nešťastníky zasažené válkou, kteří ani za svoje činy nejsou odpovědni a prakticky ve všech zemích zaplavených migrační invazní vlnou měla policie od samého počátku příkaz přehlížet drobnější kriminalitu – tedy nejen krádeže a vloupání, ale mnohdy také sexuální obtěžování nebo dokonce znásilnění. Pak se sice ukázalo, že ti, kteří opravdu přicházejí z válečných oblastí, tvoří v celkovém počtu menšinu – ale postoj policie se nezměnil!

Lidé nyní už konečně pochopili, že to není jednání lidí poznamenaných válkou, ale bezohledná agresivita vetřelců. Dokonce se zdá, že tady snad jde o záměr, jakoby migranti měli mít volnou ruku pro páchání kriminálních činů!? Proč by tomu tak mělo být? Je to zdánlivě nepochopitelné, ale pokud se podíváme na některá konkrétní opatření, která vlády zemí Evropské unie přijímají, ledacos se ukáže v pravém světle. Pokud nekontrolovaný příval migrantů přináší nárůst kriminality, kterou nedokáže policie zvládnout, pak by občané měli mít samozřejmou možnost zajistit si bezpečí a ochranu sami – tedy mít legální možnost zakládat domobranu a vyzbrojit se.

Ale vytváření domobrany je dehonestováno a označováno za extrémismus! A Evropská komise navíc rozhodla, že bude čelit násilí a terorismu ze strany migrantů tím, že vlastním lidem znesnadní přístup ke zbraním a že dokonce bude některé druhy zbraní odebírat. Odborníci marně poukazovali na to, že tahle opatření se teroristů nedotknou, protože ti nejdou pro zbraně legální cestou. Nyní předkládá Evropská komise nové, konkrétní návrhy, aby lidem byly zbraně odebírány a vyvlastněny bez náhrady! Mezi ty zbraně, které by nadále lidé mohli držet, i když jen na povolení, patří vzduchovky, airsoftové pušky a pistole. Dokonce jsou za zbraně, které musejí mít úřední povolení, označeny také napodobeniny a dětské hračky! To zní jako z grotesky a člověk nutně musí mít pocit, že se úředníci v Bruselu zbláznili. A právě z toho mnozí čerpají naději, že se žádná omezení zbraní nakonec konat nebudou, že je to snad jen žert.

Jenomže věc má třeskutou logiku! Vždyť s přístupem orgánů EU k migrační vlně přeci už máme zkušenosti. Migranti nejen že jsou de facto beztrestní, ale dokonce se zdá, že útočit na domácí evropskou populaci mají povoleno nebo snad přímo doporučeno – migrant znásilní ženu a donutí jí, aby si jeho mobilní číslo uložila do svého mobilu, aby jí mohl zvolat, kdykoli po ní opět bude chtít její službu; znásilní v bazénu malého chlapce a pak si jde klidně zaplavat. Migranti si v obchodech berou bez placení co se jim zlíbí, tyranizují náhodně vybrané oběti na ulici, agresivně reagují na to, co takzvaně uráží jejich víru, přičemž jejich víru uráží vlastně všechno, co nám je vlastní. Bezostyšně oznamují, že všechno tady je připraveno pro ně, nám to jen bylo svěřeno do péče a my jsme nyní povinni jim to vydat.

Je zbytečné ptát se, jak je to možné, vždyť oni sami sebe považují za nám nadřazené. A kým jsou takto navíc ještě instruováni a povzbuzováni? Není to pouze jejich víra a jejich duchovní vůdcové. INVAZNÍ VLNA JE UMĚLE VYVOLÁNA, ORGANIZOVÁNA A ŘÍZENA! Je již mnoho výpovědí, které to potvrzují a jsou informace, které ukazují na hlavní hybatele v zákulisí. Jsou dostatečně známé snahy nadnárodních elit naplnit plány, které si hýčkají po celé generace – za pomoci migračního přívalu zničit národní státy, národy a jejich kulturu a vytvořit novou, barevně smíšenou rasu, hnědou a dostatečně tupou a tedy manipulovatelnou. To je jeden z nezbytných kroků k nastolení Nového Světového Řádu podle jejich představ.

Nyní se elitám zdá, že jejich rozhodující chvíle přichází. EU a její orgány, včetně Evropské komise, jsou jen nástrojem těchto elit a politikové (a novináři, publicisté, VIP) jednotlivých zemí, včetně té naší, jsou jen jejich lokajové. A jim je jasné, že sebevědomé a ozbrojené občany by těžko mohli takto ponížit. Snaha odzbrojit obyvatelstvo evropských zemí není nedopatřením, nepochopením nebo snad špatným žertem! Naopak – smysl toho všeho je zřejmý; migranti na Evropany útočí, aby je zastrašili, ponížili, aby jim vzali odvahu protestovat či dokonce bránit se a proto při svém počínání prostě potřebují jistotu, že obyvatelé evropských zemí ozbrojeni nejsou a být nemohou, takže útočit na ně je možno bez obav!

Je zbytečné utěšovat se nadějí, že tohle přeci u nás nemůže projít. Parlament možná opravdu řekne, že to odmítá, ale naše vláda se odvolá na „nezbytnost implementovat směrnice EU do českého práva“, stejně jako se to už stalo v mnoha podobných případech. A věc se stane realitou. Proti tomu je pouze jedna jediná obrana – semknout se, organizovat se a vytvářet domobranecké oddíly. Osamocený jedinec nedokáže nic a ani malá, izolovaná skupina nemůže mnoho dokázat. V rámci obcí a městských částí se musí jednotliví občané spojit a hájit se společně, v rámci měst, oblastí či okresů se musejí společně hájit všechny obce a městské části a v rámci celé naší země se musíme umět společně bránit všichni navzájem. Nejsme bezmocni – vždyť je nás bezmála deset miliónů! A navíc, ve většině evropských zemí jsou nálady mezi lidmi podobné.

Reálnou šancí na udržení klidu a bezpečí v naší republice je funkční a dobře organizovaná domobrana. Pokud nebude stát schopen zajistit nám bezpečí, budeme se bránit sami. A že nemůžeme mít holé ruce a potřebujeme prostředky k obraně!? Jedině početně silná domobrana může na režimu žádat optimální právní ukotvení a pořízení výzbroje a výstroje ze státního rozpočtu. Jsou to peníze z našich daní, jsou to naše peníze! Proto máme plné právo požadovat, aby režim z těchto peněz zakoupil pro Národní domobranu vše, co je pro obranu vlasti potřebné!”

O autorovi

František Krejča