OTEVŘENÝ DOPIS NÁRODNÍ DOMOBRANY VELVYSLANCI UKRAJINY V ČR

0

OTEVŘENÝ DOPIS NÁRODNÍ DOMOBRANY VELVYSLANCI UKRAJINY V ČR BORYSOVI ZAJČUKOVI VE VĚCI OBČANSKÉ VÁLKY NA VÝCHODĚ UKRAJINY.

k rukám pana Boryse Zajčuka,
mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Ukrajiny v České republice
Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
Charlese de Gaulla 29, 160 00 Praha 6

V Praze, dne 28. června 2016

Věc: O T E V Ř E N Ý D O P I S

Vážený pane velvyslanče!

Rádi bychom Vás informovali, že nezávislá, veřejně apolitická a nadstranická iniciativa občanů Národní domobrana nesouhlasí s jednáním vlády České republiky, která současné ukrajinské vládě, kterou v České republice reprezentujete Vy a která se za pomoci třetích stran dostala k moci nelegitimním, násilným způsobem, poskytuje politickou, logistickou a materiální podporu a umožňuje jí tak prodlužovat občanskou válku na Východě Ukrajiny.

Národní domobrana nesdílí postoj vlády České republiky k této válce a ke skutečným příčinám jejího vzniku. Zdůrazňujeme, že postoj české vlády v žádném případě nereprezentuje názor drtivé většiny rozumných a mírumilovných občanů České republiky. Toto stanovisko představitelé Rady Národní domobrany jasně vyjádřili již 8. května 2016 před Velvyslanectvím Ukrajiny v České Republice během vzpomínkové akce konané ku příležitosti 71. výročí osvobození Československa.

Národní domobrana odsuzuje roli, kterou v přípravě, financování a prodlužování bratrovraždedného boje na Ukrajině sehrávají Spojené státy a Evropská unie. Jsme přesvědčeni, že vnitřní problémy si musí Ukrajina vyřešit sama, bez zásahů zvenčí a to jediným možným způsobem – otevřeným dialogem. Národní domobrana soucítí se všemi lidmi dobré vůle na Ukrajině a přeje si, aby byl tento nesmyslný konflikt co nejdříve a smírnou cestou ukončen.

I Vy, pane velvyslanče, můžete svým dílem přispět k tomu, aby zabíjení nevinných dětí, žen a mužů skončilo, najdete–li v sobě touhu po pravdě a potřebnou vnitřní sílu.

S pozdravem,

Nela Lisková
představitelka rady Národní domobrany

O autorovi

Nela Lisková